Literárny týždenník 27 – 28/2023

Literárny týždenník 27 – 28/2023

Literárny týždenník 27 – 28 z 8. decembra 2023 prináša:

K 100. VÝROČIU VZNIKU SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, 35. VÝROČIU ZALOŽENIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA A K 30. VÝROČIU VZNIKU SAMOSTATNEJ DEMOKRATICKEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* Prvé DISKUSNÉ FÓRUM LT na tému Slovenská identita, slovenskosť verzus európska identita, svetovosť so známymi spisovateľskými osobnosťami, členmi Spolku slovenských spisovateľov ETELOU FARKAŠOVOU, ANTONOM HYKISCHOM, MÁRIOU BÁTOROVOU, JÁNOM PODMANICKÝM a ALEXANDROM HALVONÍKOM.

* Perex a otázky: Štefan Cifra, šéfredaktor LT

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Stavovská česť

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/VÝROČIE

* Milan Hodál: K storočnici Spolku slovenských spisovateľov

OHLASY

* Perex: Do redakcie sme dostali...

* Etela Farkašová: Pestrá, bohatá a kvalitná ponuka LT 25 – 26/2023

* Andrej Ferko: Množstvo zameškanej agendy na strávenie nepublikovaných podnetov

ZO ŽIVOTA SSS

* OZNAM pre členov SSS – ČLENSKÉ na rok 2024

MÉDIÁ/ODBER

* Abonentský odber LT

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 30. 11. 2023)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/LITERATÚRA/HISTÓRIA

* Štefan Cifra: Jubilejné 60. medzinárodné stretnutie spisovateľov v Srbsku: Slávnosť literárnej a knižnej tvorby

* Mária Vršková, Štefan Cifra: K 75. narodeninám MIROSLAVA DEMÁKA, slovenského krajanského spisovateľa, básnika a prekladateľa z Vojvodiny (Srbsko), ktorý už tridsať rokov žije v Bratislave: Bez koreňov sa nedá vzlietnuť...

ZAMYSLENIE/VEDA

* Pavol Dinka: Významný vydavateľský čin Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov: O neoliberálnych deformáciách vedy alebo Je veda slobodná?

REPORTÁŽ/KULTÚRNE PAMIATKY/LITERATÚRA FAKTU/SÚŤAŽ

* Jana Judinyová: Ružomberok otvoril brány aj srdce literatúre faktu

DIVADLO/MUZIKÁL

* Jana Nežatická: Nitrianske divadlo uviedlo dve premiéry novej sezóny – hru Pomlčka a muzikálovú rozprávku Povala: Dramatický zámer Bližšie od nás

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINOSŤ/ĽUDOVÉ ROZPRÁVAČSTVO/NÁRODOPIS

* Dušan Mikolaj: 25. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky ľudových rozprávačov: Rozprávačské Lodno potrebuje starostlivejšiu podporu

VIZUÁLNE UMENIE/SKLÁRSTVO/MAĽBA/JUBILEUM

* Dušan Mikolaj: S posolstvami až na Severný pól Zeme

* Dušan Mikolaj: K jubilejnej výstave FRANTIŠKA ŽOLDÁKA

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA/SÚŤAŽE

LAUREÁTKA 22. ROČNÍKA AUTORSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA

* Patrícia Mutňanská: In vitro

* Patrícia Mutňanská: Curriculum vitae

GLOSA

* Viera Švenková: Život je zázrak

HERALDIKA/POLEMIKA

Reakcia na príspevok LADISLAV VRTELA Korene štátnych symbolov v LT 25 – 26/2023:

* Redakcia: Úcta k štátnym symbolom Slovenskej republiky a k ich tvorcom (perex)

* Ladislav Vrtel: Odpoveď heraldika na stanovisko MS k procesu tvorby štátnej vlajky SR v roku 1992: Prvý bol Hurban, a nie Fuga

* List predstaviteľov Matice slovenskej predsedovi Spolku slovenských spisovateľov ako reakcia na príspevok Ladislav Vrteľa Korene štátnych symbolov v LT 25 – 26/2023

LITERATÚRA/RECENZIA/HUDBA

* Ľubor Hallon: Nesmrteľnosť ľudovej piesne... (Ľudová hudba Kamarádzi: Pres Záhorí, pres generácie. CD-nosič. Závod: Ľudová hudba Kamarádzi, 2023. 1 vyd.)

NEKROLÓGY

* Anna Sláviková: Odišiel IGOR BÁZLIK: Skladateľ rozličných hudobných žánrov

* Dáša Machalová: Za MICHALOM HAVRANOM: Po pohrebe

* Jaroslav Rezník: Za MARTINOU LUBYOVOU: Šľachetní neumierajú

RECENZIE

* Ján Maršálek: Básnické čarovanie (KLAS, Teofil: Svetobod vzýva plenér. Bratislava: Post Scriptum, 2022, 1. vyd., 63 s., ISBN 987-80-8218-043-8)

* Lenka Mihová: Spirituálna téma (KUNIAK, Juraj: Ako sme sa stali. Prešov: Skalná ruža, 2022, 1. vyd., s. 87, ISBN 978-80-89816-44-6)

* Hana Košková: Metaforické posolstvá (MIŠÁK, Peter: Barbara. Ilustrácie Jaroslava Uhel. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2023. 1. vyd. 63 s. ISBN 978-80-8202-219- 6)

* Jaroslav Rezník: So stále prítomnou vitalitou: (PÉTERI, Anton: Celkom smutné básne.

Vydavateľstvo P+M, s.r.o., Ružomberok 2023, I. vyd.79 s., ISBN 978 80-89410-64-4)

* Emil Borčin: Filozofi na dedine (ŠLOSIAR, Ján: Diabol v uchu alebo Filozofia za kostolom. Banská Bystrica, FAB Co., s. r. o., 2023, 104 s., 1. vyd., ISBN 978-80-970677-5-5)

* Zlata Matláková: Vedel žiť v úplne inom svete (HLUŠÍKOVÁ, Marta: Stratená flauta pána Ananása. Ilustrácie: Zuzana Danišková. Bratislava: Vydavateľstvo Albatros, 2019, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-566-1443-3. HLUŠÍKOVÁ, Marta: Ztracená flétna pana Ananase. Preklad: Milena Fucimanová. Ilustrácie: Libuše Šuleřová. Tišín /ČR/: Nakladatelství Miroslav Klepáček – Sursum, 2023, 1. vyd., 59 s., ISBN 978-80-7323-397-6)

* Jana Šimulčíková: Navrátil sa vracia. (NAVRÁTIL, Ján: Čím čarujú vrabce. Ilustrovala Katarína Ilkovičová. Bratislava: Buvik, 2023, 1. vyd., ISBN 978-80-8124-142-0)

* Heda Kubišová: Napínavý príbeh z Roháčov (LEBIEDZIK, Igor: Lov na colníka. Bratislava: Signis, 2023, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-80-99936-55-4)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* H. G. Wells: Moderná Utópia. Rozmery: 150 mm x 210 mm, počet strán: 300, tvrdá väzba. ISBN 978-80-8202-216-5. Cena: 14,90 €

* Erich Kästner: Modrá kniha: Tajný vojnový denník 1941 – 1945. Rozmery: 150 mm x 223 mm, počet strán: 364, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-215-8. Cena: 18,00 €

NEKROLÓGY

* Zlata Troligová: Odišla BLANKA POLIAKOVÁ, členka Spolku slovenských spisovateľov

* Goran Lenčo: Nezmazateľná stopa... (Za BLANKOU POLIAKOVOU)

* Jana Šimulčíková: Pocta BLANKE POLIAKOVEJ: Krajina tichého srdca; Z tvorby Blanky Poliakovej

ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – december 2023

* 10. 12. 1938 – Anton Péteri (85)

* 16. 12. 1973 – Pavel Urban (50)

* 22. 12. 1943 – Štefan Moravčík (80)

* 25. 12. 1958 – Jitka Bezúrová (65)

* 31. 12. 1938 – Viera Dubcová (85)

AKTUALITY/SÚŤAŽ

* Jana Borguľová: Po 54. ročníku Chalupkovho Brezna: Sebarealizáciou skvalitňovať vzdelávací proces

* Pavol Dinka: Prezentácia knihy o Dr. PAVLOVI BLAHOVI

OSOBNOSTI/HISTÓRIA

* Jozef Mikloško: Spisovatelia vo Svätom Jure

LiTERÁRIUM 2023

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Milan Kupecký: Z chránenej dielne aforistu; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ján Kopina: Kde inde – v parlamente

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Tomáš Turner: Aforizmy: Manželský sľub; Prišlo to; Nevyvážený vzťah dneška; Logaritmus krčmy; Ani nitka suchá; Nájdi rozdiel

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Ján Grešák: Satirikon: Záhada mysle; Výkon verejnoprospešných prác; Pláci česť; Vojenská očista; Rovnocenný dialóg

* Milan Lechan: Na margo BLAŽEJA BELÁKA

* Emil Poláčik: Balady: Paradoxná; Univerzálna; Motorová

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Po zemetrasení; Raz darmo

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Benko: Ekológia... A čo vojenské aktivity?

 

Kresby: Ľubomír Kotrha