ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

NAJNOVŠÍ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Informujte svojich priateľov, známych, kolegyne a kolegov čo možno najčastejšie o novinkách na našej interentovej stránke.

Navštevujte našu stránku pravidelne, internetovú prezentáciu budeme aktualizovať a dopĺňať.

Ďakujeme.

Redakcia Literárneho týždenníka