Literárny týždenník 33 – 34/2020

Literárny týždenník 33 – 34/2020

Literárny týždenník 33 – 34 z 30. septembra 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Ľubomír Pajtinka: Zabudli sme na trojgrošový zákon života?

LITERÁRNE FESTIVALY

* Redakcia: Spolok slovenských spisovateľov na Slovesnej jari 2020

* Fotogaléria zo Slovesnej jari 2020

VÝZVA

* Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov: Podporme zachovanie Literárneho fondu!

DEJINY/OSOBNOSŤ

* V Martine odhalili bustu JOZEFA ŠKULTÉTYHO

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 29. 9. 2020)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

VÝROČIE PRIJATIA ŠTÁTNYCH SYMBOLOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* Eva Fordinálová: Symbol dvojitého kríža

ANALÝZY A PROGNÓZY/ZAHRANIČIE

* Erik Germuška: Bieloruské revolučné bakchanálie

* Matej Mindár: Európska únia nie je pripravená na vznik nových štátov

DIVADLO/OSOBNOSŤ

* Jana Nežatická: Nitrianske divadlo po oslavách jubilejnej 70. divadelnej sezóny a mesiacoch núteného dištancu symbolicky vstupuje do nového obdobia svojej histórie: Na začiatok romantika o láske

* Milan Polák: Storočnica Slovenského národného divadla a jeho výnimočné tvorivé osobnosti: KAROL L. ZACHAR, rekordér v počte repríz

DEJINY/MATICA SLOVENSKÁ

* Ján Bobák: K 30. výročiu valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 1990: Zápas o charakter Matice slovenskej

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/OSOBNOSŤ/MAĽBA/ŠPERK

* Regionálna Oravská galéria s nadnárodným presahom

* Návraty k CTIBOROVI BELANOVI

* Od drotárstva k šperku

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ.

ROZHOVOR/KNIŽNÁ KULTÚRA

* Hovoríme s MAGDALÉNOU GOCNÍKOVOU pri jubileu vydavateľstva Perfekt: Tridsať krásnych rokov s knihou (Zhovára sa Dušan Mikolaj)

ESEJ

* Miroslav Pius: Stredovekí alchymisti na Slovensku: Nasledovníci egyptského boha

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Ján Grešák: Sneženie; Hladné časy; Samota; Posledné listy

NEKROLÓG/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Štefan Cifra: Zomrel básnik a murársky majster MATEJ MESÁROŠ: Odišiel za havranmi do večného ticha...

* Matej Mesároš: Dievčaťu s hrdzavými vlasmi (Marike Michalovičovej); Nočný život srnky; Tušenie; Bolesť; Pelenie; Zimná etuda; Prichádzanie

JAZYKOVEDA/ESEJ/POZNÁMKA

* Ján Kačala: Čo treba rozumieť pod autonómnosťou jazyka

* Teofil Klas: Nenadstavujme babylonskú vežu

RECENZIE

* Pavol Tomašovič: Aby slová mali význam (KUNDERA, Milan: Sviatok bezvýznamnosti. Bratislava: Artfórum, 2020, 1. vyd., 112 s., ISBN 9788081503016)

* Anton Blaha: Rob toľko dobra, koľko môžeš (ZELENAY, Rudolf: Okolo sveta za 80 rokov. Bratislava: Mgr. Rudolf Zelenay, 2020, 1. vyd., 136 s., ISBN 9788097069896)

* Matej Mindár: Arcibiskup Ján Sokol konečne prehovoril (SOKOL, Ján: Je čas mlčať, je čas hovoriť: Pamäti arcibiskupa Jána Sokola. Bratislava: Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, 2020, 1. vyd., 430 s., ISBN 978-80-972781-5-1)

* Lukáš Perný: Významný poľský spisovateľ v Amerike alebo reportáž prekypujúca pestrou obrazotvornosťou (SIENKIEWICZ, Henryk: Listy z Ameriky. Preložil Miloš Ferko. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 326 s., ISBN 9788082020444)

ANOTÁCIA/KNIHY ČLENOV SSS

* Miroslav Majerník: Dragún jeho veličenstva. Stropkov: Miroslav Majerník, 2020, 1. vyd., 240 s., ISBN 9788082021267, viaz.

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Eduard Grečner: (Toto bude asi rok otáznikov): Krása súmraku; Pýtam sa ticha; Odsúvanie otázky

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/OCENENIA

* Cena Stražilovo za poéziu ZDENKE VALENTOVEJ-BELIĆOVEJ

* Cena Ondreja Štefanka VLADIMÍROVI VALENTÍKOVI, členovi Spolku slovenských spisovateľov

JUBILEUM/POÉZIA

* Dagmar Mária Anocová: ONDREJ ZETOCHA, básnik a kultúrny činiteľ, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, jubiluje: Činorodý podporovateľ kultúrneho života a zberateľ ľudových tradícií Slovákov v Rumunsku

 * Ondrej Zetocha: Rodisko

SERVIS

* Martina Grochálová: 150 rokov od založenia Spolku svätého Vojtecha

* Zbierky poviedok ETELY FARKAŠOVEJ vyšli v Indii a Rakúsku

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Kenda: Farmárske postrehy

* Milan Lechan: Tipy na čítanie

* Emil Poláčik: Balady: Prvoradá; Právnická; Definičná

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom:  Malosrdenstvo; Schovateľ; Svätobežník; Spevôkol

* Zuzana Brnoliaková: Koronagramy: Výchovný; Ľudia, bdejte!; Pandemické odstupy; Riziko

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Neistá budúcnosť; Za záchranu Zeme

* Tomáš Turner: ZOO alkoholika; Smutný svet bezdomovca

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Jana Poláková: Staré a nové pomery; Včera a dnes

* Ľubica Ďuržová-Kačicová: Postreh

* Milan Hodál: GPS navigácie

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Žijeme v chaose – a ľudia trpia

 

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossáni