Predplatné na Literárny týždenník (www.ipredplatne.sk)

 

Oznam distribútora periodickej tlače vydavateľom

Predpokladané problémy s predajom časopisov

Vážení čitatelia, pre informáciu uverejňujeme list od hlavného distribútora Literárneho týždenníka (LT) Mediaprint – Kapa pressegrosso, a. s., v ktorom upozorňuje vydavateľov na možné problémy v súvislosti s prípadným zákazom predaja alebo karanténou z dôvodu pozitívnych výsledkov testu zamestnanca, ktorý predaj zabezpečuje, na COVID-19. Zostáva len veriť, že náš/váš časopis sa k vám aj v týchto sťažených podmienkach dostane. Ďakujeme za pochopenie a najmä za podporu LT objednávkou jeho odberu domov, ako aj za vaše príspevky do zbierky na podporu Literárneho týždenníka.

Redakcia

 

Vážení zástupcovia Asociácie tlačených a digitálnych médií SR,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a plán celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 a avizované sankcie za neúčasť si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnom:

Tak ako vždy doteraz aj v tejto situácii vyvíja naša spoločnosť maximálne úsilie a nemalé finančné prostriedky na to, aby bola distribúcia v celom jej procese (od príjmu tovaru, balenie, rozvoz) zabezpečená a aby ste ani Vy, ani my predajcovia tlače, a v neposlednom rade ani čitatelia negatívne nepocítili prípadne personálne výpadky v distribučnom procese v rámci všetkých regiónov Slovenska.

Musíme Vás však upozorniť na to, že dopad avizovaných plánov a sankcií spojených s celoplošným testovaním je po personálnej stránke absolútne nepredvídateľný.

Prípadný zákaz vychádzania (pri neúčasti) alebo karanténa z dôvodu pozitívnych výsledkov testu zamestnanca, príp. osoby žijúcej s ním v jednej domácnosti, môže spôsobiť veľké problémy nielen pri distribúcii periodík, ale aj pri rozvoze v jednotlivých regiónoch, pritom v niektorých častiach Slovenska je už dnes situácia personálne veľmi napätá (Orava...).

Zároveň nesmieme zabudnúť ani na predajcov tlače, môže sa stať, že veľa predajných miest po testovaní ostane zatvorených a že čitatelia/zákazníci si tak nebudú môcť ísť svoj obľúbený denník/časopis kúpiť.

Veríme, že naše obavy budú napokon neopodstatnené a všetky vzniknuté problémy a personálne výpadky sa nám podarí vyriešiť tak, aby tým trh neutrpel, ale myslíme si, že našou povinnosťou je Vás o situácii vopred informovať.

S pozdravom

Ing. IGOR ORMANDY, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Mediaprint – Kapa pressegrosso, a. s., Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava, v. r.

 

23. októbra 2020

Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov!

Vážení čitatelia,

situácia súvisiaca so súčasnými opatreniami v boji proti šíreniu koronavírusu a s prejavmi ochorenia COVID-19 nepriaznivo postihuje aj Literárny týždenník (LT). Distribútor nášho časopisu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., nám oznámil znižovanie odberu v dôsledku uzatvárania, resp. obmedzovania priameho predaja v stánkoch a obchodných centrách po celom Slovensku, ako aj zvýšenie rabatu (o 2 %) z predaja, t. j. zníženie príjmov za predaj pre vydavateľa LT.

V praxi to znamená, že do priameho predaja sa dostáva čoraz menej výtlačkov Literárneho týždenníka – v ostatnom období ide o zníženie nákladu o 400 kusov –, na niektoré miesta už LT vôbec nechodí, resp. chodí v obmedzených množstvách, o čom nás informujú aj viacerí čitatelia. Na požiadavku o prerozdelenie predaja na dosiaľ otvorené predajné miesta nám distribútor odpovedal, že s ním ráta, ale je obmedzené s tým, že „je ešte otázne, koľko predajných bodov zostane otvorených“, a požiadal nás akceptovať ním „navrhnuté znížené náklady“ časopisu.

Okrem toho predpokladáme, že časť čitateľov v dôsledku ochrany seba a svojich rodín, čo je pochopiteľné, zostáva podľa možností doma a minimalizuje svoj pohyb za nákupmi. Napriek uvedenému nepriaznivému stavu, ako aj sťaženým personálno-odborným podmienkam sa v redakcii usilujeme, aby sme udržali kvalitatívnu úroveň nášho/vášho časopisu a prihovárali sa vám autentickým slovom a neskreslenými informáciami v týchto neľahkých dňoch.

Vážení čitatelia,

z uvedených dôvodov sa obraciame na všetkých z vás, ktorí Literárny týždenník kupujú alebo kupovali v stánkoch, obchodných centrách či v iných predajných miestach, aby ste sa stali jeho predplatiteľmi, teda aby ste si časopis objednali ako dodávku priamo domov.

Pri abonentskom odbere Literárneho týždenníka ušetríte 11 eur za rok, keďže časopis v priamom predaji stojí 1,50 eura, teda spolu 33 eur za rok, no pri abonentskom odbere 22 eur za rok, teda jeden výtlačok vyjde na 1 euro. Takisto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili odber nášho časopisu aj u svojich známych, našich potenciálnych čitateľov v svojom okolí.

Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Predplatné sa dá objednať aj na adrese Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, e-mailom na adrese predplatne@abompkapa.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 188 826 či na tel.: 02/4989 3563-6.

Vašu objednávku pošleme distribútorovi aj v prípade, že ju budete adresovať na e-mail redakcie literarny.tyzdennik@gmail.com. Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň a podporu a želáme veľa zdravia.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktorViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/podporte-lt-abonentskym-odberom/

Vážení čitatelia,

situácia súvisiaca so súčasnými opatreniami v boji proti šíreniu koronavírusu a s prejavmi ochorenia COVID-19 nepriaznivo postihuje aj Literárny týždenník (LT). Distribútor nášho časopisu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., nám oznámil znižovanie odberu v dôsledku uzatvárania, resp. obmedzovania priameho predaja v stánkoch a obchodných centrách po celom Slovensku, ako aj zvýšenie rabatu (o 2 %) z predaja, t. j. zníženie príjmov za predaj pre vydavateľa LT.

V praxi to znamená, že do priameho predaja sa dostáva čoraz menej výtlačkov Literárneho týždenníka – v ostatnom období ide o zníženie nákladu o 400 kusov –, na niektoré miesta už LT vôbec nechodí, resp. chodí v obmedzených množstvách, o čom nás informujú aj viacerí čitatelia. Na požiadavku o prerozdelenie predaja na dosiaľ otvorené predajné miesta nám distribútor odpovedal, že s ním ráta, ale je obmedzené s tým, že „je ešte otázne, koľko predajných bodov zostane otvorených“, a požiadal nás akceptovať ním „navrhnuté znížené náklady“ časopisu.

Okrem toho predpokladáme, že časť čitateľov v dôsledku ochrany seba a svojich rodín, čo je pochopiteľné, zostáva podľa možností doma a minimalizuje svoj pohyb za nákupmi. Napriek uvedenému nepriaznivému stavu, ako aj sťaženým personálno-odborným podmienkam sa v redakcii usilujeme, aby sme udržali kvalitatívnu úroveň nášho/vášho časopisu a prihovárali sa vám autentickým slovom a neskreslenými informáciami v týchto neľahkých dňoch.

Vážení čitatelia,

z uvedených dôvodov sa obraciame na všetkých z vás, ktorí Literárny týždenník kupujú alebo kupovali v stánkoch, obchodných centrách či v iných predajných miestach, aby ste sa stali jeho predplatiteľmi, teda aby ste si časopis objednali ako dodávku priamo domov.

Pri abonentskom odbere Literárneho týždenníka ušetríte 11 eur za rok, keďže časopis v priamom predaji stojí 1,50 eura, teda spolu 33 eur za rok, no pri abonentskom odbere 22 eur za rok, teda jeden výtlačok vyjde na 1 euro. Takisto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili odber nášho časopisu aj u svojich známych, našich potenciálnych čitateľov v svojom okolí.

Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Predplatné sa dá objednať aj na adrese Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, e-mailom na adrese predplatne@abompkapa.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 188 826 či na tel.: 02/4989 3563-6.

Vašu objednávku pošleme distribútorovi aj v prípade, že ju budete adresovať na e-mail redakcie literarny.tyzdennik@gmail.com. Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň a podporu a želáme veľa zdravia.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor

 

(Uverejnené: 22. 4. 2020; aktualizované: 6. 5. 2020; Zdroj: Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov! In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2)

Zvýšenie ceny Literárneho týždenníka v novinových stánkoch a predajných miestach

ROČNÉ PREDPLATNÉ LT SA NEMENÍ!

Vážení čitatelia,

z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nedostatku prostriedkov na vydávanie Literárneho týždenníka (LT), ktorý navyše sťažil nárast ceny za doručovanie časopisu od 1. 9. 2018, sme prinútení od 1. januára 2019 zvýšiť predajnú cenu dvojčísla LT na 1,50 eur z doterajšej ceny 1,– euro. Ide o cenu LT v novinových stánkoch, predajných miestach v obchodných centrách a pod.

Abonentom, t. j. predplatiteľom LT, ktorí si časopis objedali, resp. si ho objednajú, sa však poskytuje zľava vo výške 1/3 ceny, teda ročné predplatné bude 22,– eur polročné 11,– eur – ako doteraz.

K zvýšeniu sme, žiaľ, museli pristúpiť i napriek viacerým úsporným opatreniam, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých piatich rokoch, aj keď ani uvedený nárast ceny nerieši problém dlhodobo sťažených finančných, najmä personálno-mzdových a materiálno-technických podmienok, v ktorých redakcia pracuje, či nízkych honorárových sadzieb za príspevky.

Veríme, že nestratíme vašu priazeň a zvýšenie ceny sa budeme usilovať kompenzovať žurnalistickou úrovňou, obsahovou hodnotou príspevkov a celkovou kvalitou časopisu – vrátane udržania jeho farebnej podoby, ku ktorej sme – napriek nepriaznivým finančným podmienkam – v záujme jeho zatraktívnenia pred vyše dvoma rokmi pristúpili.

Všetkým čitateľom, prispievateľom, spolutvorcom, spolupracovníkom i podporovateľom nášho časopisu ďakujeme za dlhoročnú podporu a vernosť, ktorú si hlboko vážime.

Redakcia Literárneho týždenníka

Predajné miesta Literárneho týždenníka

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí.

Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov.

Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi
rastie.

Redakcia

Predplatné a predaj

_______________________________

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Web: www.ipredplatne.sk

https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/literarny-tyzdennik#subscription_period=5243

________________________________

KDE SA DÁ KÚPIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Zoznam odberných – predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odbern  é a predajné miesta LT (pdf).