Predplatné a predaj

Cena jedného dvojčísla: 1,– euro

 

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@sl posta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

 

KDE SA DÁ KÚPIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Zoznam odberných – predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odbern  é a predajné miesta LT (pdf).

 

Nové predajné miesta Literárneho týždenníka

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá LT kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách (doteraz sa predával na cca 360 miestach). Nový úplný zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko,
lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí.
Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov.

Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi
rastie.
Redakcia