Svätá omša v Kostole Loretánskej Panny Márie v Bratislave – za pokoj duše zosnulých členov – Jozef Halmo, Milan S. Ďurica SDB, Ján Tocký SDB, Jozef kardinál Tomko vo štvrtok 18. 4. 2024

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať

na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Jozef Halmo (1939 – 2023), hudobný skladateľ 

Prof. Dr. Milan S. Ďurica SDB (1925-2024), čestný člen Slovenského ústavu v Ríme

P. Ján Tocký SDB (1930 – 2024), prefekt Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

J. Em. Jozef kardinál Tomko (1924 – 2024), člen Slovenského ústavu v Ríme

emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov

***

Svätú omšu bude sláviť P. Ján Ďurica SJ 

vo štvrtok 18. apríla 2024 o 15.30 h 

v Kostole Loretánskej Panny Márie (Uršulínky) na Uršulínskej č. 1 v Bratislave

***

Osamievame tu,

ak sme už dlho žili.

Stále viac odchodí

tých, čo nám boli milí.

Knižočku napíšeš –

v každej je rekviem.

Koľkých som prežil už

a koľkých prežijem ?

Byť – to je strácať to,

čo si mal zálohom.

A vrátiac pôžičku

sám zostať pred Bohom.

Milan Rúfus

 

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska

Union des écrivains, artistes et promoteurs culturels slovaques vivant en dehors de la Slovaquie

Union der außerhalb der Slowakei lebenden slowakischen Schriftsteller, Künstler und Kulturschaffenden

Unione degli scritori, artisti e promotori culturali slovachi viventi fuori della Slovachia

Union of Slovak Authors, Artists and Cultural Promoters Living Outside of Slovakia

Unión de los escritores, artistas y creadores culturales eslovacos residiendo fuera de Eslovaquia