Literárny týždenník 19 – 20/2023

Literárny týždenník 19 – 20/2023

Vážení čitatelia, ďakujeme za vašu dlhodobú pomoc a intenzívnu podporu. Aj vďaka nej sa nám podarilo v prvom polroku vydať 10 dvojčísel LT. Literárny týždenník 21 – 22 vyjde až na začiatku septembra 2023. Budeme radi, ak nás podporíte, resp. odporučíte inzerentom. Príjemné dovolenkové obdobie a prázdniny s deťmi. Vaša redakcia

 

Literárny týždenník 19 – 20 z 11. júla 2023 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Jedinečná hodnota vlastnej štátnosti

* Viera Švenková: Akí sme?

AKTUALITY/PLATENÁ INZERCIA

* Oslavy zvrchovanosti Slovenska v Starej Bystrici: Program (14. a 15. 7. 2023)

MÉDIÁ

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 30. 6. 2023)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Ján Maršálek: Po covide-19 nový svetový poriadok?

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽ OV

* Etela Farkašová: Priestory. Rozmery: 145 mm x 175 mm, počet strán: 242, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-214-1. Cena: 14,90 €

* Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie. Rozmery: 141 mm x 220 mm, počet strán: 270, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-207-3. Cena: 14,90 €

* Heinrich Heine: Obrazy z ciest. Rozmery: 165 mm x 240 mm, počet strán: 15, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-212-7. Cena: 19,00 €

KOMENTÁR

* Ivan Bindas: Hry o ľudí, či hry o tróny?

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/SÚŤAŽ

* Katarína Koňariková: Vyhlásili výsledky IV. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero: Z úcty k slovenskému slovu

ESEJ

* Pavol Dinka: Slavoj Žižek navštívil v prísne stráženom londýnskom väzení JULIANA ASSANGEA: Nespravodlivosť pod nebesami…

* Stanislav Hvozdík: Správanie ľudí pred voľbami a vo voľbách

VIZUÁLNE UMENIE /EDIČNÁ ČINNOSŤ

* MARTIN KELLENBERGER – súčasný slovenský maliar, ilustrátor, grafik, tvorca poštových známok a animovaného filmu – očami umenovedca BOHUMÍRA BACHRATÉHO: Jeden z najaktívnejších umelcov svojej generácie (BACHRATÝ, Bohumír: Martin Kellenberger: Maľba – kresba – grafika – ilustrácie. Bratislava: FO ART, s. r. o., 2022, 1. vyd., 392 s., ISBN 978-80-8209-032-04)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Štefan Moravčík: Na koníčka ruže pršia... (Maťovi Kellenbergerovi)

OPERA

* Vladimír Blaho: Skončil sa druhý cyklus Operného štúdia SND: Neľahká cesta od talentu k umeleckej osobnosti

DIVADLO

* Dagmar Jordová: Príbeh o tradičnej americkej rodine v Činohre SND: Malé ženy vo veľkom štýle

SCENÁRISTIKA

* Katarína Morsztynová: Výsledky finále 14. ročníka súťaže o najlepší dramatický text: Dramaticky mladí 2023

SLOVENSKÝ VIDIEK

* Ivana Juráčková: Zahraničné vzdelávacie, poradenské služby a konferencia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky: Podporme domáci vidiecky cestovný ruch dovolenkou na Slovensku

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA/EDIČNÁ ČINNOSŤ

* Martin Prebudila: V Bratislave uviedli do života bilingválnu slovensko‑srbskú básnickú antológiu s umeleckými fotografiami Odkaz ukrytý medzi lupeňmi – Reč kvetov na Slovensku: Čakanka – slovenský erbový kvet

VIZUÁLNE UMENIE /SOCHÁRSTVO/ŠPERK/MAĽBA

* Dušan Mikolaj: V rozvetvenej službe národnej kultúre

* Ladislav Hrubý: Výstava ako generačná výpoveď

NEKROLÓG/OSOBNOSŤ/DIVADLO/UMELECKÝ PREDNE S/FILM

* Navždy nás opustil JURAJ SARVAŠ, charizmatický človek, výnimočný slovenský herec, recitátor, scenárista, režisér, pedagóg, osvetový činovník a národovec, člen Spolku slovenských spisovateľov: Soľ nášho národného bytia

* Jana Borguľová: Odišiel ušľachtilý rozsievač poézie a národovec

* Štefan Cifra: Za JURAJOM SARVAŠOM (* 14. 7. 1931 Radvaň – † 17. 6. 2023 Bratislava)

* Peter Rašla: Národa človek JURAJ SARVAŠ

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/NEKROLÓG

* Mária Bátorová: Ideš pešo cez pšeničné pole (Milke Zimkovej)

* Mária Bátorová: Hlboko v našej ľudskosti, hlboko v každom z nás

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Hana Košková: Nepríjemnosť

* Alexander Scholz: Krížne cesty

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Americký burger

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Milan Hodál: Môj priateľ život; Roky a čas; Rozumieme?

* Ján Maršálek: Nič sa neodstane: Žalm (Robertovi Hakalovi); Čaroslovie (Teofilovi Klasovi); Veľká noc; Cena; Chronos

* Redakcia: Medailón Jána Maršálka

RECENZIE

* Miloš Jesenský: Posledný autobus do Viedne (MAJERNÍK, Miroslav: Posledný autobus do Viedne. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023, 1. vyd., 201 s. ISBN 978-80-8202-209-7)

* Jaroslav Rezník: Sonda do citlivej oblasti (MORAVČÍK, Leopold: Hotel na samote. Bratislava: Perfekt, a. s., 2023, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-8226-079-6)

* Augustín Maťovčík: Pocta JÁNOVI PALÁRIKOVI (ADAMČÍK, Tomáš, a kol.: Palárik. Čadca: Kysucké múzeum, 2023, 1. vyd., 400 s.. ISBN 978-80-89751-35-8)

* Augustín Maťovčík: Sláva šľachetným – lekárom, lekárnikom a zdravotníkom (KODAJOVÁ, Daniela, a kol.: Sláva šľachetným VII – Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri. Liptovský Mikuláš: Občianske združene Spolok Martina Rázusa, 2022, 1. vyd., 318 s., ISBN 9788097398712)

* Emil Borčin: Návrat do Nigeru (RUŠIN, Vojtech: Cesta za čiernym slnkom: Saharský denník po polstoročí. Martin /tlač Neografia, a. s., Martin/): vlastným nákladom, 2023, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-570-4742-1

* Zlata Matláková: Nevymažeš farby jesene (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Zjesenevanie. Ilustrácie: Jana Ágnes Jiřetínská. Grafický dizajn zalomenie: Eduard Lošonský. Lučenec: Lux libris, 2022, 1. vyd., 63 s., ISBN 978-80-99997-12-8)

* Ľudovít Košík: Cenné svedectvo o živote farnosti i mesta (SUROVÝ, Martin: Dejiny farnosti Skalica v 20. storočí. Skalica: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skalica, 2023. 1. vyd., 288 s., ISBN 987-80-570-4893-0, viaz.)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVEN SKÝCH SPISOVATEĽ OV

* Dmitrij Bykov: Ospravedlnenie. Rozmery: 150 mm x 215 mm, počet strán: 237, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-193-9. Cena: 14,90

* Robert Louis Stevenson: Do južných morí. Rozmery: 165 mm x 240 mm, počet strán: 189, pevná väzba, ISBN 978-80-8202-213-4. Cena: 19,00 €

(Kontakt: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, korešpondenčná adresa: Laurinská 2, 814 99 Bratislava, web: www.vsss.sk, e‑mail: vsss.s.r.o@gmail.com)

NOVINKA ČLENKY SPOLKU SLOVEN SKÝCH SPISOVATEĽ OV

* Záchrana sveta podľa G.: Etely Farkašovej v preklade do češtiny

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/OSOBNOSŤ

* Katarína Koňariková: K 85. výročiu úmrtia evanjelického farára THEODORA BÁLENTA: Evanjelický farár a významný národovec

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – 2023

Júl

* 2. 7. 1953 – Juraj Hradský (70)
* 4. 7. 1948 – Peter Valo (75)
* 4. 7. 1948 – Miloš Brnčal (75)
* 9. 7. 1993 – Richard Senček (30)
* 13. 7. 1963 – Igor Molitor (60)
* 16. 7. 1958 – Robert Hakala (65)
* 31. 7. 1933 – Ján Dekan (90)

August

* 3. 8. 1978 – Ivan Baláž (45)
* 4. 8. 1953 – Egon Wiedermann (70)
* 9. 8. 1958 – Kvetoslav Hečko (65)
* 11. 8. 1983 – Ján Galik (40)
* 15. 8. 1948 – Eduard Samlek (75)
* 16. 8. 1933 – Ján Jurčo (90)
* 23. 8. 1948 – Alojz Nociar (75)

September

* 27. 9. 1948 – Jozef Banáš (75)

Srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽ

* Záhorská knižnica Senica: Nový ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. september 2023)

VÝROČIE/OSOBNOSTI

* Daniela Suchá: V Blatnohrade si uctili sv. Cyrila a sv. Metoda

AKTUALITY

* Dáša Machalová: Limbašská tradícia dobrej knihy

* Ľudovít Košík: Deň otvorených dverí v skalickom archíve

* Jana Borguľová: PETER JAROŠ – veľvyslanec humanizmu

* Lukáš Perný: Multižánrové podujatie s výtvarníkmi a spisovateľmi

LiTERÁRIUM 2023

* Milan Kenda: Ekologizmy

* Milan Kupecký: Z nechránenej aforististickej dielne; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Lechan: Knižná navštívenka

* Emil Poláčik: Asociálna balada

* Ján Grešák: Satirikon: Prvotná podmienka; Trend tretieho tisícročia; Zdroje volebných víťazstiev; Triumfálny paradox; O pôvode vzniku vojen

* Alexander Schoz: Reflexie

* Milan Hodál: Epigramiáda: Úspora energií; Muži a ženy; Rómeo a Júlia dnešných čias

* Tomáš Turner: Manželova ponosa; Pred voľbami

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Benko: Majú prezidentské voľby ešte význam?!

* Dušan Piršel: IQ našej politiky

 

Kresby: Ľubomír Kotrha