Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov


 

Šéfredaktor:

  Štefan Cifra

Redakcia:

Pavol Dinka

 

 

 

 

 

 

Dušan Mikolaj

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

Korešpondenti:

Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov), Zlata Matláková (Trnava), Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko), Lydie Romanská (Ostrava, ČR)

Adresa redakcie:
Laurinská 2, 815 87 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670
Sekretariát: Štefan Cifra
_____________________________________________________
Index 49246, ISSN 0862-5999.

Ev. č. MK SR: EV 3136/09

Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Spolok slovenských spisovateľov

Sídlo občianskeho združenia:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

IČO: 50589148
_____________________________________________________

Redakčná rada: 

Jaroslav Rezník (predseda)

 

 

 

 

 

Členovia:

Štefan Cifra, Pavol Dinka, Etela Farkašová, Anton Hrnko, Tatiana Jaglová, Martin Kellenberger, Peter MišákVincent Šabík, Bystrík Šikula