ZVÝŠENIE CENY Literárneho týždenníka v roku 2024

Vzhľadom na dlhodobo zložitú finančnú situáciu s vydávaním Literárneho týždenníka a opakovane rastúce náklady za distribúciu a predaj periodík sa

od januára 2024 zvyšuje cena jedného dvojčísla LT v stánkovom predaji na 2,50 €

a zlacnená cena predplatného pre abonentov bude na rok 44,00 € (2,00 €/1 dvojčíslo x 22 vydaní).

Ďakujeme za pochopenie. Redakcia

Predplatné a predaj

_______________________________

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Web: www.ipredplatne.sk

https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/literarny-tyzdennik#subscription_period=5243

________________________________

 

Predajné miesta Literárneho týždenníka 2023 (pdf)

Zoznam predajných miest Literárneho týždenníka Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., v novinových stánkoch, predajniach a nákupných centrách v mestách a obciach celej Slovenskej republiky v období od júla 2023 si môžete stiahnuť vo formáte Acrobat Reader (pdf) TU.

 

Predplatné Literáneho týždenníka na rok 2024
(formulár)

Predplatné na Literárny týždenník
www.ipredplatne.sk

Predajné miesta Literárneho týždenníka

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí.

Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov.

Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi
rastie.

Redakcia

OZNAM

Vážení odberatelia Literárneho týždenníka,

vzhľadom na to, že sa nám v tomto roku nepodarilo vydať plánovaných 22 dvojčísel – najmä z dôvodov nepridelenia dotácie z Fondu na podporu umenia na projekt Literárny týždenník na rok 2023 – po dohode s distribútormi tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. a so Slovenská pošta, a. s. vám oznamujeme, ak ste si LT predplatili na tento rok, zaráta sa Vám predplatné na vydania, ktoré vyjdú v budúcom roku 2024.
Ďakujeme za pochopenie.

Redakcia