ZBIERKA na vydávanie a  tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na Literárny týždenník ani jedno euro!

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

Fond na podporu umenia (FPU) svojím rozhodnutím nepodporil nijakou dotáciou tlačené časopisy SSS Literárny týždenník a Dotyky ani internetový časopis Kultúrno-literárny týždenník na rok 2022, teda im pridelil nula eur.

Na toto bezprecedentné narušenie názorovej plurality a hodnotovej rozmanitosti v slovenskom mediálnom priestore, v ktorom majú osobitne etablované tlačené časopisy Spolku slovenských spisovateľov (SSS) s vyše tridsaťročnou tradíciou nezameniteľné miesto, reagujeme verejne Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a médiá a minist erke kultúry SR – Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! Staňte sa jeho signatárom!

PRETO VÁS ŽIADAME O PODPORU NÁŠHO/VÁŠHO ČASOPISU V ZBIERKE, KTOREJ POSLANÍM JE DNES UŽ JEHO EXISTEČNÁ ZÁCHRANA!

Súčasná situácia Literárneho týždenní­ka, ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podpo­ru umenia o nepridelení dotácie LT na rok 2022, je viac ako dramatická. Pretože FPU už po minulé roky sústavne skracoval dotácie pre LT (40-tis. eur – 2021, 43-tis. eur – 2020 zo 60-tis. eur v roku 2019), nedisponujeme rezervami a komplikácie nám dlhodobo spôsobujú aj obmedzenia pria­meho predaja časopisu v dôsledku opakujúcich sa protipandemických opatrení.

V SÚČASNOSTI JE OHROZENÁ SAMA EXISTENCIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, IDE TEDA O TO, ČI VÔBEC BUDE LT VYCHÁDZAŤ V ROKU 2022!

Zbierka, o ktorej registráciu sme požadali  Ministerstvo vnútra SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022.

Zbierka trvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobec­ne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne čle­nov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.

Finančné prostriedky môžete poukazovať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.


ZBIERKA na vydávanie a  tvorbu Literárneho týždenníka POKRAČUJE

Vzhľadom nato, že súčasná zložitá situácia Literárneho týždenní­ka, ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podpo­ru umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o treti­nu nižšej, ako bola vroku 2019 (60-tis. eur), ako aj obmedzenie pria­meho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021, po­žiadali sme o registráciu novej finančnej zbierky. Ministerstvo vnútra SR zbierku zapísalo do registra 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NAPODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA2021/2022.

Zbierka trvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobec­ne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne čle­nov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v krízovej situácii atak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

Finančné prostriedky môžete poukazovať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK MÔŽETE PODPORIŤ AJ INZERCIOU ALEBO ZABEZPEČENÍM INZERENTA:

ZVÝHODNENÁ INZERCIA V LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU!

Predplatné

na Literárny týždenník

www.ipredplatne.sk

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

NA OBJEDNÁVKU

LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA