Literárny týždenník 27 – 28/20

Literárny týždenník 27 – 28/20

Literárny týždenník 27 – 28 z 19. augusta prináša:

ÚVODNÍK

* Ľubomír Pajtinka: Učiteľský otčenáš nemá amen

ESEJ

* Vincent Šabík: Kríza ako nástroj moci

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: Vieme čítať štátny znak?

NEKROLÓG

* Zomrel JUDr. JÁN MARCINKO, člen Spolku slovenských spisovateľov

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 8. 2020)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

ZAMYSLENIE

* Ľubomír Pajtinka: Sme múdri a vzdelaní?

GLOSA

* Milan Zelinka: Naša pani profesorka

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Matej Mindár: Hlavným motorom európskej integrácie bolo a je Nemecko: Kam smeruje Európska únia?

GLOSA

* Viera Švenková: Čas spájať sa a vzdorovať

DIVADLO/NEKROLÓG

* Daniela Suchá: Zádušná sv. omša za EVOU KRISTÍNOVOU s homíliou biskupa Františka Rábeka: Veľký človek – so svojou skromnosťou a pokorou

FILM/HUDBA

* Vladimír Blaho: Na margo hudobnej tvorby nedávno zosnulého talianskeho hudobného skladateľa: Nezabudnuteľné filmové melódie ENNIA MORRICONEHO

JUBILEUM

Šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník Spolku slovenských spisovateľov básnik ŠTEFAN CIFRA slávi šesťdesiatku

* Pavol Dinka, za Kultúrno-literárnu akadémiu – Miroslav Bielik, za Spolok slovenských spisovateľov: K životnému jubileu ŠTEFANA CIFRU

* Boris Brendza: Básnik, ktorý vie vážiť slovo a milovať človeka: Zdravica od srdca – Štefanovi

* O tvorbe ŠTEFANA CIFRU: Peter Jaroš, prozaik; Štefan Moravčík, básnik; Július Balco, prozaik; prof. Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, vysokoškolský pedagóg; prof. Mária Bátorová, literárna vedkyňa, spisovateľka, vysokoškolská pedagogička; doc. Sergej Makara, básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg; PhDr. Vlastimil Kovalčík, básnik, prekladateľ, kultúrny historik; Ivan Kolenič, básnik; doc. Sergej Makara, básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg; Ján Jurčo, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Štefan Cifra: Nezabudnite prísť, priatelia: Sila za dvoch; Moji mŕtvi; Hriech; Stratený (reminiscencia na mladosť); Stretnutie

* Medailón Štefana Cifru

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEÁ/VÝTVARNÉ AKTUALITY

* Dušan Mikolaj: O generácii spred 111 rokov (Projekt SNG Generácia 909,76 – s podnázvom Výstava, pojem, interpretácia)

* Dušan Mikolaj: Mikuláš uprostred liptovského leta (Na margo výstavy „Mikuláš nejestwuje“)

AKTUÁLNE VÝSTAVY

* Hravo o umení (Projekt svetIZMOV); Z depozitárov Turčianskej galérie (Komentovaná prehliadka Umenie za čiernym štvorcom venovaná výstave PETRA RÓNAIA)

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR/SOCHÁRSTVO

* Hovoríme s KLÁROU PATAKIOVOU, významnou slovenskou sochárkou: Mojím chlebom bola socha (zhovára sa ANTON BLAHA)

RECENZIA

* Anton Blaha: Originálny záznam o svetoznámom slovenskom výtvarníkovi (GINDL, Eugen: Koloman Sokol: Maestro de los maestros. Ivanka Pri Dunaji: F. R. & G., 2020, 1. vyd., 114 s., ISBN 978-80-89499-55-7, brož.)

PRÁVO/DEMOKRACIA

* Jaroslav Chovanec: Základné práva a slobody a ich ochrana v ústavách štátov

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Mária Bátorová: Kamufláž

KRESŤANSKÁ KULTÚRA/OSOBNOSTI

* Jozef Mikloško: LADISLAV HANUS, svedok „ťažkého storočiaLadislav Hanus, svedok „ťažkého storočia“

JUBILEUM/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Miroslav Bielik: Emil Vontorčík jubilejne

* R. A. Ružomberský: Jubilant Bohumil Motejlek 75-ročný

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Martin Vladik: Koronavírus; Zberač cigaretových ohorkov (V jednej nemocnici na nemocničnom dvore 28. 3. 2020)

PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Petr Žantovský: Zakázané kvety: Prológ; Každé ráno; Jeseň; Až (Na tému F. Villona)

RECENZIE

* Viola Švantnerová: Celistvý obraz o autorovi a jeho tvorbe. (Personálna bibliografia: Básnik a prekladateľ JÁN ŠVANTNER. Kremnica: Knižnica Jána Kollára v Kremnici, 2020, 1. vyd.)

* Hana Košková: Poézia v širších súvislostiach (ABELOVSKÝ, Milan: Teta Mona s Lízou. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8202-125-0)

* Ingrid Lukáčová: Melódia uvitá z veršov (Adamkovičová Oľga: KANTILÉNA SRDCA. Prešov: Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2020, 1. vyd., 110 s., ISBN 978-80-88890-69-0)

* Silvia Mária Fecsková: Vzácne zavŕšenie pastoračného úsilia (MARTON, Pavol – KUTNÝ, Martin: Neboj sa, ja som s tebou... Bazilika sv. Egídia a jej premeny. Svidník: Tlačiareň svidnícka, s. r. o., 2020, 1. vyd., 148 s., ISBN 978-80-89755-76-9)

* R. A. Ružomberský: Historická pamäť miesta a doby (MORAVČÍK, Leopold: NEZBEDNÉ PRÍBEHY. Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-8046-989-4)

* Ladislav Švihran: Pochmúrne dejiny ako memento (Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách: Štrba 4. Štrba: Obec Štrba 2020, 1. vyd., 292 s., ISBN 978-80-570-1641-0, viaz.)

* Ľubica Hroncová: Život bez zajtrajška v amerických rozprávkach (SIENKIEWICZ, Henryk: AMERICKÉ ROZPRÁVKY. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2019, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-8202-100-7)

* Viliam Apfel: Po stopách utajenej pravdy (MAREŠ, Jaroslav V.: Přísně tajné skandály. Praha: Nakladatelství Epocha, s. r. o., 2019, 1. vyd., 355 s., ISBN 978-80-7557-196-0)

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – september 2020

* 2. 9. 1950 – Ján Bobák (70)

* 10. 9. 1950 – Peter Mišák (70)

* 18. 9. 1940 – Miron Zelina (80)

* 19. 9. 1945 – Štefan Martinkovič (75)

Srdečne blahoželáme!

* Radislav Kendera: LADISLAV LAJČIAK jubiluje

AKTUALITY

* Ingrid Lukáčová: V Prešove prezentovali básnické zbierky

ZAHRANIČIE/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Staronový predseda Matice srbskej – Dragan Stanić

SÚŤAŽE

* Katarína Koláriková: Vyhodnotili literárnu súťaž Dolnozemské zlaté pero; Výsledky súťaže

* Víťazi súťaže Máš umelecké črevo?

NEKROLÓG

* Zomrel básnik PETER TELÚCH, člen Spolku slovenských spisovateľov

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Kupecký: Aforezy

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Lechan: Nechýbajú vám v knižnici?

* Ján Grešák: Zádrapky: O súčasnom impériu; Historická porážka; O úspešnom v karieristovi

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Zuzana Brnoliaková: Čo nás korona naučila – Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* René Pavlík: Unikát

* Jozef Hlušek: Bieda slovenskej politiky

 

***

Kultúra, krásy, integrácia a ekonomika Vietnamu 2020

INZERTNÁ PRÍLOHA

ÚVOD

* Duong Trong Minh, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec VSR v SR: Vážení čitatelia Literárneho týždenníka...

KULTÚRA/UMENIE/LITERATÚRA

* Vietnam a umenie

* Zviditeľnenie vietnamskej literatúry v zahraničí

TURISTICKÝ RUCH/PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Vietnam ako prvá turistická destinácia po pandémii COVID-19

* Šesť dôvodov, prečo by turisti mali ísť do Vietnamu

EKONOMIKA/INTEGRÁCIA/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

* Vietnam – 35 rokov reforiem a medzinárodnej integrácie

ZDRAVOTNÁ OSVETA/EKONOMIKA

* Úspechy Vietnamu v boji proti pandémii COVID-19 a opatrenia na rozvoj ekonomiky v období po COVID-19

* Opatrenia na sociálno-ekonomický rozvoj po pandémii COVID-19

PREKLADOVÁ TVORBA/VIETNAMSKÁ PRÓZA A POÉZIA

* Ngyen Ngoc Tu: Keď sa skončí obdobie krásy

* Huu Thinh: Pýtať sa

* Nguyen Quang Thieu: Duše kráv

(Preložil Gustáv Murín)

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha