Riaditeľ n. o. a šéfredaktor:

Pavol Dinka

 

 

Zástupca šéfredaktora: 

Štefan Cifra

 

Redakcia Literárneho týždenníka

Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550

Sekretariát: Martina Nemsilajová
Grafická úprava časopisu: Milan Senko

Vydavateľ LT: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Index 49246, ISSN 0862-5999. EČ MK SR: EV 3136/09

 

Zástupca šéfredaktora:

Dušan Mikolaj

 

Korešpondenti:

Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Zlata Matláková (Trnava), Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov), Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko), Vladimír Skalský (Praha, ČR)

 

Redakčná rada: 

Jaroslav Rezník (predseda), Ján Čomaj, Etela Farkašová, Anton Hrnko, Martin Kellenberger, Sergej Makara, P eter Mišák, Vincent Šabík, Bystrík Šikula