Literárny týždenník 17 – 18/2023

Literárny týždenník 17 – 18/2023

Literárny týždenník 17 – 18 zo 16. júna 2023 prináša:

ÚVODNÍK

* Jana Judinyová: Ako je to s našou národnou hrdosťou?

ZAMYSLENIE

* Eva Fordinálová: Svetlo našich dejín

AKTUALITY/MÉDIÁ

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 12. 6. 2023)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ/JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Náš jazyk v súčasnej spoločnosti

ESEJ

* Pavol Dinka: Esejistické zamyslenie nad Dostojevského knihou Rusko a Európa... z Denníka spisovateľa: Láskavé bohyne a hriechy ľudstva

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Niečo viac ako fejtón: Za gastronomickými špecialitami

HUDBA/FILM

* Vladimír Blaho: Hodnotenie 74. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie: Kvalitná interpretácia vážnej hudby

FILM

* Dagmar Jordová-Millerová: Art Film Fest sa vrátil do metropoly východného Slovenska: Lákavá ponuka pre divákov

HUDBA/FILM/TELEVÍZIA

* Vladimír Blaho: O televíznych pondelkoch a aj o niečom inom

ROZHOVOR/FILM

* Hovoríme so slovenským režisérom DUŠANOM RAPOŠOM pri príležitosti jeho sedemdesiatin: „Byť ministrom kultúry, urobím všetko pre to, aby sa obnovil štátny film...“ (Zhovára sa Anna Sláviková)

ROZHOVOR/LITERATÚRA/VEDA

* Hovoríme s literárnou vedkyňou, vysokoškolskou pedagogičkou, prozaičkou a poetkou MÁRIOU BÁTOROVOU: Vedec potrebuje objektívnu kritiku aj podporu (Zhovára sa Etela Farkašová)

OSOBNOSŤ/DIVADLO/FILM/LITERATÚRA/NEKROLÓG

* Gabriela Rothmayerová: Môj posledný list drahej priateľke MILKE ZIMKOVEJ

* Anton Blaha: Pastierka duše citlivého čitateľa na lúke krásnej literatúry

* Dáša Machalová: „Nežeby nebulo, ale nit...“

* Anna Jónásová: Barvinkový veniec pre Milku

* Štefan Cifra: MILKA ZIMKOVÁ (* 1. 8. 1951 Okružná –  † 30. 5. 2023 Bratislava): Medailón

RECENZIE

Mária Bátorová: Autentickosť s hodnotou svedectva (ZIMKOVÁ, Milka: Barvinek. Bratislava: Marenčin PT, 2022, 1. vyd., 160 s., ISBN 978-80-569-0951-5, viaz.)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Milka Zimková: Barvinek; Doma ste?; Medozvestka; Domov; Pustý dvor (Ukážky zo zbierky Barvinek, 2022)

VIZUÁLNE UMENIE/VÝZVA

* (Red.): Namaľujte obrázok pre medzinárodná projekt – do reťaze pozitívneho myslenia v dĺžke pomyselných 40 075 rovníkových kilometrov: Maľovaný rovník plný ľudských túžob

* Andrej Smolák: Maľovaný rovník

RECENZIE

* František Ruščák: Presvedčivá a čitateľsky príťažlivá kniha (LUKÁČOVÁ, Ingrid: Slovo dýcha. Ilustrácie: Štefan Bubán. Prešov: Filokalia, 2022, 69 s., ISBN 978-80-8233-089-5)

* František Ruščák: Úspešný básnický debut (HAJDÚOVÁ, Silvia: Dievča s obitými kolenami. Bratislava: Pars Artem, Združenie internetových autorov, 2022, 1. vyd., 102 s., ISBN: 978-80-89939-42-8)

* Hana Košková: Hľadanie vlastného hlasu (BEŇKOVÁ, Aneta: Vôňa kameňa. Bratislava: Pars artem, 2023, 1. vyd., 63 s., ISBN 978-80-89939-49-7)

* Renáta Bogdániová: Zachránila ho literatúra (SORÁT, Peter: Pouličný diviak – Zabíjačka/zo života na ulici. Bratislava: Trio Publishing, 2019, 1. vyd., 143 s., ISBN 978-80-570-1008-1)

EDIČNÁ ČINNOSŤ/REGIONÁLNA KULTÚRA

* Ivan Macko: Uviedli do života kultúrnoturistickú publikáciu FRANTIŠKA MACHA a kol. Modra – perla Malých Karpát – a slovenský vidiek: Kaštieľ v Modre sa zaplnil hosťami

VIZUÁLNE UMENIE/PODUJATIA

* Zlata Matláková: JOZEF ILAVSKÝ v obrazoch krajiny a človeka

LITERÁRNE PAMIATKY/ZAHRANIČIE/VÝROČIA

* Stojan Lekoski: Slávnostný program v Severnom Macedónsku na počesť 1 160. výročia veľkomoravskej misie solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda a 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky: Proglas – Konštantinov tajný kód – VILIAM TURČÁNY

SERVIS/JUBILEÁ/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Jana Borguľová: O troch literárnych osobnostiach v meste pod Urpínom: Storočnica od narodenia profesora IVANA PLINTOVIČA; Životné jubileum členky odbočky ELENY CMARKOVEJ; Jubilujúca organizátorka literárneho a kultúrneho života SLÁVKA OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ

SÚŤAŽ/LITERATÚRA

* Miroslav Póša: Vyhlásili výsledky súťažnej čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2021 – 2022: Svedectvo o minulosti i prítomnosti Záhoria a o odkaze pre budúcnosť

LiTERÁRIUM 2022

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kupecký: Z nechránenej dielne aforististu; Rady politikom počas predvolebnej kampane

* Alexander Schoz: Reflexie

* Štefan Švec: Škola života

* Milan Lechan: Fíha, kniha

* Ján Grešák: Satirikon: O zmene služby; Cena bezcenných; Objaviteľ; Vládna pomoc v núdzi

* Milan Hodál: Dotknúť sa hviezd

* Milan Kenda: Epigramáž: Ako putovať k svetlým zajtrajškom; Kariéristom; Dobrá rada; Mandát sem, mandát tam

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Slovák v meste; Hubárska sezóna

* Tomáš Turner: Umelá inteligencia; Bez slovníka

* Ondrej Nagaj:  Posmešníky: Výbery; Ministrovanie

* Emil Poláčik: Balady: Občianske; Tanečná

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Sebadeštrukčné aktivity ľudstva

 

Kresby: Ľubomír Kotrha