Predplatné a predaj

_______________________________

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Web: www.ipredplatne.sk

https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/literarny-tyzdennik#subscription_period=5243

________________________________

KDE SA DÁ KÚPIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Zoznam odberných – predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odbern  é a predajné miesta LT (pdf).

 

Predplatné Literáneho týždenníka na rok 2023
(formulár)

Predplatné na Literárny týždenník
www.ipredplatne.sk

Predajné miesta Literárneho týždenníka

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí.

Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov.

Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi
rastie.

Redakcia

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
ZVÝŠENIE CENY
v roku 2023

Vážení čitatelia,

vzhľadom na nárast režijných nákladov – vrátane zvýšenia ceny za doručovanie časopisu o mieru inflácie v tomto roku – bude
V ROKU 2023 NOVÁ CENA
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA
v stánkovom predaji 2,00 eurá
a ročné predplatné 33,00 eur
(22 vydaní x 1,50 eura/1 výtlačok).
Veríme, že napriek tomu zostanete našimi vernými čitateľmi.

Redakcia