Fotogalérie Literárneho týždenníka

 

 

 

 

 

 

Slávnosť k 95. narodeninám             Historické pamiatky a turistické miesta              Pietna spomienka na 150. výročie 

Ignáca Byzmayera (28. 4. 2017)      mesta Modra (2015, 2016)                                úmrtia Ľudovíta Štúra (17. 1. 2016)