Literárny týždenník 25 – 26/20

Literárny týždenník 25 – 26/20

Literárny týždenník 25 – 26 z 1. júla 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Slovenský vidiek – alternatíva rozvoja

ROZVOJ SLOVENSKÉHO VIDIEKA/TURISTICKÝ RUCH

* František Mach: Obnovme klimatické letovisko Harmónia v Modre

INFORMÁCIA

* Miroslav Bielik, predseda SSS: Zmeny v príprave členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

OZNAM

* Antológia slovenskej prozaickej tvorby (Termín uzávierky sa predlžuje do 31. júla 2020!)

VÝZVA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

140. VÝROČIE NARODENIA M. R. ŠTEFÁNIKA/POÉZIA

* Miroslav Kazík: Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880 Košariská – † 4. máj 1919 Ivanka pri Dunaji)

ANALÝZY A PROGNÓZY/ZAMYSLENIE/ESEJ

* Marián Bodolló: Minneapolis verzus Vrútky alebo Použitie sily v spoločnosti

* Stanislav Hvozdík: Hľadanie účinného správania k fenoménu kapitalizmus: Obavy zo stratégie vytvárania „núdze“

REPORTÁŽ/OSOBNOSTI/MÚZEJNÍCTVO

* Jana Judinyová: Naše „Údolie ruží“ a Ružová grófka MÁRIA HENRIETA CHOTEKOVÁ

DIVADLO/NEKROLÓG

* Milan Polák: Zomrela EVA KRISTÍNOVÁ, osobnosť známa z divadla, filmu, rozhlasu i televízie: Výnimočná herečka a recitátorka

* Dáša Machalová: Rozlúčkové slovo nad hrobom EVY KRISTÍNOVEJ: V mene vyššieho princípu mravného

DEJINY/HUDBA/POLEMIKA

* Miroslav Demko: Ruský imperátor dal FRANZOVI LISZTOVI „hroznú“ otázku: Čo na to muzikológovia?

SÚŤAŽE/LITERATÚRA

LITERÁRNY FOND UDELIL CENY A PRÉMIE ZA LITERÁRNU TVORBU ZA ROK 2019

* Ceny a prémie Literárneho fondu za literárnu tvorbu za rok 2019

* Ceny, prémie a uznania Literárneho fondu za prekladovú tvorbu za rok 2019

MÉDIA

* Lydie Romanská: Nad niekoľkými vydaniami Literárneho týždenníka: Vážme si ho, ešte je!

ROZVOJ VIDIEKA/POĽNOHOSPODÁRSTVO/BIODIVERZITA

*Janka Martincová, Monika Janišová: Na margo kongresu Vízie pre zmenu – Ako poľnohospodárstvo a mestá budúcnosti môžu zachrániť biodiverzitu, ktorý sa uskutočnil formou online: Čas na zmenu našich postojov k prírode

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/SMALT/ŠPERK/PODUJATIA

* Marián Šimkulič: Tvorivá cesta ĽUDMILY LAKOMEJ-KRAUSOVEJ k pôvodným koreňom

* Dušan Mikolaj: Email ako súčasť šperku

AKTUÁLNE VÝSTAVY

* Belle époque v Prešove

* Eva Bissová: maliarka, spisovateľka

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR

* S husľovým virtuózom PETROM MICHALICOM: Hudba pod diamantovou klenbou (zhovára sa Fedor Mikovič)

PODUJATIA/FOTOGRAFIA/POÉZIA

* Peter Mišák: O (dvoj)výstave (Výstava: V lese – Gusto Hegedüš fotografie, Ondrej Nagaj básne. Usporiadateľ: Fotoklub Karola Plicku Martin. Miesto: Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin. Vernisáž: 18. júna 2020)

OSOBNOSTI

* Miroslav Pius: Tajné záhrady štúrovca MIKULÁŠA DOHNÁNYHO: Právo na smrť

DEJINY/LITERATÚRA

* Jana Borguľová: Stredoslovenské vydavateľstvo v kontexte svojich čias

VÝTVARNÉ UMENIE/GALERIJNÍCTVO

* Marián Šimkulič: Ohliadnutie za cestou GALÉRIE ANDREJ SMOLÁK v Snine: O osude inštitúcie napokon rozhodli poslanci

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ján Greš: Keby to videl otec

* Medailón autora Jána Greša

RECENZIE

* Dušan Mikolaj: Prozaik cti vo svete skutočného (JACKANIN, Ivan: Asfaltový hoch. Preložila Rita Lyons Kindlerová. Praha: Nakladatelství Volvox Globator, 2019, 1. vyd., 217 s., ISBN 978-80-7511-514-0)

* František Ruščák: Dotkol sa ľudských duší a sŕdc (VLADIK, Martin: Šesťdesiat básní. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 103 s., ISBN 978-80-8202-123-6)

* Ivan Černý: O nekorektnej korektnosti (DINKA, Pavol – ŽANTOVSKÝ, Petr: Slovensko-české a česko-slovenské necenzurované eseje a úvahy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 195 s., ISBN 978-80-8202-053-6)

*Jaroslav Rezník: Napriek všetkým peripetiám (INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku i v Čechách. Bratislava, Brno: Culture Positive, s. r. o., STIMUL Group, s. r. o., 2019, 1. vyd., 158 s., ISBN 978-80-971430-5-3, ISBN 978-80-907470-0-5)

* Lenka Mihová: Jeden z otcov politického katolicizmu (OLEXÁK, Peter, a kol.: Florián Tománek, život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu. Ružomberok: Verbum, 2019, 1. vyd., 219 s., ISBN 978-80-561-0698-3)

* Marián Klenko: Civitas Solis a jeho odkaz (CAMPANELLA, Tommaso: Slnečný štát. Preložila Katarína Karabová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 110 s., ISBN 978-80-8202-124-3. Edícia svetových mysliteľov)

* Milan Kenda: Zrážka romantických snov s biznisovou realitou (SIENKIEWICZ, Henryk: Americké rozprávky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2019, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-8202-100-7)

* Lukáš Perný: Otvorená kniha o hľadaní zmyslu života a filozofie v dielach mysliteľov antiky: Umenie žiť podľa Vladislava Suváka (SUVÁK: Vladislav: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 352 s., ISBN 9788082021229)

SERVIS

Zo života SSS Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS

JÚL 2020

* 3. 7. 1955 – Katarína Jablokovová (65)
* 10. 7. 1970 – Otília Moravčíková (50)
* 28. 7. 1940 – Mojmír Groll (80)
* 28. 7. 1945 – Ladislav I. Lajčiak (75)
* 30. 7. 1980 – Anna Gürtlerová (40)

AUGUST 2020

* 6. 8. 1935 – Emil Vontorčík (85)
* 7. 8. 1960 – Miroslav Daniš (60)
* 7. 8. 1955 – Ľubor Hallon (65)
* 12. 8. 1945 – Ján Fekete (75)
* 12. 8. 1930 – Ivan Vincze (90)
* 12. 8. 1950 – Daniela Hroncová-Faklová (70)
* 14. 8. 1950 – Miroslav Musil (70)
* 17. 8. 1945 – Bohumil Motejlek (75)
* 21. 8. 1980 – Juraj Gažovčiak (40)
* 21. 8. 1945 – Drahomíra Pechočiaková (75)
* 22. 8. 1960 – Štefan Cifra (60)
* 22. 8. 1960 – Martin Vladik (60)

Srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽE/PODUJATIA

* Alena Sochuľáková: Vyhodnotili súťaž Kniha Turca 2019: Ocenení autori a ich publikácie v súťaži

* Iveta Zaťovičová: Veže a vežičky Zlatej krajiny: 28. ročník prehliadky Literárna Zlatá krajina v Rimavskej

Sobote

* Milan Kupecký: Nové Mesto nad Váhom baštou slovenského humoru: Prvá stála Galéria humoru na Slovensku

*Trnavská poetika pokračuje (Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho

v Trnave, Slovenské centrum PEN, Klub nezávislých spisovateľov, odbočka Spolku slovenských

spisovateľov v Trnave pozývajú na pokračovanie cyklu milovníkov poézie LETNÁ TRNAVSKÁ POETIKA

vo štvrtok 2. júla 2020 o 17.00 hod. v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej 1 v Trnave.

Hosť: Igor Válek. Moderujú: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma. Hudba: Pavol Opatovský a jozef Laci Pagáč)

BLAHOŽELÁME

* JÁN FEKETE jubiluje

* Jubilant ĽUBOMÍR HALLON

KNIŽNÉ NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Viera Švenková: HORSKÉ ZÁKRUTY. Rozmery: 135 x 215 mm, 167 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-128-1. Cena: 9,90 €

* Charles Dickens: AMERICKÉ POZNÁMKY. Preložil Miloš Ferko. Rozmery: 172 x 247 mm, 345 s., tvrdá väzba

s prebalom, ISBN 978-80-8194-107-8. Cena: 18,90 €

* Tommaso Campanella: SLNEČNÝ ŠTÁT. Preložila Katarína Karabová. Rozmery: 140 x 210 mm, 110 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-124-3. Cena: 9,90 €

KNIŽNÉ NOVINKY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* František Ruščák: SO SEBOU A S VAMI. Ilustrácie Ján Bartko. Doslov Karol Horák. Rozmery: 160 x 220 mm, 64 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-125-2

* Nenad Šaponja: VYZERÁM, TEDA NIE SOM. Preložila Zdenka Valentová-Beličová. Rozmery: 110 x 170 mm, 57 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-128-3. Cena: 3,95 €

* Sona Velijeva: SVET, KDE SME SA STRETLI TY A JA. Básne vybral a preložil Martin Prebudila. Rozmery: 140 x 210 mm, 117 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-126-9

KNIŽNÁ NOVINKA VYDAVATEĽSTVA PERFEKT

* Nový román BYSTRÍKA ŠIKULU (Bystrík Šikula: KVET MEDZI PRIEPASŤAMI. Bratislava: PERFEKT, 2020, 384 s., ISBN 978-80-8046-978-8, viaz.)

LiTERÁRIUM

* Zuzana Brnoliaková: Dozvuky korony

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Humorizmy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Hodál: Vo fitku

* Imrich Kupec: Koronina

* Emil Poláčik: Návyková balada

* Ján Grešák: Sentencie

* Eva Jarábková-Chabadová: Tešia sa na september

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kenda: Seniorské postrehy

* Alexander Scholz: Reflexie

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Cesta pre mladých alebo Potreba kritického myslenia

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi

__________________________________________________________________________________________

OPRAVY
V záverečných korektúrach Literárneho týždenníka č. 25 – 26 z 1. júna 2020 zaúradoval tlačiarenský škriatok.
V príspevku Čo na to muzikológovia? na str. 6 o stretnutí hudobného skladateľa Franza Liszta s ruským cárom vypadlo meno autora príspevku, ktorým je MIROSLAV DEMKO.
V úvode článku Veže a vežičky Zlatej krajiny Ivety Zaťovičovej na str. 18 má byť správne meno učiteľa, spisovateľa, scenáristu, herca a režiséra Marian Lacko, a nie Ján Lacko.
Autorom i čitateľom sa ospravedlňujeme.
Redakcia