Literárny týždenník 29 – 30/2020

Literárny týždenník 29 – 30/2020

TÉMA: MONOTEMATICKÉ VYDANIE S TÉMOU SVEDECTVO – CESTA SLOVENSKA K SAMOSTATNEJ ŠTÁTNOSTI

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Výročia prijatia štátnych symbolov Slovenskej republiky, Deklarácie o zvrchovanosti SR, Ústavy SR a vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky: Dielo slovenskej inteligencie

ROZHOVOR

* Hovoríme s historikom a politikom ANTONOM HRNKOM: Potrebujeme pozitívne formovanie národného vedomia (Zhovára sa Štefan Cifra)

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

JUBILEUM

* Blahoželanie Štefanovi Cifrovi (Ján Kačala; Jaroslav Chovanec; Janka Martincová; Daniela Suchá)

POZVÁNKA

* Prednášky o kľúčových otázkach slovenských dejín

Pozývame na prednášku PhDr. ANTONA HRNKU, CSc., s témou Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave 8. septembra 2020 o 18.45 hod.

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

DEJINY/SUVERENIZÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* K záverečnej etape utvárania slovenskej demokratickej štátnosti (1989 – 1992) (Ivan Laluha)

MONOTEMATICKÉ VYDANIE LT NA TÉMU VEDECKEJ KONFERENCIE SVEDECTVO –  SVEDECTVO – CESTA SLOVENSKA K SAMOSTATNEJ ŠTÁTNOSTI

* Fotoreportáž z vedeckej konferencie Svedectvo – cesta Slovenska k samostatnej štátnosti

* Cyrilo-metodská tradícia v našich dejinách vs. Ústava Slovenskej republiky (Viliam Judák)

* Spomienky na vznik textu Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR (Ivan Hudec)

* Tvorba Ústavy Slovenskej republiky a hviezdne dni slovenskej histórie (Katarína Tóthová)

* Zavŕšenie úsilia slovenského národa o štátnu suverenitu (Marcela Gbúrová)

HUMORESKA

* Jozef Čertík: Kompetenčné halušky alebo Ako sa delila federácia (1992)

JUBILEUM

* Životné jubileum historika a matičiara JÁNA BOBÁKA: Dôsledne za emancipáciu historickej vedy (Anton Hrnko)

VIZUÁLNE UMENIE/INTERMEDIÁLNE UMENIE/PREZENTÁCIE

* Z výtvarného života v Žiline: STANO LAJDA karikaturista (Dušan Mikolaj)

* Výtvarné – vizuálne – intermediálne

Z VÝSTAV

* Výtvarné počiatky Prešova

* Telo, forma a gesto (ij)

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ

JUBILEUM/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Pavol Dinka, za Kultúrno-literárnu akadémiu  – Štefan Cifra, za Literárny týždenník  – Miroslav Bielik, za Spolok slovenských spisovateľov: Jubilujúci PETER MIŠÁK

* Laco Novomeský: Do mesta 30 minút

* Peter Mišák: Z rukopisov: Raz ráno; Podľa Jacqua; Ráno; Je nedeľa; Tanec; Barbarin spev; Jablko

RECENZIA

* Blažej Belák: Listovanie v poézii PETRA MIŠÁKA

DEJINY

* Francúzski vojaci v Slovenskom národnom povstaní: Zvädol ich orlí zrak a vlial sa do písmen histórie (Fedor Mikovič)

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Prečo je potrebné správne spodobovať

HISTÓRIA/ARCHEOLÓGIA/RECENZIA

* Viktor Timura: Indické Védy a arktická teória: o pôvode Slovanov a Árijcov (Arktická teória o našom pôvode. Preklad z ruštiny Viktor Timura. Nitra: Nitrava, s. r. o., 2020, 1. vyd., 208 s., ISBN 978-80-89869-22-0, viaz.)

RECENZIE

* Jaroslav Chovanec: Vhodná pomôcka pre študentov i profesorov (HRIVÍK, Pavol: Zánik Česko-Slovenska a štvrťstoročie slovenskej štátnosti. Trenčín: Vydavateľstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 2019, 1. vyd., 264 s., ISBN 978-80-8075-871-4)

* Teofil Klas: Doklad proti mýtu (Milan Rastislav Štefánik v poézii. Zostavil Martin Lacko. Partizánske: OZ Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, 2020, 132 s., ISBN 978-80-972515-6-7)

* Lenka Mihová: Odkazy spravodlivého muža (BRTOŠ, Stanislav: Jozef – muž spravodlivý. Ružomberok: Vyšlo v edícii Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení, 2020, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-972043-4-1)

* Hana Košková: Aktuálne zbojnícke žartovačky (KENDA, Milan: Zbojnícke árie z hôr do tramtárie: Popevky, prekáračky a mudrlantstvá. Ilustrácie Ján Mikulčík. Bratislava: Daxe, 2020, 1. vyd., 40 s., ISBN 978-80-89429-86-8, viaz.)

KRESŤANSKÉ TRADÍCIE/PODUJATIA

* Igor Válek: Úspešný 31. ročník Cyrilo-metodských dní v Terchovej

NEKROLÓGY

* Ľubor Hallon: Za ĽUDOVÍTOM ŠRÁMKOM: Navždy nás opustil významný slovenský sociológ, vysokoškolský pedagóg, prozaik, člen SSS

* Helena Pekarovičová: Navždy odišla členka SSS JANA ŠTEFÁNIA KUZMOVÁ: Za významnou osobnosťou literárneho a pedagogického života v Hlohovci

* Zomrela ĽUDMILA PISARSKÁ

SERVIS/PROFIL

* Dáša Machalová: FEDOR BALLO v historickej pamäti slovenskej kultúry

PODUJATIA

* R. A. Ružomberský: Návrat Rendezvous v plnej sile; Stretnutie s odborníkmi na závislosti

ARCHEOLÓGIA

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Pomoc na veľkomoravskom nálezisku v Bojnej

SÚŤAŽ

* Česká novinárska cena aj Slovákom (gm)

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kupecký: Aforezy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ľubica Ďuržová-Kačicová: Postrehy

* Tomáš Turner: Jednou ranou: Dve muchy jednou ranou; Demográcia; Abstinentské nemehlo

* Emil Poláčik: Balady; Environmentálna; Publicistická; Aktuálna

* Ján Grešák: Zádrapky: Politická prax; O atribúte demokracie; Plagiátorská obhajoba

* Eva Jarábková-Chabadová: Pani prezidentka v Trnave

* Milan Kenda: Slovohry

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Lýdia Šimková: Buďme v strehu!

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Pavel Fábry, Košice: Iné mozgy

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír KotrhaViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-29-30-2020/

TÉMA: MONOTEMATICKÉ VYDANIE S TÉMOU SVEDECTVO – CESTA SLOVENSKA K SAMOSTATNEJ ŠTÁTNOSTI

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Výročia prijatia štátnych symbolov Slovenskej republiky, Deklarácie o zvrchovanosti SR, Ústavy SR a vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky: Dielo slovenskej inteligencie

ROZHOVOR

* Hovoríme s historikom a politikom ANTONOM HRNKOM: Potrebujeme pozitívne formovanie národného vedomia (Zhovára sa Štefan Cifra)

ZBIERKA

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!:  Predplaťte si Literárny týždenník

JUBILEUM

* Blahoželanie Štefanovi Cifrovi (Ján Kačala; Jaroslav Chovanec; Janka Martincová; Daniela Suchá)

POZVÁNKA

* Prednášky o kľúčových otázkach slovenských dejín – Pozývame na prednášku PhDr. ANTONA HRNKU, CSc., s témou Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave 8. septembra 2020 o 18.45 hod.

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

DEJINY/SUVERENIZÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* K záverečnej etape utvárania slovenskej demokratickej štátnosti (1989 – 1992) (Ivan Laluha)

MONOTEMATICKÉ VYDANIE LT NA TÉMU VEDECKEJ KONFERENCIE SVEDECTVO –  SVEDECTVO – CESTA SLOVENSKA K SAMOSTATNEJ ŠTÁTNOSTI

* Fotoreportáž z vedeckej konferencie Svedectvo – cesta Slovenska k samostatnej štátnosti

* Cyrilo-metodská tradícia v našich dejinách vs. Ústava Slovenskej republiky (Viliam Judák)

* Spomienky na vznik textu Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR (Ivan Hudec)

* Tvorba Ústavy Slovenskej republiky a hviezdne dni slovenskej histórie (Katarína Tóthová)

* Zavŕšenie úsilia slovenského národa o štátnu suverenitu (Marcela Gbúrová)

HUMORESKA

* Jozef Čertík: Kompetenčné halušky alebo Ako sa delila federácia (1992)

JUBILEUM

* Životné jubileum historika a matičiara JÁNA BOBÁKA: Dôsledne za emancipáciu historickej vedy (Anton Hrnko)

VIZUÁLNE UMENIE/INTERMEDIÁLNE UMENIE/PREZENTÁCIE/Z VÝSTAV

* Z výtvarného života v Žiline: STANO LAJDA karikaturista (Dušan Mikolaj)

* Výtvarné – vizuálne – intermediálne

* Výtvarné počiatky Prešova

* Telo, forma a gesto (ij)

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ

JUBILEUM/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Pavol Dinka, za Kultúrno-literárnu akadémiu  – Štefan Cifra, za Literárny týždenník  – Miroslav Bielik, za Spolok slovenských spisovateľov: Jubilujúci PETER MIŠÁK

* Laco Novomeský: Do mesta 30 minút

* Peter Mišák: Z rukopisov: Raz ráno; Podľa Jacqua; Ráno; Je nedeľa; Tanec; Barbarin spev; Jablko

RECENZIA

* Blažej Belák: Listovanie v poézii PETRA MIŠÁKA

DEJINY

* Francúzski vojaci v Slovenskom národnom povstaní: Zvädol ich orlí zrak a vlial sa do písmen histórie (Fedor Mikovič)

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Prečo je potrebné správne spodobovať

HISTÓRIA/ARCHEOLÓGIA/RECENZIA

* Viktor Timura: Indické Védy a arktická teória: o pôvode Slovanov a Árijcov (Arktická teória o našom pôvode. Preklad z ruštiny Viktor Timura. Nitra: Nitrava, s. r. o., 2020, 1. vyd., 208 s., ISBN 978-80-89869-22-0, viaz.)

RECENZIE

* Jaroslav Chovanec: Vhodná pomôcka pre študentov i profesorov (HRIVÍK, Pavol: Zánik Česko-Slovenska a štvrťstoročie slovenskej štátnosti. Trenčín: Vydavateľstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 2019, 1. vyd., 264 s., ISBN 978-80-8075-871-4)

* Teofil Klas: Doklad proti mýtu (Milan Rastislav Štefánik v poézii. Zostavil Martin Lacko. Partizánske: OZ Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, 2020, 132 s., ISBN 978-80-972515-6-7)

* Lenka Mihová: Odkazy spravodlivého muža (BRTOŠ, Stanislav: Jozef – muž spravodlivý. Ružomberok: Vyšlo v edícii Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení, 2020, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-972043-4-1)

* Hana Košková: Aktuálne zbojnícke žartovačky (KENDA, Milan: Zbojnícke árie z hôr do tramtárie: Popevky, prekáračky a mudrlantstvá. Ilustrácie Ján Mikulčík. Bratislava: Daxe, 2020, 1. vyd., 40 s., ISBN 978-80-89429-86-8, viaz.)

KRESŤANSKÉ TRADÍCIE/PODUJATIA

* Igor Válek: Úspešný 31. ročník Cyrilo-metodských dní v Terchovej

NEKROLÓGY

* Ľubor Hallon: Za ĽUDOVÍTOM ŠRÁMKOM: Navždy nás opustil významný slovenský sociológ, vysokoškolský pedagóg, prozaik, člen SSS

* Helena Pekarovičová: Navždy odišla členka SSS JANA ŠTEFÁNIA KUZMOVÁ: Za významnou osobnosťou literárneho a pedagogického života v Hlohovci

* Zomrela ĽUDMILA PISARSKÁ

SERVIS/PROFIL

* Dáša Machalová: FEDOR BALLO v historickej pamäti slovenskej kultúry

PODUJATIA

* R. A. Ružomberský: Návrat Rendezvous v plnej sile; Stretnutie s odborníkmi na závislosti

ARCHEOLÓGIA

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Pomoc na veľkomoravskom nálezisku v Bojnej

SÚŤAŽ

* Česká novinárska cena aj Slovákom: Udelilili ceny V. M. Krameria (gm)

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kupecký: Aforezy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ľubica Ďuržová-Kačicová: Postrehy

* Tomáš Turner: Jednou ranou: Dve muchy jednou ranou; Demográcia; Abstinentské nemehlo

* Emil Poláčik: Balady; Environmentálna; Publicistická; Aktuálna

* Ján Grešák: Zádrapky: Politická prax; O atribúte demokracie; Plagiátorská obhajoba

* Eva Jarábková-Chabadová: Pani prezidentka v Trnave

* Milan Kenda: Slovohry

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Lýdia Šimková: Buďme v strehu!

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Pavel Fábry, Košice: Iné mozgy

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha