Literárny týždenník 3 – 4/2022

Literárny týždenník 3 – 4/2022

Literárny týždenník 3 – 4 z 3. februára 2022 prináša:

OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA/MÉDIÁ

* STANOVISKÁ K TÉME OTVORENÉHO LISTU Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* SIGNATÁRI Otvoreného listu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky: Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* Otvorený list už podporilo vyše 640 signatátov: V LT 3 – 4 verejňujeme ďalších 375 – Staňte sa jeho signatárom, každý hlas je dôležitý! (https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list)

* ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o nepridelení dotácie Fondu na podporu umenia časopisom Spolku slovenských spisovateľov: Bezprecedentný nekultúrny a likvidačný krok (ODPOVEDE ANKETÁROV z LT 1 – 2/2021)

ESEJ

* Ivan Bindas: Čriepky pandemickej (ne)slobody

GLOSY

* Vincent Šabík: Glossa CONTINUA: Po odstupe

* Ján Maršálek: Čítam, čítaš, čítame(?): „Ľutujem ľudí, ktorí nepoznajú radosť z čítania kníh.“ (Romain Rolland)

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

* Vladimír Blaho: Historické paralely

ZBIERKA/ODBER A PREDPLATNÉ

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Zvýhodnená inzercia v Literárnom týždenníku!

* Predplaťte si Literárny týždenník

MÉDIÁ/INTERNET

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/VÝSTAVY

* Dagmar Jordová-Millerová: Hviezdoslavova cesta životom

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/OSOBNOSŤ

* Jozef Mikloško: Európsky DOMINIK SKUTECKÝ

* Janka Martincová: Danubiana na prahu nového roku: KATARÍNA VAVROVÁ s vášňou k básnikov; Picasso na fotografiách EDWARDA QUINNA; MILAN PAŠTÉKA v susedstve blízkych; Z najnovších malieb MARTINA KRAJCA

ROZHOVOR/JUBILEUM

* Pri príležitosti osemdesiatin hovoríme so spisovateľom a historikom MIROSLAVOM PIUSOM: Udalosti v spomienkach ožívajú:  (Zhovára sa Pavol Dinka)

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJ/DEJINY

* Miroslav Pius: Ako Pribina hľadal nového boha

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA/LITERÁRNE SÚŤAŽE

* Laureátka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v tematickej kategórii venovanej 100. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava na tému Mňa kedys‘ zvádzal svet KATARÍNA HOLCOVÁ

* Katarína Holcová: Miesto, kde stačí ticho sedieť s privretými očami

* Margita Ivaničková, členka odbornej poroty súťaže: Medailón Kataríny Holcovej

RECENZIE

* Lydie Romanská: Zamyslenie čitateľky alebo Skrýše vo vlastnom vnútri (JAGLOVÁ, Tatiana: Čertova svadba. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 1. vyd., 287 s., IBSN 978-80-569- 0636-1)

* Martin Kubuš: Erised: Mária, Maja a Mary (JACKOBS JAKÚBEKOVÁ, Maja: #Erised. Banská Bystrica: Signis, 2021, 1. vyd., 72 s., ISBN 9788099936219. brož.)

* Anna Sláviková: Herbárik pre malých čitateľov (PAULIČKOVÁ, Danica: Zázračný herbárik. Bratislava: Seneca publishing company, 2021, 1. vyd., 56 s., ISBN 978-80-971907-5-0, viaz.)

* Zlata Matláková: Siahnuť si do strún (FUCIMANOVÁ, Milena: Hnízda v octu. Ilustrácie: Květoslava Fulierová. Tišnov /ČR/: Miroslav Klepáček – Sursum, 2020, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-7323-347-1)

* Ľudovít Petraško: Po strate jazyka (BOROWICZOVÁ, Aldona: Vitráže v pamäti. Preložil Radovan Brenkus. Košice: Pectus 2021, 1. vyd., 272 s., ISBN 978-80-89435-41-8)

* Ján Maršálek: Blokova poéma v novom preklade (BLOK, Alexander: Dvanásť. Preložil Peter Chorvát. Kežmarok: Torden, 2021, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-8223-091-1)

* Lenka Mihová: Vzácne svedectvo. (LAZORÍK, Eduard: Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice. Martin: Slovenská národná knižnica /SNK/, 2019, 1. vyd., 280 s., ISBN: 978-80-8149-114-6)

Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia lyrika slovenského juhu (OČENÁŠ, Ivan: Ladislav Ballek: Personálna bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2021, 1. vyd., 143 s. ISBN 978-80-8227-008-5)

POÉZIA/PROFIL

* Anton Blaha: KAROL KAPELLER, bard našej poézie: Na margo tvorby a diela básnika katolíckej moderny

HUDBA/MÉDIÁ

* Silvia Mária Fecsková: K životnému jubileu muzikologičky LÝDIE URBANČÍKOVEJ: Plodná cesta s hudbou a za hudbou

SERVIS/MÉDIÁ/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne: Nový časopis trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Literárna studňa sa otvára

JUBILEUM/LITERÁRNA VEDA

* Augustín Maťovčík: Storočnica literárnej historičky a slovakistky ZDENKY SOJKOVEJ

* Adriana Brázdová: K 170. výročiu úmrtia JÁNA KOLLÁRA

LiTERÁRIUM 2022

* Milan Kenda: Ekologizmy

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Alexander Scholz: Reflexie

* Emil Poláčik: Balady: Primárna; Parlamentná; Vynálezecká

* Eva Jarábková-Chabadová: A rozdiely sa zväčšujú

* Dušan Mikolaj: Kultúrna správa na Devíne; New sk. Ballad about J. J.

* Ján Grešák: Satirikon: Aktuálne novoročné želanie; Svinská kultúra

* Milan Hodál: Taká doba

* Otto Gáťa: Rekonštrukcia konštrukcie

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Ešte o klamoreči (Ad: Ján Maršálek: Klamoreč, in: LT 1 – 2/2022, s. 5)

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha