Literárny týždenník 13 – 14/2023

Literárny týždenník 13 – 14/2023

Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Ďakujeme za vašu podporu. Redakcia

 

Literárny týždenník 13 – 14 zo 17. mája 2023 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka:  Na pulze dňa

GLOSA

* Ján Maršálek: Vlastenectvo

FESTIVALY/LITERATÚRA

* Slovesná jar – Literatúra v čase (6. až 8. jún 2023)

AKTUALITY/MÉDIÁ

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 9. 5. 2023)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

LISTÁREŇ

* Štefan Horský: Bratislavou kráčam...; Koniec manželstva

ESEJE

* Stanislav Hvozdík: Kríza európskeho vedenia – staronový problém

* Pavol Dinka: O voľbách, úpadku Západu a o zlyhaní ľudstva: Zamyslenie nad troma ostatnými dystopickými románmi najprekladanejšieho francúzskeho spisovateľa MICHELA HOUELLEBECQA

OPERA

* Vladimír Blaho: V SND uviedli premiéru Donozettiho opery MARIA STUARDA: Krása hudby a skvelá interpretácia

DIVADLO

* Jana Nežatická: Nitrianske Divadlo Andreja Bagara uviedlo premiéru divadelnej koláže o vzostupoch a pádoch nitrianskeho kniežaťa PRIBINU: Ťažký osud vyhnanca

* Katarína Koláriková: Divadlo Aréna uviedlo premiéru hry OSCARA WILDA Je dôležité mať Filipa Ľahkovážna komédia pre seriózne publikum

REPORTÁŽ/PAMIATKY/OSOBNOSTI/KULTÚRA/VEDA/ZAHRANIČIE

* Jana Judinyová: List z francúzskeho mesta: Flámske srdce vo Francúzsku – Lille

REPORTÁŽ/PAMIATKY/PRÍRODNÉ PROSTREDIE/KULTÚRNA TURISTIKA

* Jana Judinyová: „Trstín, ty veniec krásny, spanilý...“

VIZUÁLNE UMENIE /SOCHÁRSTVO/KULTÚRNA HISTÓRIA

* Dagmar Jordová-Millerová: Návraty k výstave Auguste Rodin v Prahe a na Morave: Pražská Pallas a moravská Hellas 1902

* Janka Martincová: EMIL VENKOV – Návšteva po rokoch

EDIČNÁ ČINNOSŤ/VIZUÁLNE UMENIE /POÉZIA/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Mária Rapošová: Kronika Slovákov

ROZHOVOR/HUDBA

* Hovoríme s husľovou virtuózkou a profesorkou JELOU ŠPITKOVOU (Zhovára sa ANNA SLÁVIKOVÁ)

PÔVOD NÁ TVORBA/PRÓZA/RECENZIA/HUDBA/SPEV

* Anna Sláviková: Majsterko

* Redakcia: Medailón ANNY SLÁVIKOVEJ

FEJTÓN

Pavol Dinka: Ako sa stať majstrami sveta

RECENZIA/HUDBA

* Milan Zelinka: Potlesk pre MICHAELU VASILENKOVÚ (VASILENKOVÁ, Michaela: Kraju pid beskydom. Nahrané v D & D Recording studio. Vyšlo vo vydavateľstve W-Art. SOZA 2356-007-2)

PÔVODNÁ TVORBA/LITERATÚRA FAKTU

* Anton Blaha: Bratislavské stretnutie doktora Galéna a Schöne Náciho

* Redakcia: Medailón ANTONA BLAHU

100. VÝROČIE VZNIKU SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Jana Borguľová: K histórii spisovateľskej organizácie v stredoslovenskom regióne: Literatúra v srdci Slovenska

RECENZIE

* Goran Lenčo: Pramene metafor (GAŠIČOVÁ, Silvia: Keď vo mne straší. Obálka: PH – MaBe /Peter Horniak/. Spišská Nová Ves: Fama art, 2022, 1. vyd., ISBN: 978-80-89717-31-6)

* Stanislav Háber: Odkrývanie okamihov (BALÁŽ, Ireney: Oheň v dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s, r. o. 2022, 1. vyd., 80. s., ISBN 978-80-8194-148-1)

* Hana Košková: Žijeme na ohrozenej planéte (DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Škriatkovia a malinová zmrzlina.

Ilustrácie Jitka Součková. Bratislava: Daxe, 2023, 1 vyd., 60 s., ISBN 978-80-8241-020-7, viaz.)

* Heda Kubišová: O farebných víziách a o láske (HAMRAN, Dávid: Nerozprávky pre deti. Ilustrácie Ivana Vargončíková. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Signis, 2023. 1. vyd. ISBN9 78-80-99936-43-1)

* Jozef M. Rydlo: Slová uletia, čo je napísané, zostáva, pretrvá (KOŠIAR, Ján: Littera scripta manet: Výberová bibliografia arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska. Bratislava: Lúč, 2023,. 1. vyd., 296 s.. ISBN 978-80-8179-228-1)

* Ľudovít Košík: Autentické svedectvá o utrpení zajatcov (Spomienky slovenských vojakov na osudy v nemeckom zajatí (1944 – 1945). Zostavil Martin Lacko. Partizánske: Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, 2023, 1. vyd., 182 s., ISBN978-80-972515-9-8, brož.)

* Milan Kenda: Čo sa stane, keď Chuck Norris stretne medveďa? (BILY, Jozef: Afórdiziaká. Košice: Vienala, s. r. o., 2022, 1. vyd., 113 s., ISBN 978-80-8126-197-8)

* Edita Ďurčová: Z tajomného sveta Keltov (KUGLEROVÁ, Zuzana: Veľká kniha keltských povestí. Ilustrácie Alexandra Geschwandtnerová

Bratislava: Pars Artem, 2022, 1. vyd. 108 s., ISBN: 9788089939404, viaz.)

* Zlata Matláková: Svietivosť a hravosť napriek vážnym témam (Maliarske zjavenia) (PODUŠEL, Ľubomír: Jozef Ilavský: Obraz krajiny a človeka. Grafická úprava: Bruno Musil. Čadca: Vydavateľstvo Media Esprit, s. r. o., 2022, 1. vyd., 255 s., ISBN 978-80-974124-0-1)

SERVIS/SÚŤAŽ

* Jašíkove Kysuce 2023: 55. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2023)

NEKROLÓG/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Peter Tollarovič: Navždy odišiel lekár a básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov: Za profesorom KAROLOM KAPELLEROM

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JÚN 2023

* 2. 6. 1978 – Ján Pochanič (45)

* 2. 6. 1933 – Jan Tesař (90)

* 2. 6. 1963 – Iva Vranská Rojková (60)

* 6. 6. 1933 – Bedrich Formánek (90)

* 18. 6. 1948 – Miroslav Demko (75)

PODUJATIA

* Red.: JAROSLAV HAŠEK a Slovensko v roku výročí

AKTUALITY

* Red.: Hodiny lietania ETELY FARKAŠOVEJ vyšli v preklade do maďarčiny

* Štefan Debnár: Knihy otvárajme!

NEKROLÓGY

* Pavol Dinka: Zomrel profesor ANTON GÚTH, lekár, autor literatúry faktu

* Redakcia: Zomrel významný slovenský prekladateľ a teoretik prekladu JÁN VILIKOVSKÝ, člen Spolku slovenských spisovateľov: Výnimočná slovenská prekladateľská osobnosť

LiTERÁRIUM 2023

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Ách, tá politika!; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ján Grešák: Satirikon

* Emil Poláčik: Aktuálna balada

* Ján Kopina: Slová a slovíčka – o predčasných voľbách

* Tomáš Turner: Aforizmy: Prehra vo voľbách; Inflácia medzi regálmi; Absťák

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Vážna situácia; Otravujú ovzdušie; Čo nám škodí

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Kráčajme do lepšieho sveta...

 

Kresby: Ľubomír Kotrha