LITERÁRNY TÝŽDENNÍK PRINÁŠA

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, umenia, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * kultúrnohistorické a literárne reportáže * pôvodná prozaická a básnická tvorba * literárna veda a kritika, recenzie knižných publikácií * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, televízie, rozhlasu * kritika elektronických a internetových médií * kaleidoskop zo sveta literatúry a kultúry *  názory na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...