Podujatia v Staromestskej knižnici v Bratislave – 24. a 25. 4. 2024

Podujatia v Staromestskej knižnici v Bratislave – 24. a  25. 4. 2024

Staromestská knižnica pripravuje premietanie dokumentárneho filmu a šachové popoludnie.

 

* V stredu 24. apríla o 17.00 Vás pozývame do Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a na premietanie dokumentu srbského režiséra Srdana Keču o nedokončenej stavbe múzea – Múzeum revolúcie

„V noci sa zdvihol vietor a vzal nám plány,“ znie príslovie v úvodných titulkoch. Tieto slová sú odkazom na plán z roku 1961 vybudovať v Belehrade veľké múzeum, ako poctu socialistickej Juhoslávii. Plán, ktorý mal „zabezpečiť pravdu“ o juhoslovanskom ľude, nikdy neprekročil výstavbu suterénu. Opustená budova rozpráva odlišný príbeh od toho, ktorý si iniciátori predstavovali pred 60 rokmi. Vo vlhkom, tmavom priestore žijú vyhnanci spoločnosti pretvorenej kapitalizmom. Film sa zameriava na dievča, ktoré si zarába na ulici čistením skiel auta so svojou matkou. Dievča sa priatelí so staršou ženou, ktorá tiež býva v pivnici a na pozadí transformujúceho sa mesta nachádzajú tri ženy útočisko jedna v druhej. 

V spolupráci s KineDok.

 

* Fanúšikovia šachu si môžu zahrať partičku vo štvrtok 25. apríla v pobočke na Panenskej 1. Šachové popoludnie prebieha od 13.00 do 18.00, je určené pre všetkých bez rozdielu veku a šachových schopností. Príďte si zahrať pre radosť a naučte sa nové triky. Od 13.00 do 15.00 bude prítomný šachový lektor.

 

Vstup voľný.

 

Kontaty:

Mgr. Lenka Čechvalová, referát marketingu a PR

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/A / 814 41 Bratislava 

Tel.: 02 5564 2439
www.starlib.sk

ww.facebook.com/Staromestskakniznica

what-europe-does-for-me.eu/sk/portal

elections.europa.eu/sk/