Výstavy Artem Gallery – Iveta Ježeková – Bratislava-Rusovce – 9. 4., Lucie Hanyková - Bratislava – 16. 4., Volám sa Eva Mikletičová – Piešťany – 17. 4. 2024

Artem Gallery pozýva na výstavy:

Iveta Ježeková - Obrazy radosti

Je to práve rýchlosť žitia, prirýchly vývoj, ktorý mení naše hodnotové pohľady na umenie v celej jeho pestrosti. To, čo bolo v umení neumelecké, tvorí dnes štandard. A pod výrazom experiment sa skrýva umelecký výraz, ktorý môže byť už o chvíľu prebitý iným, alebo úplne zabudnutý. Je však umenie, ktoré zaujme dlhšie. Pretože prináša usmev, tú neuveriteľnú ľahkosť bytia, ktorá nám uniká. Radosť z obrazu, hudby, či filmu veľmi potrebujeme. Najmä keď vzniká tvorivo, čím má predpoklady reprezentovať umeleckú hodnotu.

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autorky v utorok 9. 4. 2024 o 18.00 hod. v galérii kostola sv. Víta, Balkánska 1131, Bratislava-Rusovce. Online pozvánka »

 

Lucie Hanyková - Maľovať život, ktorý nepoznám

Lucia vie, že povrch, v ktorom bežne žijeme, je len začiatkom obrovských objavov.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční v utorok 16. 4. 2024 o 18.00 hod. v galérii Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave. Online pozvánka »

 

Volám sa Eva Mikletičová

Umenie objavuje a rozvíja to bohatstvo invencie, ktoré človek vlastní.

Slávnostná vernisáž za prítomnosti autorky sa uskutoční v stredu 17. 4. 2024 o 17.00 hod. vo výstavnej sieni Stará lekáreň, Winterova 26, Piešťany. Online pozvánka »

 

Kontakt:
+ 421 2 5478 9416

artem@artem.sk
www.artem.sk