Servisná rubrika

V tejto rubrike prinášame užitočné informácie, informácie o literárnych súťažiach a pozvánky na podujatia, ktoré nám posielate do rekakcie. Rubrika obsahuje aj odkazy na slovenské krajanské média a médiá v zahraničí v slovenčine.

 

* Slovenské krajanské elektronické médiá a elektronické médiá pre krajanov na Slovensku *
* Slovenské krajanské printové periodiká v Srbsku * Slovenské krajanské printové periodiká v Rumunsku * Slovenské eketronické médiá v Srbsku a slovenské redakcie v srbských médiách *

* VÝZVY, PODNETY, INŠPIRÁCIE *

Pozrite si aj rubriky:

* LITERÁRNE KLUBY V SR *

* SÚŤAŽE * Z POZVÁNOK NA PODUJATIA *