Literárny týždenník 27 – 28/2021

Literárny týždenník 27 – 28/2021

Literárny týždenník 27 – 28 z 25. augusta 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Boris Brendza: Spájanie síl v činnosti Spolku

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

* Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal BORIS BRENDZA

AKTUALITY

* Prvé Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (Spracoval Štefan Cifra)

* Štefan Cifra: Prezentácia Spolku a jeho členov

ZBIERKA

* Nová zbierka na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 31. júlu 2021)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

DOKUMENTY Z ČZ SSSS 15. júla 2021 v Bratislave

* Uznesenie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

* Programové vyhlásenie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

* Správa Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov o hospodárení s finančnými prostriedkami SSS v období rokov 2021 – 2025

DISKUSNÉ VYSTÚPENIA NA ČZ SSSS 15. júla 2021 v Bratislave

* Jaroslav Rezník st.: Chceme demokraciu bez prívlastkov

* Anton Hykisch: Ponúkať orientáciu v dnešnom zložitom svete

* Dušan Mikolaj: Náš Spolok a jeho časopis

* Marián Servátka: Nesmieme mlčať ani ustupovať

* Jozef Mikloško: Rozvinúť činnosť a styky Spolku a pravidelné stretania tvorivých ľudí

* Štefan Patrik Kováč: Uchrániť kultúrnu osobitosť nášho národa

* Sergej Makara: List ČZ SSS: Hlas pre nového predsedu Spolku s programom zachraňovania budovy a zriadenia klubu

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Jaroslav Chovanec: Rómovia v Slovenskej republike

FEJTÓN

* Jozef Banáš: My tým Rusom ukážeme: Rušíme rúška!

DEJINY

* Július Lomenčík: Zachovanie odkazu predkov v prejavoch miestnej a regionálnej kultúry: Aktuálnosť Slovenského národného povstania

AKTUALITY

* Miroslav Póša: Prezentácia knihy Pavla Dinku Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka priamo vo vinohradoch: Prínos do nehmotného kultúrneho dedičstva

* Igor Válek: V Banskej Štiavnici o slovensko-fínskej literárnej spolupráci

GLOSA

* Vladimír Blaho: Presná diagnóza spred sto rokov

FILM/PANTOMÍMA

* Anna Sláviková: Svetoznámy mím MILAN SLÁDEK na novom DVD

* Miroslav Demko: Jeden z nepatrných“ dôkazov o slovenčine v rodine Lisztovcov: Prvá návšteva Lisztovcov u Karla Černeho vo Viedni

ROZHOVORY

* Po lúkach a pasienkoch literatúry s JANKOU MARTINCOVOU (Zhovára sa Marcel Páleš)

* Zhovárame sa s archeológom JÁNOM RAJTÁROM: Oči sa upierajú na Limes romanus (Za rozhovor ďakuje Alžbeta Remiášová)

SLOVENSKÍ KRAJANIA/OSOBNOSTI

* Mária Rapošová: Ich domovinou bol jazyk

VIZUÁLNE UMENIE

* Nebeský jas do ľudského utrpenia; Moderný prejav „v znamení ženy“; Hudba domova

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

REPORTÁŽ

* Margita Ivaničková: Prvý ročník regionálnej literárnej súťaže Spod Košeckého hradu

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/NEKROLÓGY

* Viera Benková: Deň, keď vonku pršalo a ja som čítala Kaleidoskopis...; Kľakovské panoptikum (Mirkovi Bielikovi)

* Miroslav Kazík: Milanovi Lasicovi

* Teofil Klas: Prineskoro (Ku skonu Jána Majerníka)

NEKROLÓGY

SMÚTOČNÉ PRÍHOVORY a kondolenčné listy k úmrtiu čestného predsedu SSS MIROSLAVA BIELIKA

* Smútočná rozlúčková reč Petra Mišáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, nad rakvou MIROSLAVA BIELIKA, dlhoročného predsedu a čestného predsedu SSS: Hlboká úcta k literárnemu dielu i obetavej práci

* Anton Blaha: Niekoľko impresií o MIROVI BIELIKOVI

* Judita Kaššovicová, predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov: Sústrastný list Klubu nezávislých spisovateľov

* Predseda MO MS v Košiciach-Myslave plk. v. v. Ing. František Mrva s manželkou Evou Mrvovou: Vážený pán tajomník Spolku slovenských spisovateľov, vážení priatelia

OHLASY na úmrtie čestného predsedu SSS MIROSLAVA BIELIKA zo zahraničia

* Radomir Andrić, čestný prezident Združenia spisovateľov Srbska: Spolku slovenských spisovateľov (Preklad Miroslav Demák)

* Nina, Milan, Gordana a Slobodan Panićovci: Rodine Bielikovej a Spolku slovenských spisovateľov (Preklad Miroslav Demák)

* Alena Ljaškovičová, riaditeľka Štátneho literárneho múzea Janku Kupalu, Minsk, Bieloruská republika Kondolenčný list zo Štátneho literárneho múzea Janku Kupalu v Minsku (Preklad Marián Servátka)

SÚŤAŽE

* Margita Ivaničková: Z vyhlásenia výsledkov prvého ročníka regionálnej literárnej súťaže Spod Košeckého hrad: Päť generácií lásky

NEKROLÓGY

* Za významnou osobnosťou ponovembrového vývoja, otcom vodného diela Gabčíkovo a členom Spolku slovenských spisovateľov: Zomrel JÚLIUS BINDER – človek viery a činov (Anton Blaha)

* Zomrel DUŠAN ROLL, spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava, člen SSS (Redakcia)

* Zomrel JÁN TURAN, básnik a spisovateľ pre deti (Redakcia)

* Anjel strážny mal dovolenku – Za MILANOM LASICOM (* 3. 2. 1940 – † 18. 7. 2021) (Mária Bátorová)

RECENZIE

* Ľuboš Jurík: Nezameniteľné pôsobenie Štefánika (MUSIL, Miroslav: M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov. Bratislava – Martin: Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika – Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2020, 1 vyd., 224 s., ISBN 978-80-8115-305-1)

* Anton Hykisch: Návrat k roku 1968 (BELAN, Rudolf: Smena: Fenomén slovenskej žurnalistiky: Rok 1968. Bratislava: Ediposs, 2021, 198 s., 1. vyd., ISBN 978-80-89420-22-3)

* Ján Maršálek: Sen o domove (HOLEŠTIAK, Pavol: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu: Exulant, Ktorý Neodišiel. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 2. (rozšírené) vyd., 343 s., ISBN 978-80-8202-102-1)

* Peter Kubica: Nerecenzia nebedekra alebo Putovanie historika Homzu po našich dejinách (HOMZA, Martin: Murices novae alebo Nové ostne: Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich: Prvá časť. Bratislava: OZ Slovenské dejiny, 2020, 1. vyd., 333 s., ISBN 9788097372934)

František Skovajsa: Záslužná mravčia práca (ELIÁŠ, Miroslav: Šurany: Cesta dejinami mesta: Zo zbierok mestského múzea. Šurany: Mesto Šurany, 2018, 104 s., ISBN 978-80-570-0042-6)

SERVIS

* Dušan Jarina: Túlačky v podkroví

SÚŤAŽ

* Literárna Senica Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. septembra 2021)

AKTUALITY

* Scenár ETELY FARKAŠOVEJ v srbskom preklade (Redakcia)

LiTERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Emil Poláčik: Balady: Medicínska; Sibyliádna

* Ľubica Ďuržová-Kačicová: Sentencie

* Ján Grešák: Satirikon: Politický princíp; O politickej zmene; O hlupákoch v politike

* Milan Hodál: Epigramy: Dobre bude; Dovolenka na Slovensku

* Milan Lechan: Jazyková (vý)tržnica

* Eva Jarábková-Chabadová: V lyžičke vody

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Reflexie

* Zuzana Brnoliaková: Návraty z prázdninových ciest

* Lýdia Šimková: Veľkorysosť; Očistenie politiky

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Pavel Fábry: Mám sen

* Dušan Piršel: Počúvajú politici odborníkov?

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha