Pripomíname si
25. výročie vzniku samostatnej
Slovenskej republiky
a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka


* ČO V JÚLI? Literárny týždenník 25 – 26 – s prílohou LiteraTÚRA pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru číslo 2/2018 * NOVINKA! – Slovenský kultúrnohistorický kalendár – výročia osobností v JÚLI 2018 (1. a 2. polovica MESIACA) – aj s obrazovou dokumnetáciou *


 

.
Meniny má , zajtra . Blahoželáme.


Aforizmus (dvoj)týždňa

ZDENA KALČÍKOVÁ
Úrad práce nám určite nájde prácu:
Behanie po úradoch.

(LT 23 – 24 z 20. 6. 2018)