Literárny týždenník 3 – 4/2024

Literárny týždenník 3 – 4/2024

Literárny týždenník 3 – 4 prináša z 8. februára 2024 prináša:

ÚVODNÍK

Pavol Dinka: Sebaklam chrámov slobody

DISKUSIA/LITERATÚRA/KULTÚRA/POLEMIKA

* VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umeniaFORMULÁR SIGNATÁRA

* SIGNATÁRI VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV na podporu iniciatívy MK SR novelizovať Zákon o Fonde na podporu umenia (menoslov)

* STANOVISKÁ K TÉME VÝZVY * OHLASY NA VÝZVU

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník (abonentský odber) * Zoznam predajných miest v SR

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku; Cenník inzercie v LT

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 6. 2. 2024)

OZNAM PRE ČLENOV SSS

* Členské príspevky SSS 2024

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

AKTUALITY

* Zborovská sixtínska kaplnka mala 50 rokov

* Scenár ETELY FARKAŠOVEJ vyšiel v macedónskom jazyku

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE/ANALÝZY A PROGNÓZY/ZAMYSLENIE

* Vladimír Blaho: K 70. výročiu Osvetového ústavu: Je dnes osveta potrebná?

* Jozef M. Rydlo:  Dva roky vojny alebo Pokoj, ktorý nechceme:

 NAMIESTO FEJTÓNU

* Pavol Dinka: O hoaxoch lovcov hoaxov: Na margo žlčovitých slov na adresu Výzvy SSS...

REPORTÁŽ

* Vladimír Blaho: Impresie z Bologne

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ján Grešák: Biely tieň

* Redakcia: Medailón JÁNA GREŠÁKA

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/JUBILEUM

* Dušan Mikolaj: Doteraz vitálny a obdivovaný Bazovský

* Mária Kovalčíková: Stretnutia s dobrými priateľmi

REPORTÁŽ/VINOHRADNÍCTVO

* Pavol Dinka: Medzi skalickými vinohradníkmi: Balzam na telo i dušu

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jozef Špaček: Skalica je... (Pocta Karlovi S.)

ESEJ

Miroslav Pius: Kult knihy

GLOSA

* Viera Švenková: Havrany

RECENZIE

* Jozef Špaček: Chvála dôkladnosti (HALVONÍK, Alexander: Premeny III: Slovenská literatúra 2013 – 2022: Prekladová literatúra 2000 – 2020. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., Bratislava, 2023, 1. vyd., 334 s., ISBN 978-80-8202-224-0, viaz.)

* Stanislav Hvozdík: Žiť pre iných (ALFONSO/LUKAČIN, Alfonz: Mastarna – Servius Tulius. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2023, 1. vyd., 384 s., ISBN 97-8808-198-057-2, viaz.)

* Dáša Lofajová: Strastiplný príbeh sochy (RAPOŠOVÁ, Mária: Dráma medzinárodnej sochy Martina Kukučína. Martin: Slovenská národná knižnica, 2022, 1. vyd., 326 s., ISBN 978-80-8149-156-6)

* Štefan Packa: Aktuálna téma slovanstva (VRLÍK, Peter: Najstaršie slovanské báje, legendy a povesti. Úvod Martin Homza. Ilustroval Peter Hodbol. Martin: Matica slovenská, 2023, 1. vyd. 180 s. ISBN 978-80-8128-302-4)

* Ján Maršálek: Hodnoty pravé a falošné (FARKAŠOVÁ, Etela: O tichu, pomalosti a iných hodnotách. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,  2022, 1. vyd., 244 s., ISBN 978-80-8202-174-8)

* František Skovajsa: Zakladateľská osobnosť katolíckej moderny (TOLLAROVIČ, Peter: Pavol Gašparovič Hlbina a slovenská katolícka moderna. Bratislava: Post Scriptum, 2023, 1. vyd., 184 s. ISBN 978-80-8218-049-0)

* Hedviga Kubišová: Písať aforizmy je risk!? (POBOČÍK, Jozef: Polepšovňa svedomia. Ilustrácie Jozef Pobočík ml. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Signis, 2023, 1. vyd., 88 s., ISBN 9788099936547, viaz.)

DEJINY/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI/OSOBNOSŤ/VÝROČIE

* Katarína Koňariková: Usmievavý biskup 140. výročie narodenia a slovenského národovca ev. farára ADAMA VEREŠA

Ponad čas a každodennosť

ZO ŽIVOTA SSS/BLAHOŽELANIE JUBILANTOM

Blahoželáme členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorí sa dožili okrúhleho výročia v januári a februári, a neboli zahrnutí v zozname zverejnenom v minulom vydaní Literárneho týždenníka (LT):

* 9. 1. 1939 – Juraj Havaj (85)

* 2. 2. 1969 – Andrea Trusková (55)

* 6. 2. 1964 – Peter Vrlík (60)

V mene vedenia SSS i redakcie im želáme veľa zdravia, životnej pohody a tvorivej invencie.

SERVIS/AKTIVITY

* Jana Borguľová: Knižnica pre všetkých a bez hraníc: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 50-ročná

* Jana Borguľová: Kováčňa: Občasník odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

* Ružena Šípková: Novoročné stretnutie básnikov Trnavskej poetiky a k životnému jubileu PAVLA TOMAŠOVIČA

LiTERÁRIUM 2024

* Milan Kenda: Militarizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Ján Benko: K súčasnému stavu rokovania v NR SR

* JÁN KOPINA: Správy z domoviny

* Milan Kupecký: Z nechránenej aforistickej dielne; Aforizmus (dvojtýždňa)

* Ján Grešák: Satirikon: Historický fakt: Čertovské riziko: (Z)rady

* Ľubica Ďuržová: Aforizmy

* Milan Lechan: Knihy roka 2023

* Emil Poláčik: Balady: Základná; Spoločenská – prvá; Spoločenská – druhá

* Tomáš Turner: Postrehy: Posledná stráž; A keby aj...; Retro aforizmus; Svedomie hryzie

* Milan Hodál: Epigramiáda; Mierové riešenia; O generáloch; Kde

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Iné problémy nemáme!?; Dobrý výber; Látková výmena

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Netradične o inakosti

 

Kresby: Ľubomír Kotrha