Literárny týždenník 19 – 20/2022

Literárny týždenník 19 – 20/2022

Literárny týždenník 19 – 20 z 25. mája 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Čakanie na zázrak

LITERATÚRA/PODUJATIA

* Blíži sa 56. slovesná jar v Martine (6. – 9. 6. 2022)

MÉDIÁ/PODPORA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!: Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka

* Ďakujeme za dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie – FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Dve percentá z daní pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZVÁNKY

* Kuzmányho kruh, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum (ŠVK LHM) a odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici POZÝVAJÚ na spomienkové podujatie JANKO KRÁĽ, básnik, národný buditeľ – k 200. výročiu jeho narodenia – 30. 5. 2022 v ŠVK, Lazovná ul. 9, v expozícii LHM Múzeum domov múz na 2. poschodí V Banskej Bystrici

* Mesto Ružomberok, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenský syndikát novinárov, LK ružomberských spisovateľov, Katolícka univerzita v Ružomberku, NKOS – Zväz pracovníkov v kultúre, Univerzitná knižnica KU a Mestská knižnica v Ružomberku POZÝVAJÚ na Stretnutie XVI – Stretnutie ružomberských novinárov a spisovateľov – 10. 6. 2022 v UK KU Ružomberku

FILOZOFIA/ZAMYSLENIE

* Etela Farkašová: O filozofii pomalosti ako o výzve kultu rýchlosti

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Jaroslav Chovanec: Na margo 30. výročia júnových volieb v Česko-Slovensku: Nežná revolúcia a jej štátoprávne dôsledky

JAZYKOVEDA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Rozkážte si a vyhráte

VIZUÁLNE UMENIE/DIVADELNÁ FOTOGRAFIA/KRAJINÁRSKA FOTOGRAFIA

* Dušan Mikolaj: Divadlo zvnútra

* Dušan Kyzek: Krajina vo fotografii JÁNA BELKA

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/KULTÚRNE DEDIČSTVO

* Mária Rapošová: Prvé pamätníky MARTINA KUKUČÍNA nevytvorili Slováci

OPERA

* Vladimír Blaho: Premiéra Pucciniho opery Tosca v Štátnom divadle v Košiciach: Príkladná súhra všetkých inscenačných zložiek

MUZIKÁL

* Katarína Koláriková Koňariková: Divadlo Nová scéna uviedlo nový muzikál The Bodyguard: Činohra aj muzikál

DIVADLO

* Katarína Koláriková Koňariková: Premiéra inscenácie Čakanie v divadle Ticho a spol.: Všetci sme len rybičkami v akváriu?

PLATENÁ INZERCIA/MÚZEJNÍCTVO/SLOVENSKÝ VIDIEK

* Červený kláštor znovuzrodený (Múzeum Červený Kláštor, Pod lipami 20, 059 06 Červený Kláštor)

DEJINY/OSOBNOSTI/VÝROČIE

* Janka Poláková: Podujatia na pamiatku MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA v Trenčíne: Pietna spomienka na najväčšieho Slováka

ROZHOVOR

* Hovoríme s americkým filozofom a matematikom DAVIDOM SCHWEICKARTOM: O modeli ekonomickej demokracie (Zhovára sa PAVOL DINKA)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Milan Hodál: Príbeh Titanicu; Uletená báseň; Kto si?

* František Ruščák: V množine života; Na vlnách retro...

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE/PÔVODNÁ TVORBA/GLOSA

* Milan Kenda: Opeľovače potrebujú závesné domovy: Zachráňme užitočný hmyz!

NAMIESTO FEJTÓNU

* Milan Kenda: Malý príbeh o Rudolfiane a vystrašenom astrológovi

GLOSA

* Milan Zelinka: Kde bolo, tam bolo; Sukne a nohavice

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Nutcracker (Luskáčik)

RECENZIE

* Augustín Maťovčík: Kniha o zabudnutých hybských dejateľoch (ŽIŠKA, Stanislav: Hybe – Pohltení časom: Zo životných osudov rodákov 19. storočia. Ružomberok: Society for Human Studies, 2022, 1. vyd., 344 s., ISBN 978-80-972913-78-9)

* Pavol Dinka: Román o Záhorákoch a Záhorí (GÚTH, Anton: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku. Bratislava: Liečreh, 2021, 1. vyd., 383 s., ISBN 978-80-88932-49-9)

* Lenka Mihová: Vzácne pramene o meste i historickej slovenčine (PASTUCHA, Tomáš: Najstaršia mestská kniha Ružomberka: Prothocolon Maius 1527 – 1701. Vydavateľstvo: Mesto Ružomberok, 2021, 1. vyd. s. 345, ISBN 978-80-570-2928-1)

* Dáša Machalová: Aby neodišla pamäť ( KRIVOŠOVÁ, Janka: Slovenská ľudová architektúra. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej,2022, 2., prepracované a rozšírené vydanie, 320 s., ISBN 978-80-8128-282-9)

* Hedviga Kubišová: Nezaprie v sebe cestovateľského ducha (WEIS, Jozef: Most do srdca. Banská Bystrica: Signis, 2022, 1. vyd., 100 s., ISBN 9788099936202)

* Terézia Poláková: Podnetné návraty a inšpiratívne prognózy: Medzi literatúrou a divadlom (HORÁK, Karol – POLÁK, Roman: Horák – Polák: Hovory o divadle. Bratislava: Slovart, 2020, 1. vyd., 271 s. ISBN: 978-80-556-4564-3)

* Anton Blaha: Na margo knihy JURAJA MARUŠIAKA Príliš skoré predjarie...: Slovenskí študenti v roku 1956: Neprávom prehliadaná rebélia bratislavských vysokoškolákov (MARUŠIAK, Juraj: Príliš skoré predjarie...: Slovenskí študenti v roku 1956. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, 1. vyd., 247 s., ISBN 978-80-224-1842-3, brož.)

SERVIS/PODUJATIA

* Lenka Mihová: Literárne KUpé s MILOU HAUGOVOU

* Zlata Matláková: Zamilovaná pani Betty

SÚŤAŽ

* Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

POZVÁNKA

* Verejná knižnici Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbočka Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja, Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne POZÝVAJÚ na besedu so spisovateľom, básnikom, jubilantom JAROSLAVOM REZNÍKOM (80) spojenú s prezentáciou knihy ĽUDOVÍT ŠTÚR: Génius národa a Európy – 22. 6. 2022 v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – jún 2017

* 7. 6. 1942 – Hana Košková (80)

* 8. 6. 1977 – Marta Fartelová (50)

* 13. 6. 1947 – Danica Jakubcová (75)

Srdečne blahoželáme!

VÝROČIE/PODUJATIA

* Peter Mišák: Storočnica svetovej spisovateľky: Nedožité sté výročie narodenia spisovateľky KLÁRY JARUNKOVEJ si priaznivci jej diela pripomenuli 29. apríla 2022 v obci Šumiac a v jej rodisku v Červenej Skale (administratívne časť Šumiaca)

* Miroslav Póša: Prezentácia knihy ANTONA GÚTHA Keď je nedeľa, musíme mať vianočku: O osudoch a živote ľudí na Záhorí

JUBILEUM

* Jana Borguľová, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici: Kvet kultúry a umenia pre BRIGITU ŠIMONOVÚ

NEKROLÓG

* Zomrel SAMUEL BAKOŠ, kultúrny historik, osvetový pracovník, autor krátkych próz, člen Spolku slovenských spisovateľov: Činorodý bádateľ a propagátor dejín osvetovej činnosti (Redakcia)

LiTERÁRIUM 2022

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Oľga Krajmerová: Postreh

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Alexander Scholz: Reflexie

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Stavba storočia; Koniec rozprávky

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Emil Poláčik: Balady: Úsmevná; Ufácka

* Zuzana Brnoliaková: Osobná anamnéza

* Milan Kupecký: Z chránenej aforistickej dielne

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Otto Gáťa st.: Parla(me)ment(o)

* Ľudo Majer: Spod čapice

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ľudovít Košík: Sú kresťania prínosom pre verejný život Slovenska?

 

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi