Literárny týždenník 41 – 42/2022

Literárny týždenník 41 – 42/2022

Vážení čitatelia,

posledné minuloročné vydanie Literárneho týždenníka 41 – 42/2022 sa predáva do stredy 18. januára 2023.

Redakcia

Literárny týždenník 41 – 42 z 21. 12. 2022 prináša::

 

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Anketa k 30. výročiu vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky

VÝROČIE/ŠTÁTNOSŤ

* ANKETA K 30. VÝROČIU VZNIKU SAMOSTATNEJ DEMOKRATICKEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE

* ODPOVEDE NA ANKETU:

* Etela Farkašová, spisovateľka, filozofka, univerzitná profesorka

* Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý diplomat, Bratislava

* Katarína Holcová, vysokoškolská pedagogička, geologička, Brandýs nad Labem (Česko)

* Zuzana Brnoliaková, samostatná vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava

* Ján Bobák, historik, Bratislava

* František Ruščák, vysokoškolský učiteľ, jazykovedec, básnik, Prešov

* Stanislav Háber, básnik, spisovateľ, publicista

* Pavol Vitko, publicista, spisovateľ literatúry faktu, Bratislava

* Miroslav Majerník, spisovateľ, Stropkov

* Lukáš Perný, vedeckovýskumný pracovník, Bratislava/Komjatice

* Lenka Mihová, historička a teologička, Kežmarok

* Stanislav Hvozdík, psychológ, publicista

* Eva Čulenová, vydavateľka, Banská Bystrica

* Miroslav Pius, spisovateľ, dôchodca, Nemčiňany

(Odpovede redakčne pripravili: ŠTEFAN CIFRA a PAVOL DINKA)

AKTUALITY

* Štefan Cifra: Stretnutie so spisovateľkami MARGITOU IVANIČKOVOU a TATIANOU JAGLOVOU: Autentické pohľady na súčasný život

ROZHOVOR/DIVADLO/RECITÁCIA/FILM/OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

* Rozhovor s MÁRIOU KRÁĽOVIČOVOU, slovenskou hereckou ikonou, pri príležitosti jej životného jubilea (v roku 2007): „Záhorie mi dalo všetko dobré...“ (Zhováral sa Pavol Dinka)

* Navždy nás opustila národná umelkyňa MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ (Z citovaných zdrojov pripravil Štefan Cifra)

HUDBA/OSOBNOSŤ/EDIČNÁ ČINNOSŤ/RECENZIA

* Dagmar Jordová: K nedožitým 90. narodeninám ILJU ZELJENKU, klasika slovenskej novej vážnej a experimentálnej hudby: Vrcholná skladateľská osobnosť

* Vladimír Blaho: Trinásty ročník vianočných koncertov v Bratislave: Osvieženie blížiacich sa sviatkov

OSOBNOSŤ/HUDBA/EDIČNÁ ČINNOSŤ/RECENZIA

* Vladimír Toman: Posmrtne vydané knihy teatrológa LADISLAVA ČAVOJSKÉHO: Autor vynikajúcich divadelných kritík

HISTORIOGRAFIA/OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

Navždy nás opustil popredný slovenský historik MATÚŠ KUČERA, člen Spolku slovenských spisovateľov: Historik a politik, ktorý ovplyvnil slovenské dejiny (Štefan Cifra, tajomník SSS, šéfredaktor LT)

Zomrel Matúš Kučera (In: Anton Hrnko. Zverejnené: 15. 12. 2022. Dostupné: www.facebook.com/AntonHrnko4)

* Matúš Kučera (* 28. 10. 1932 Mojtín – † 15. 12. 2022 Bratislava) – medailón (Z dostupných zdrojov spracoval Štefan Cifra

OSOBNOSŤ/HUDBA

* Miroslav Demko: Návšteva W. A. MOZARTA v Bratislave počas adventných dní: Mnohé nezodpovedané otázky

OCENENIE

* Slávnostný zápis do Pamätnej knihy mesta Skalice: Pocta PAVLOVI DINKOVI

VIZUÁLNE UMENIE/SKLO/OCENENIA/MAĽBA/LITERATÚRA

* Dušan Mikolaj: Návraty s trvalými odkazmi

* Dušan Mikolaj: Čarovné sloje beskydského raja

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/VIZUÁLNE UMENIE

* Štefan Packa: Tatranské básne: Slavkovský štít; Gerlach; V horách; Abeceda ticha; Slza (Za Lacom Kulangom); Na symbolickom cintoríne; Časomiera;

* Medailón Štefana Packu (Redakcia)

* Koláže: Štefan Packa

ROZHOVOR/OPERNÝ SPEV/DIVADLO

* Dvojrozhovor s profesorkou EVOU BLAHOVOU a barytonistom PAVLOM KUBÁŇOM: O inšpiráciách mladých spevákov (Zhováral sa Anton Blaha)

ROZHOVOR/ETNOLÓGIA/TRADIČNÁ KULTÚRA

* Hovoríme s etnologičkou MARTOU BOTIKOVOU: Vianočné obyčaje v plynutí času  (Zhováral sa Pavol Kall)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Hana Košková: Cestou do práce

* Medailón Hany Koškovej  (red.)

* Zlata Matláková: Menovkyňa

* Medailón Zlaty Matlákovej (red.)

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJ

* Miroslav Pius: Mýtopoetika alebo Hľadanie východu z labyrintu

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Chvála humanizmu

POZNÁMKA

* Milan Zelinka: O Alexandrovi Matuškovi

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/VIZUÁLNE UMENIE/ILUSTRÁCIE

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ BÁSNE: VEĽA ŠŤASTIA!

* Jaroslav Rezník: Prosba 2022

* Milan Hodál: Vinšujem vám v novom roku!

* Ján Maršálek: Roráty

* František Ruščák: Alúzia na majstra Ivana Kraska; Ešte...

* Ilustrácie: Martin Kellenberger: P. F. 2022

SÚŤAŽ/POÉZIA

* Štefan Cifra: Slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka básnickej súťaže: Cena Rudolfa Fabryho 2022 v Budmericiach

ETNOLÓGIA/OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

* Ľudovít Košík: Za obetavou múzejníčkou MÁRIOU ZAJÍČKOVOU

SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

* Pavol Dinka: Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do zoznamov nehmotného: Skalický trdelník s oficiálnym certifikátom

RECENZIE

* Lukáš Perný: S dávkou absurdného humoru, nadrealizmu aj nostalgie (ZELINKA, Milan: Slzy bieleho úhora. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, 1. vyd., 168 s., ISBN 978-80-8202-185-4, viaz.; ZELINKA, Milan: Neblahé skutočnosti. Bratislava: VSSS, 2022, 1. vyd., 212 s., ISBN 978-80-8202-163-2, viaz.)

* Zlata Matláková: V knihe kníh písmená. (MIHÁLIKOVÁ, Ľubomíra: Luna silva. Ilustrácie: Jozef Vydrnák. Suchá nad Parnou: Vydavateľstvo RUAH, 2021, 1. vyd., 68 s., ISBN 978-80-89604-75-3)

* Zlata Matláková: Vrúcnosť a naliehavosť (SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ, Gabriela: Ruptura Cordis/Puknuté Srdce. Ilustrácie: akad. maliar Jozef Ilavský. Suchá nad Parnou: RUAH, 2022, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-89604-79-1, e-pub 978-80-89604-80-7)

AKTUALITY/EDIČNÁ ČINNOSŤ/REGIONÁLNA KULTÚRA

* HELENA PAGÁČOVÁ: Bimaček spomienok

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Jozef Špaček: V PAVUČINÁCH. Rozmery: 135 x 205 mm, počet strán: 195, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-189-2. Cena: 2,90 €

* Milan Zelinka: SLZY BIELEHO ÚHORA. Rozmery: 135 mm x 205 mm, počet strán 163, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-185-4. Cena: 12,90 €

* Etela Farkašová: O TICHU, POMALOSTI A INÝCH HODNOTÁCH. Rozmery: 145mm x 175 mm, počet strán 242, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-174-8. Cena: 12,90 €

* Gustáv Murín: OSUDY V KAMENI.  Rozmery: 131 x 206 mm, počet strán: 166, tvrdá väzba, ISBN  978-80-8202-179-3. Cena: 10,90 €

* Katarína Mikolášová: KOMORA BABKY ŽELKY. Rozmery: 176 mm x 246 mm, počet strán 92, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-186-1. Cena: 14,90

SERVIS/ ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2023

* 4. 1. 1953 – Jozef Pauer (70)

* 12. 1. 1988 – Martin Chudík (35)

* 12. 1. 1948 – Janka Poláková (75)

* 13. 1. 1958 – Peter Bulík (65)

* 13. 1. 1953 – Danica Pauličková (70)

* 15. 1. 1938 – Pavla Sabolová (85)

* 28. 1. 1983 – Kamila Balcová (40)

* 29. 1. 1948 – Elena Cmarková (75)

Srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽ

* Štefan Cifra : NOMINÁCIE KNÍH na cenu a prémie Spolku slovenských spisovateľov

* Do súťaže SSS o cenu a prémie kníh, ktoré vyšli v roku 2021, prišlo 40 kníh. Komisia na hodnotenie súťaže v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Tatiana Jaglová a Peter  podľa Štatútu výročných cien SSS na cenu a prémie nominovala 10 kníh (v abecednom poradí), spomedzi ktorých sa dá hlasovať o cenu čitateľa na webových stránkach SSS, a jednu knihu memoriam.

NOMINÁCIE

1. Imrich Bariak: Resoty Antona Srholca 1991 – 2021. Prešov: Michal Vaško

2. Pavol Dinka: Planéta na rázcestí? Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom. Bratislava: Vydavateľstvo SSS (VSSS)

3. Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca: Obchodník, ktorý čítal srdcom. Bratislava: Slovart

4. Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty. Bratislava: VSSS

5. Hana Košková: Kde pršia dáždniky. Ilustroval: Miroslav Regitko. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej

6. Jozef Mikloško: Strieborná ruža. Bratislava: VSSS

7. Danica Pauličková: Zázračný herbárik. Ilustrácie: akad. Maliarka Danica Pauličková. Bratislava: Seneca Publishing company

8. Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským. Ilustrácie: akad. Maliar Stanislav Lajda. Daxe

9. Martin Vladik: Korona vírus. Bratislava: VSSS

10. Michal Záleta: Sen a soľ. Bratislava: Iris

IN MEMORIAM

Ľuboš Jurík: Sami na tomto svete. Bratislava: VSSS

AKTUALITY

* Silvia Sameková: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022: Literárna tvorba zrkadlí dobu, ktorú žijeme

* Ladislav Hrubý: Prezentácia knihy Prorokov hriech od JÁNA PODMANICKÉHO: Novelu privítali snehovými vločkami

* Helena Pagáčová, Kysucká knižnica v Čadci: Slávnostne vyhodnotili 54. ročník Jašíkových Kysúc: Tvorivý potenciál mladých prozaikov a esejistov

* Liboř Pařízek: Kniha o popravenom Slovákovi

LiTERÁRIUM 2022

* Milan Kupecký: Z dielne aforistu

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Alexander Scholz: Reflexie

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Vek neznámy; Dôverná informácia; Zišiel by sa

* Emil Poláčik: Balady: Prezidentská; Historická; Enviro; Starorímska

* Milan Lechan: Knižné (v)tipy

* Ján Grešák: Satirikon: Bábková figúra; Mocenský princíp; Užitoční idioti

* Lýdia Šimková: Nerozumiem

* Ján Kopina: Hlava ako merica

* Zuzana Brnoliaková: Na posúdenie: Vianoce – sviatky pokoja a mieru?; Vianoce kedysi a dnes

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Benko: O počítačovej myši 

 

Kresby: Martin Kellenberger, Ľubomír Kotrha