Literárny týždenník 1 – 2/2024

Literárny týždenník 1 – 2/2024
Literárny týždenník 1 – 2 z 18. januára 2023 prináša:

ÚVODNÍK

* VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umeniaFORMULÁR SIGNATÁRAMENOSLOV SIGNATÁROV

KRESBA

* Martin Kellenberger: Pegas, PF 2024

DISKUSIA/EDIČNÁ ČINNOSŤ/MÉDIÁ/LITERATÚRA/KUTÚRA

* Druhé diskusné fórum LT na tému Slovenská identita, slovenskosť verzus európska identita, svetovosť – s ETELOU FARKAŠOVOU, ANTONOM HYKISCHOM, MÁRIOU BÁTOROVOU, JÁNOM PODMANICKÝM, ALEXANDROM HALVONÍKOM a ROMANOM MICHELKOM Podpora slovenskej pôvodnej literatúry a hodnotových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských médií – k 100. výročiu vzniku Spolku slovenských spisovateľov, 35. výročiu založenia Literárneho týždenníka a k 30. výročiu vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky

* Perex a otázky: Štefan Cifra, šéfredaktor LT

OZNAM/ODBER/DARY/INZERCIA

* Cena LT sa v roku 2024 zvýšila (Vzhľadom na dlhodobo zložitú finančnú situáciu s vydávaním LT a opakovane rastúce náklady za distribúciu a predaj periodík sa od januára 2024 sa zvyšuje cena jedného dvojčísla LT v predaji na 2,50 € a zlacnená cena predplatného bude na rok 44,00 € (2,00 €/1 dvojčíslo x 22 vydaní. Ďakujeme ta pochopenie.)

* Predplaťte si Literárny týždenník (abonentský odber) * Zoznam predajných miest v SR

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku; Cenník inzercie v LT

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 31. 12. 2023)

OZNAM PRE ČLENOV SSS

* Členské príspevky SSS 2024

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

K 100. VÝROČIU VZNIKU SSS

* Redakcia: Slávnostná akadémia k 100. výročiu vzniku Spolku slovenských spisovateľov 15. 12. 2023 v Budmericiach: Nezabúdajme na odkaz zakladateľov

* Boris Brendza: K storočnici SSS: Ctené spisovateľky, vážení spisovatelia, milí hostia (Príhovor na Slávnostnej akadémii k 100. výročiu vzniku SSS)

ESEJ/PRÁVO

* Pavol Dinka: Skončila sa doba prokurátorov a politicky angažovaných policajtov?

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Očistec

HUDBA

* Vladimír Blaho: Vianočný koncert operných tenoristov: Skvelé výkony ozajstných majstrov

* Vladimír Blaho: Spomienka na významného slovenského teatrológa: Mojich päťdesiat rokov s LADISLAVOM ČAVOJSKÝM

BALET

* Janka Martincová: Nový tanečný dvojtitul Baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici 1984 a Portrét Doriana Graya: Inšpirované románmi Orwella a Wilda

OSOBNOSŤ/JUBILEUM/LITERATÚRA/POLITIKA

* Pavol Dinka: Prezident RUDOLF SCHUSTER sa dožíva významného životného jubilea – deväťdesiatych narodení: Človek s veľkým srdcom, ozajstný umelec života

VIZUÁLNE UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/OSOBNOSŤ

* Ivan Laluha: K 10. výročiu úmrtia akademického maliara MILANA LALUHU: Z mičinského domova k ľuďom dobrej vôle (Zo spomienok IVANA LALUHU spracovala redakcia)

NÁRODNÁ KULTÚRA/FOLKLÓR/VÝROČIE

* Ľubor Hallon: Oslavy 75. výročia vzniku umeleckého súboru Lúčnica: Fenomén Lúčnica

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/SOCHA

* Marián Šimkulič: Obrazy domova JOZEFA FABINIHO

* Ladislav Hrubý: Výstava ONDREJA 4. ZIMKU po piatich rokoch

ROZHOVOR/LITERATÚRA FAKTU

* Hovoríme s laureátkou Národnej Ceny Vojtecha Zamarovského SLAVOMÍROU OČENÁŠOVOU-ŠTRBOVOU: Šťastie netreba očakávať, vždy príde samo a vždy presne... (Zhovára sa Fedor Mikovič)

GLOSA

* Viera Švenková: Osloviť človeka

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Biely Tiger (Ruskému režisérovi Karenovi Šachnazarovovi)

* Redakcia: Medailón Jaroslava Rezníka

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Hana Košková: Marhuľový strom

* Redakcia: Hana Košková (medailónik)

* Ján Jurčo: Rovina;

* Redakcia: Ján Jurčo (medailónik)

PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

 * Miloš Janković: Zdanie; Z turistickej ponuky; Závidia (Zo srbčiny preložil a medailónik napísal Miroslav Demák)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Alexander Scholz: Kto mi uverí?

* Redakcia: Alexander Scholz (medailónik)

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

* Ján Greš: PF 2024

OSOBNOSŤ/FILM

* Jozef Mikloško: Spomienka na slávneho herca: FRANCO NERO

REPORTÁŽ/LITERATÚRA

* Igor Válek: V Martine uviedli do života zaujímavú knihu o JAROSLAVOVI HAŠKOVI a Slovensku: Český spisovateľ s blízkym vzťahom k Slovensku

ESEJ

Miroslav Pius: Pytagoras a jeho magická matematika

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

František Ruščák: Novoročná; Pocta Charlesovi Baudelairovi; Človek – milión

RECENZIE

* Augustín Maťovčík: Účasť na formovaní a rozvíjaní kultúrnej spoločnosti (Biografický slovník slovenských archivárov. Editori: Henrieta Žažová, Štefan Hrivňák, Mária Feješová, Marek Rímsky. Bratislava: Spoločnosť slovenských archivárov a Odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 2023. 1 vyd. 914 s. ISBN 978-80-89051-87-8, viaz.)

* Vladimír Blaho: O významnej osobnosti moderných slovenských dejín (DOSKOČIL, Zdeněk: V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i./Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 1. vyd. 488 s. ISBN 978-80-7286-337-2; 978-80-7422-774-5, viaz.)

* Zlata Matláková: Kto máva na zablatenej ceste dúhovými krídlami (KLATT, Karel: 15 krátkych básní v próze. Ilustrácie: Luboš Y. Koláček. Praha: Nakladatelství Bondy, 2023, 1. vyd., 51. s., ISBN 978-80-88073-37-6)

* Štefan Debnár:  Úspešne zavŕšená trilógia (PODMANICKÝ, Ján: Epitaf krásnej cárice. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023., 1. vyd., 204 s., ISBN 978-80-8202-228-8)

* František Ruščák: Barbara ako obraz i odraz duše človeka (MIŠÁK, Peter: Barbara.

Ilustrácie Jaroslava Uhel. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2023, 63 s., 1. vyd. ISBN 978-80-8202-219-6, viaz.)

* Ján Maršálek: Reprezentatívny výber z tvorby (BELÁK, Blažej: Literárne dielo a publicistika. Bratislava: Post Scriptum, 2023, 1. vyd., 416 s., ISBN 978-80-8218-050-6)

* Lenka Mihová: Pramene k poznaniu osobnosti Andreja Hlinku (LETZ, Róbert – MAKYNA, Pavol: Andrej Hlinka: Autorská bibliografia. Bratislava: Post Scriptum, 2022. 1. vyd. 164 s. ISBN 978-80-8218-048-3)

JUBILEUM/OSOBNOSŤ/LITERTÚRA/POLITIKA

* Pavol Dinka: Slávnostný večer v Košiciach k deväťdesiatinám RUDOLFA SCHUSTERA: Vždy pracoval pre ľudí

SERVIS – ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia Spolku slovenských spisovateľov

JANUÁR 2024

* 1. 1. 1944 – Ján Čarnogurský (80)
* 4. 1. 1934 – Rudolf Schuster (90)
* 10. 1. 1964 – Pavol Tomašovič (60)
* 11. 1. 1954 – Milan Gonda (70)
* 12. 1. 1949 – Jozef Beňovský (75)
* 15. 1. 1944 – Ladislav Hagara (80)
* 20. 1. 1964 – Miroslav Saniga (80)
* 20. 1. 1949 – Milan Stano (75)
* 20. 1. 1934 – Jozef Vladár (90)
* 25. 1. 1939 – Ján Sabol (85)
* 30. 1. 1974 – Radovan Brenkus (50)

FEBRUÁR 2024

* 1. 2. 1949 – Ján Nagajda (75)
* 2. 2. 1979 – Boris Brendza (45)
* 5. 2. 1954 – Ľubomíra Miháliková (70)
* 6. 2. 1964 – Pavol Vitek (60)
* 7. 2. 1959 – Martin Vlado (65)
* 11. 2. 1964 – Sylvia Struhárová (60)
* 22. 2. 1939 – Ondrej Bosík (85)

Srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽ

* Redakcia: Vyhodnotenie súťaže mladých básnikov v Budmerickom kaštieli: Vyhlásili víťazku Ceny Rudolfa Fabryho 2023

* Lukáš Perný: K 80. výročiu VIANOČNEJ DOHODY, prezentácia knihy Memorabilita/Spomienky, beseda s profesorom VINCENTOM ŠABÍKOM a odovzdanie pozostalosti MANŽELOV GAŠPAROVCOV MS: Celodňová séria podujatí MS, SZPB a SSS

NEKROLÓGY

* KATARÍNA HOLCOVÁ, matka v Prahe zavraždenej dcéry píše na Slovensko: Osemnásť ruží na oltári

* Štefan Cifra: Kondolencia za SSS a LT

* Navždy odišiel IVAN IZAKOVIČ, spisovateľ, dramatik, prekladateľ, člen SSS: Autor románov a hier z histórie

* Zomrela VIERA PROCHÁZKOVÁ, poetka a organizátorka regionálneho literárneho života (redakcia)

* Navždy nás opustila SILVIA GELVANICSOVÁ, poetka, členka SSS: Autorka magických okamihov (redakcia)

* LiTERÁRIUM 2024

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Kupecký: Z nechránenej aforistickej dielne

* Milan Lechan: Tipy do knižnice

* Emil Poláčik: Balady: Elementárna; Vojnová

* Tomáš Turner: Tunel; Na dne pohárika; Heuréka

* Ján Grešák: Satirikon: O cnosti agenta cudzích mocností; Časy sa (ne)menia; Spotvorenie stvorenia; Vyliečený sklerotik; Štylistika erotika

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Tuhá zima; Dobré správy; Vyhrážala sa

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Čo prospieva sociálnej politike?

 

Kresby: Ľubomír Kotrha