Literárny týždenník 7 – 8/2022

Literárny týždenník 7 – 8/2022

Literárny týždenník 7 – 8 z 2. marca 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Literárny týždenník vychádza iba vďaka Vám! Účasť v relácii Kritikon o Otvorenom liste výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy a poďakovanie darcom do zbierky na podporu Literárneho týždenníka

OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA/MÉDIÁ

* STANOVISKÁ K TÉME OTVORENÉHO LISTU Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR (III): Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* SIGNATÁRI otvoreného listu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Ďakujeme za podporu LT Nitrianskemu biskupstvu

* Ďakujeme za dary do zbierky – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

JAZYKOVEDA/GLOSA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Naozaj náš kaštieľ „chátra“?

VIZUÁLNE UMENIE/DEJINY/OSOBNOSTI/VEDA

* Štefan Luby: Portréty a busty v zbierkach Slovenskej akadémie vied v premenách času: Osudy výtvarných diel osobností slovenskej vedy

GLOSY

* Eva Fordinálová: Hodnota slova

* Ján Maršálek: Stretnutie s človekom

* Eva Fordinálová: Užitočná konfrontácia alebo Poznávať strom po ovocí (Vďaka Literárnemu týždenníku)

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Placebo úraduje

HUDBA/DEJINY/OSOBNOSTI

* Miroslav Demko: Beethovenovo stretnutie s Lisztovcami: Doteraz neujasnená mysteriózna otázka

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/VÝSTAVY

* Anto Blaha: Úcta k životu a dielu ĽUDOVÍTA FULLU

* Dušan Mikolaj: Galéria v rozhlase po novom

ROZHOVOR/DIVADLO/LITERATÚRA

* Hovoríme s divadelným režisérom MATÚŠOM OĽHOM: Dramatický režisér s rozprávkovou budúcnosťou (Zhovára sa Janka Martincová)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Lenka Mihová: Tata; Anestézia; Vytrhnuté z denníka; Sliepka

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

Laureátka Literárnej súťaže Jozef Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v kategórii autori do 20 rokov

* Klaudia Šprochová: som ryba; svetlom tmavej cesty je nádej; lavička

* Medailón Klaudie Šprochovej

2. miesto v Literárnej súťaži Jozef Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára – v kategórii autori nad 20 rokov

Lýdia Žáková: Momentum; Kryštálová; Lístie

* Medailón Lýdie Žákovej

* Stranu pripravila Margita Ivaničková

RECENZIE

* Lukáš Perný: Kniha o spisovateľovi Mňačkovi, dvoch ženách a jednej politickej kauze (LIEKERT, Jozef: Mňačko a Izrael. Bratislava: Luna, 2020, 1. vyd. 382 s., ISBN 9788097293543)

* Hana Košková: Hĺbka a údernosť humoru (KENDA, Milan: Epigramáž – Veľká kniha epigramov. Bratislava: Daxe, 2022, 1. vyd., 127 s., ISBN 978 -80- 8241- 004-7

* Anna Sláviková: Druhá kniha o vojnových letcoch (VALO, Peter: Zabíjal som štát po 29 rokoch. Bratislava: Peter Valo, vl. nákl., 2021, 216 s., ISBN 978-80-570-3442-1, brož.)

* Lenka Mihová: História – východisko zo súčasnej situácie (BEDŘICH, Martin – PETRÁČEK, Tomáš: Naděje v dějinách. Praha: Vyšehrad, 2020, 1. vyd., 189 s, ISBN 978-80-7601-309-4)

* Dušan Mikolaj: Čítanie v miestopise citu (RUŽOMBERSKÝ, R. A.: Pramene (zo živých vôd/. Ružomberok: Vydavateľstvo a tlačiareň Ján Šindléry. Rozhľady po kultúre a umení, 1. vyd., 108 s., ISBN 978-80-8225-006-3)

FILM

* Paolo Russo: Recenzia filmu Klan Gucci: Keď nenávisť a zloba vyhrávajú nad láskou

VÝSTAVY/POÉZIA/OSOBNOSŤ

* Dagmar Jordová-Millerová: Spomienka na brnianskeho básnika JÁNA SKÁCELA: Silný ako skala, a zároveň citlivý

SERVIS

AKTUALITY

* Jana Poláková: Na margo článku Augustína Maťovčíka, venovanému ZDENKE SOJKOVEJ: Záslužná tvorivá činnosť

* Cezhranične Ponad čas (Poviedkový zborník ako výsledok spolupráce slovenských a českých spisovateľov, ktorý vo vydavateľstve Epika v Jindřichovom Hradci vydala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave)

* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!

SÚŤAŽ

* Súťaž o najlepší dramatický text autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ: Napíš drámu!

JUBILEUM

* Významné jubileum spisovateľa si pripomenuli v Univerzitnej knižnici v Bratislave: Jubilant ANTON HYKISCH

NEKROLÓG

* Zomrela členka SSS ANNA KOLLÁROVÁ CIELOVÁ: Činorodá učiteľka a miestna vzdelankyňa

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Otto Gáťa st.: Chuťovky od zvolených

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Ján Maršálek: Politikon; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Zuzana Brnoliaková: Stratená generácia?; Hra na omikron

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Grešák: Satirikon: Pandemická realita; Reformy bábkovej vlády; Konšpiračný slogan

* Lýdia Šimková: Inteligencia verzus primitivizmus; Zaujímavý postreh; Všestranná schopnosť poslancov?

* Milan Hodál: Epigramy: Nechápem...; Naše smerovanie; Vláda k svojmu ľudu

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Úplná tma; Aktuálne úpravy

* Milan Lechan: Zima s knihou alebo naopak

* Alexander Scholz: Reflexie

* Emil Poláčik: Balady: Digitálna; Postsovietska

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Dušan Piršel: Dôstojná staroba nie je luxus

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha