Literárny týždenník 19 – 20/2021

Literárny týždenník 19 – 20/2021

Literárny týždenník 19 – 20 z 26. mája 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Nedobrovoľná dobrovoľnosť

NEKROLÓG

* Štefan Cifra: Za básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom VILIAMOM TURČÁNYM: Jedna z najväčších osobností slovenskej literatúry

ZBIERKA/VÝZVA

* Nová zbierka na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022: Literárny týždenník vychádzal v prvom štvrťroku 2021 len vďaka príspevkom darcov

MÉDIÁ

* Redakcia: Členovia Spolku slovenských spisovateľova Literárny týždenník na rozhlasových vlnách:

* JOZEF MIKLOŠKO v Ars litere (21. 5. 2021) Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára – v rámci rubriky Spisovatelia v rozhlase – so spisovateľom, autorom literatúry faktu, blogerom, matematikom, bývalým politikom a diplomatom, členom Spolku slovenských spisovateľov a prezidentom Pí-klubu.

* Literárny týždenník v Ars litera na rádiu Devín (5. 5. 2021) – Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára o Literárnom týždenníku, časopise Spolku slovenských spisovateľov, s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM (5. 5. 2012)

* Hosť Andrey Poláčkovej ŠTEFAN CIFRA na rozhlasovej Slovensko 1 (19. 4. 2021)

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník; Objednávkový lístok na odber LT

ESEJ

* Pavol Dinka: O permanentnej pandemickej vlne a o ko-imunizme: Tri strachy, tri pokušenia, tri nádeje...

GLOSY

* Ján Banáš: Predajnosť v politike

* Milan Zelinka: Zmysel pre humor

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

REPORTÁŽ/VINOHRADNÍCTVO/SLOVENSKÝ VIDIEK

* Marián Šimkulič: Dobré vína sa rodia aj na Zemplíne

HUDBA/NEKROLÓG

* Silvia Mária Fecsková: Za hudobným skladateľom JOZEFOM PODPROCKÝM: Významný spolutvorca bohatej hudobnej kultúry Košíc

DEJINY/OSOBNOSTI

* Miroslav Demko: Heinrich Heine a Franz Liszt – krajania?

* Miroslav Demko: Ignorovaný list Franza Liszta redaktorovi F. Bulozovi

FILM/LITERATÚRA

* Vladimír Blaho: Dvaja Švajčiari – MICHEL SIMON, MAX FRISCH

OSOBNOSŤ/LITERATÚRA

* Marta Kamasová: Neprávom obchádzaný AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY

* Tatiana Blichová-Bateľová: Obnova rodného domu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši s perspektívou vytvorenia literárneho múzea: Dostavali ich až po veže

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Pocta Augustovi Horislavovi Škultétymu

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/SOCHA

* Dušan Mikolaj: Cez krajinu k vesmírnym priestorom

* Dušan Mikolaj: Milan Ormandík – Sochár Zmierenia

PODUJATIA

* Adam Vlček: O dráme spoza výkladu

* Adam Vlček: VďakyZdanie po 70 rokoch

* Marián Šimkulič: Dalí, Gagarin i dámy v zelenom

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

NEKROLÓG/POÉZIA/PREKLADOVÁ LITERÁRNA TVORBA

* Eva Fordinálová: VILIAM TURČÁNY bude v nás žiť naďalej

* Štefan Cifra: Medailón – Viliam Turčány, PhDr., CSc., Dr. h. c., slovenský básnik, vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov a prekladateľov a najstarší člen Spolku slovenských spisovateľov

POÉZIA

* Teofil Klas: Potichu (Ku skonu Viliama Turčányho – * 24. februára 1928 – † 10. mája 2021)

LITERATÚRA/OSOBNOSTI

* Jozef Mikloško: Spomienka na VILIAMA TURČÁNYHO

* Stojan Lekoski: Človek – Proglas

PÔVODNÁ TVORBA/ POÉZIA

* Viliam Turčány: Macedónia

RECENZISTIKA

* Jozef Čertík: Prsteň Viliama Turčányho

POÉZIA

* Viliam Turčány: Spev o prsteni

NEKROLÓG

* Jaroslav Daniška: Príklad, ktorý priťahuje, no najmä zaväzuje

RECENZIE

* Miroslav Kazík: Dejiny, súčasnosť a budúcnosť didaktiky slovenčiny (LIGOŠ, Milan: Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti: Kapitoly z dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-224-1770-9)

* Eva Fordinálová: Ľudsky prežiť pandémiu (ŠVENKOVÁ, Viera: Lesné ticho. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-8202-130-4)

* Zlata Matláková: Cezhraničný poviedkový most (7 + 7: Povídkový zborník jihočeských a slovenských autorů. Jindřichův Hradec: Nakladatelství epika, 2021, 1. vyd.)

* Jaroslav Rezník: Tri vzácne knihy z Novohradu (KAMASOVÁ, Marta: August Horislav Škultéty – Posolstvo života a diela. Veľký Krtíš: Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho, 2019, 1. vyd., 77 s., ISBN 788097216528; Rozprávky a rečňovanky Augusta Horislava Škultétyho. Zostavili Marta Kamasová, Július Lomenčík a Mišo Šesták. Veľký Krtíš: Spoločnosť A. H. Škultétyho, 1. vyd., 111 s., ISBN 9788097216535; MIKSZÁTH, Kálmán : HLAS ZVONA RODNEJ DEDINY. Zostavila a preložila Eva Šoóšová. Veľký Krtíš: Spoločnosť A. H. Škultétyho, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-972165-4-2)

* Lenka Mihová: Imunita nielen voči chorobe (FERENČUHOVÁ, Mária: Imunita. Kordíky: Skalná ruža, 2019, 2. vyd., s. 96, ISBN 978-80-89816-25-5)

* Redakcia: Personálna bibliografia Miša A. Kováča (POLÁKOVÁ, Ivana – Maťovčík, Augustín: Mišo Kováč Adamov – Personálna bibliografia vydaná pri príležitosti autorovej deväťdesiatky. Martin: 2020, 193 s., 1. vyd., ISBN 978-80-570-2648-5, brož.)

* Augustín Maťovčík: Sonda do života ľudu detvianskeho (GOLIAN, Ján: Život ľudu detvianskýho: Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok: Society for Human Studies, 2019, 1. vyd., 432 s., ISBN 978-80-972913-4-1, viaz.)

ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA

* Jozef Mikloško: „Laboratórium ideí“ sa vydarilo alebo Pi-klub žil, žije a bude žiť

NEKROLÓGY/LITERATÚRA

* R. A. Ružomberský: Opustili nás dvaja literáti – členovia Literárneho klubu ružomberských spisovateľov: Za OĽGOU KOLLOVOU (* 14. 11. 1949 Liptovská Osada – † 14. 4. 2021 Martin, posledná rozlúčka a pohrebné obrady sa uskutočnili na Národnom cintoríne v Martine a pochovaná bola v Liptovskej Osade); TOMÁŠ WINKLER a jeho vzťah k Ružomberku (* 3. 1. 1940 Lopej – † 19. 4. 2021 Bratislava)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2021

* 6. 6. 1936 – Peter Kováčik 85

* 7. 6. 1956 – Milan Hodál 65

* 8. 6. 1956 – Teodor Križka 65

* 9. 6. 1976 – Michal Valčo 45

* 12. 6. 1976 – Silvia Gelvanicsová 45

* 19. 6. 1951 – Jana Borguľová 70

* 19. 6. 1951 – Mária Čechovičová 70

* 22. 6. 1976 – Marcela Bagínová 45

* 26. 6. 1956 – Jaroslav Hargaš 65

SÚŤAŽE

* XXXIX. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Termín uzávierky: 30. 9. 2021)

* 53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov JAŠÍKOVE KYSUCE 2021 (Termín uzávierky: 15. 10. 2021)

JUBILEUM

* František Ruščák: Jubileum nestora pedagogiky, spisovateľa a básnika JÁNA VARGU LIPNICKÉHO (* 9. 6. 1931): Rodný kraj chlebom i soľou

PODUJTIA/AKTIVITY

* Viera Ristvejová: Májové oslavy s košickou mestskou knižnicou

* Redakcia: Scenár ETELY FARKAŠOVEJ vyšiel aj v Rakúsku

LITERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kupecký: Z aforistickej dielne

* Zuzana Brnoliaková: Ekonokoniny

* Milan Kenda: Jarné sentencie

* Ján Grešák: Satirikon: O vládnych bludároch; Práci česť po kapitalisticky; O rekvalifikačnom efekte

* Milan Lechan: Jar (ale aj Pur) s knihou

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

* Alexander Scholz: Reflexie

* Tomáš Turner: Sebakritika spisovateľa

* Ľubica Džúrová: Sentencie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Eva Jarábková-Chabadová: Demokracia ako utópia

* Milan Hodál: Relácia Pod lampou

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Pavel Fábry: Stratené deti

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi