Literárny týždenník 9 – 10/2021

Literárny týždenník 9 – 10/2021

Literárny týždenník 9 – 10 zo 17. marca 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Vírus víri

ESEJ

* Ľubomír Pajtinka: Vážne časopisecké znepokojenie! (Kultúra zomiera potichu)

AKTUALITY

* Súťaž o ceny Spolku slovenských spisovateľov: Prihlášky do 16. 4. 2021

ZBIERKA

* Dve percentá pre Literárny týždenník

* Dve percentá Spolok slovenských spisovateľov

* Finančná zbierka na podporu LT: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za príspevky do zbierky (k 28. 2. 2021)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník; Objednávkový lístok na odber LT

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ/GLOSA

* Ján Maršálek: Blud ekonomizmu

* Milan Zelinka: Dilema živnostníci

* Jozef Čertík: Glosa o zbraniach a slimákoch

ESEJ/ÚVAHA/GLOSA

* Ivan V. Hudec: Povolebné aj predvolebné zamyslenie: Trpké až kruté skúšky slovenskej demokracie

* Milan Zelinka: Kapura – umelecký fenomén

SÚŤAŽ

* Vyhlásili finalistov súťaže Anasoft litera 2021: V desiatke je aj kniha ETELY FARKAŠOVEJ

ESEJ

* Vladimír Blaho: Esej venovaná nielen staršej generácii: Nechcený darček pre dôchodcov

DEJINY/OSOBNOSTI/UDALOSTI

* Marián Šimkulič: Literárny fenomén – Sobieskeho listy Marysieńke

JAZYKOVEDA/POLEMIKA

* Teofil Klas: Otázniky v jazykovej praxi alebo Všeličo sa chce povedať

ROZHOVOR/LITERATÚRA

* Hovoríme s IVANOM JACKANINOM, ukrajinským spisovateľom na Slovensku a prekladateľom Novely Rudolfa Jašíka Popolavá vrana do ukrajinčiny (zhovára sa D. Mikolaj)

* Redakcia: Medailónik I. Jackanina

VIZUÁLNE UMENIE//SKLO

* Dušan Mikolaj: Sklo za sklom

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

ROZHOVOR/LITERATÚRA/FILM/KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA

* Hovoríme so SLAVOMÍROU OČENÁŠOVOU-ŠTRBOVOU, literárnou historičkou, spisovateľkou a scenáristkou: Filmové prelínanie svetov (zhovára sa Dušan Mikolaj)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Eva Sisková: Z novej tvorby: Bludný kruh; Kde sa leto končí; Tichá voda; Dal a vzal; Na pokosenú trávu; Vytesnené dni

* Redakcia: Medailónik E. Siskovej

* Jozef Čertík: Jožkovi Mokošovi: Veršovanka básnikovi, bábkohercovi, režisérovi a pedagógovi na osemdesiatku

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Anton Gúth: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku: Michal, Rádio (Úryvok z pripravovanej spomienkovej prózy)

* Redakcia: Medailónik A. Gútha

RECENZIE

* Ján Lazar: Prelomová udalosť v novodobých dejinách slovenského národa (GÁBOR, Ján – VRÁBEL, Ferdinand: Život národa je večný. Sto rokov od Trianonu 1920 – 2020, Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 221 s., ISBN 978-80-8226-007-9)

* Ján Maršálek: Zlomky reality (SCHOLZ, Alexander: Obliekla sa holá veta. Bratislava: TRIO Publishing, 2020, 1. vyd., 56 s., ISBN 978-80-8170-084-2)

* Milan Zelinka: Významom veľké Malé dejiny Rusínov (POP, Ivan: Malé dejiny Rusínov. Bratislava: Združenie Inteligencie Rusínov Slovenska, o. z., 2020, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-973455-1-8)

* Eva Čulenová: V zakrivených časoch (JACKOBS-JAKÚBEKOVÁ, Maja: #Vykrivenie. Fotokoláž na obálke: Miro Trimay. Ilustrácie: Ivana Vargončíková. Banská Bystrica: Signis, 2020, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-99936-04-2)

* Lenka Mihová: Novinárstvo ako zbraň proti spoločenským neduhom (GOLIÁN, Ján – MOLDA, Rastislav, a kol.: /Ne/obyčajné príbehy novinárov. Ružomberok: Society for Human studies, 2020, 1. vyd., 281 s., ISBN 978-80-972913-7-2. Edícia /Ne/známe príbehy)

* Milan Kenda: V jeho citoch po sklamaní už nezuní Zuna alebo Romantika s čertovým kopýtkom (FEKETE-APOLKIN, Ján: Balada o Polárii. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-8202-141-0)

* Miroslav Bielik: Významné dielo dejín knižnej kultúry na Slovensku (KOMOROVÁ,Klára – JANKOVIČ, Ľubomír: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, 1. vyd., 765 s., ISBN 978-80-8149-131-3

* Ivan Jackanin: Objavovanie strateného sveta (POLLACK, Martin: Halič: Putovanie po stratenom svete. Z nemčiny preložil Michal Hvorecký. Žilina: Absynt, s. r. o., 2020, 1. vyd., 318 s., ISBN 978-80-8203-219-5)

ZO SVETA LITERATÚRY/RECENZIE

* Lukáš Perný: Dystopická fikcia či vizionárska metafora hypermodernej reality? (HUXLEY, Aldous: Prekrásny nový svet. Preklad Marián Gazdík. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2015, 2019 (dotlač), 1. vyd., 279 s., ISBN 978-80-8202-077-2)

* Blažej Belák: Cestopis vypravený na cestu rodnou krajinou (Putovanie SÁNDORA PETOFIHO – Cestopisné poznámky a listy z ciest. Do slovenčiny preložila Mária Petrová. Predhovor Miroslav Bielik. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 168 s., ISBN 798-80-8194-112-2; (člen SSS, stály prispievateľ LT, kniha VSSS)

* Tretí BANÁŠOV úspech v USA

PREKLADOVÁ TVORBA/AFORIZMY

* Ninus Nestorović (Srbsko): Aforizmy (Preložil M. D.)

SERVIS

AKTUALITY/MÉDIÁ/SÚŤAŽE

* Miroslav Holečko: Jubilejný XXV. Gorazdov literárny Prešov

NEKROLÓGY

* Zlata Matláková: Spomienka na WILLIAMA SCHIFFERA a PETRA HORVÁTHA: Mosty z medailí

* Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

* Emil Borčin: Za profesorom DAMIÁNOM KOVÁČOM (* 3. 8. 1929 – † 2. 2. 2021): Odišla osobnosť slovenskej psychológie

LITERÁRIUM

* Ján Grešák: Satirikon: O porážke Európy a sveta; O liberalizácii; O špičkovom klamárovi; O zbrojnom arzenále v časoch pandémie

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Tomáš Turner: Na zdravie!; Návšteva u geriatra; A o tom to je!

* Emil Poláčik: Balady: Venušina; Koronavírová; Dedičská

* Eva Jarábková-Chabadová: Pred vstupom do nemocnice

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Lechan: Fíha, kniha!

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Milan Kupecký: Slováci, držme sa! Ale koho a čoho?

* Ondrej Nagaj: Z nových posmešníkov: Perspektíva; Vášnenie; Výslnie

* Zuzana Brnoliaková: Klinické príznaky koronačias: Čo sa ešte môže pokaziť?; Žeby riešenie?; Žeby blahobyt?; Nové odratúvanie

* Jozef Mokoš: Môj plagiát premiérovi: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Iniciovali petíciu za jediný Národný cintorín

* Peter Cabadaj, predseda Rady národnej kultúry: Stanovisko Rady národnej kultúry

 

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi