Literárny týždenník 17 – 18/2022

Literárny týždenník 17 – 18/2022

Literárny týždenník 17 – 18 z 11. mája 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Smerovníky

PÔVODNÁ LITERATÚRA/PRÁVO/RECENZIA

* Štefan Cifra: Zbierka poviedok významných slovenských prozaikov o advokátoch a spravodlivosti: Spisovatelia na strane spravodlivosti (Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Autori: Janko Jesenský, Tido J. Gašpar, Milo Uraban, Ján Čajak, Jozef Gregor Tajovský, Ladislav Nádaši-Jége, Albert Martiš, Gustáv Maršall-Petrovský, Peter Jilemnický, Ján Poničan, Ivan Horváth. Výber zostavili a doslov napísali Jana Kuzmíková a Peter Kerecman. Predhovor: Viliam Karas, Pavok Holländer. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2021, 1. vyd., 336 s., ISBN 978-80-99913-06-7)

ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Literárny týždenník vychádza iba vďaka Vám!: Podporte ho v zbierke do soboty 14. mája 2022: ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí –  Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka

* Ďakujeme za dary do zbierky – POMÁHATE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Dve percentá z daní pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZVÁNKA

* Prezentácia knihy Brigity Šimonovej Bibliografia dňa 25. mája 2022 o 16.30 hod. vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča – pobočka Fončorda, Jilemnického 1710/48 v Banskej Bystrici

ZAMYSLENIE/FILOZOFIA

* Etela Farkašová: Rozhovor ako civilizačná paradigma pre budúcnosť: „Spoluhovor“ a „spolubytie“ v súčasnom svete

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: História – učiteľka života

PODPORA LITERATÚRY

* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!

GLOSA

* Vladimír Blaho: Úvaha na zamyslenie: O západných či euroatlantických hodnotách

ÚVAHA

* Jana Šimulčíková: Právo na život

ČRTA

* Dušan Mikolaj: Kto si namiesto mieru vyberá vojnu

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Rekreačný poukaz

ČRTA

* Pavol Dinka: Divný Janko – JANKO KRÁĽ: (200. výročie narodenia veľkého básnika si pripomína aj UNESCO)

JAZYKOVEDA/POLEMIKA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Je koncepcia čistoty slovenského jazyka naozaj prekonaná?

VIZUÁLNE UMENIE/MÚZEJNÍCTVO/GALÉRIJNÍCTVO/FOTOGRAFIA/MAĽBA

* Adam Vlček: Pestrá noc v sninskej galérii

* Jakub Král: Smerujúc k vytúženej budúcnosti

ROZHOVOR

* Hovoríme s FERENCOM ARDAMICOM, spisovateľom, publicistom, prekladateľom:

Spoveď bez rozhrešenia (Zhovára sa Hana Košková)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Juraj Ďúran: Gašpar

PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA

* Stepan Vasyľčenko: Dážď (Z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin)

* Ivan Jackanin: O autorovi Stepanovi Vasyľčenkovi

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/VÝROČIE

* Jana Borguľová: Po krížnych cestách poetky (K stému výročiu narodenia)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Zlata Solivajsová: Anjeli v nedeľu spievajú po slovensky (Pocta slovenčine); Zmerané; Perspektíva; Balada o slovenskom putovaní

LITERATÚRA/KULTÚRNA HISTÓRIA/OSOBNOSŤ/POLEMIKA

* Peter Mišák: Život zvoniaci činom: (K prvému výročiu úmrtia TOMÁŠA WINKLERA)

* Hedviga Kubišová: Dramatický oblúk života a tvorby TOMÁŠA WINKLERA

REPORTÁŽ/SLOVENSKÝ VIDIEK/REMESLO

* Dušan Mikolaj: Nielen literárna Klára z Utekáča: Po stopách sklární so sklárskymi majstrami

OSOBNOSŤ/KRESŤANSKÁ KULTÚRA

* Jozef Mikloško: Vydavateľ a spisovateľ JAROSLAV KNITTL by mal 100 rokov: Viedol ľudí k samostatnému kritickému uvažovaniu

SERVIS/PODUJATIA

* Zlata Matláková: JOHN MINAHANE hosťom Trnavskej poetiky

* Igor Válek: Blíži sa 56. ročník Slovesnej jari v Martine (6. – 9. 6. 2022)

LiTERÁRIUM 2022

* Milan Kenda: Ekologizmy

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Lechan: Nechýbajú vám v májovej knižnici?: Zo ženskej literatúry

* Ján Kopina: Politické kvázisynonymá

* Ján Grešák: Satirikon: Sústavne ústavne; Covid a biznismeni; Covid a ľudské práva

* Emil Poláčik: Balady: Jazyková; Pseudovedecká

* Milan Hodál: Epigramiáda: Boj so zdražovaním; Táraniny

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Marcela Bagínová: Ľudskosť

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno Je To Tak: Májová čerešňa; A je to...; Nájsť to správne miesto

* Zuzana Brnoliaková: Na Posúdenie: Prakticky a pragmaticky; Opatrenia vlády proti zdražovaniu; Nepravidelné stupňovanie núdznych; O troch grošoch?

* Alexander Scholz: Reflexie; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Tumáš Turner: Správne riešenia: Topenie po stranách; Žijeme internetom; Nedočkám sa odpovede; Neskoro, prineskoro

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Ako je to s ekonomickým systémom sveta?

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír KotrhaViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-17-18-2022/

Literárny týždenník 17 – 18 z 11. mája 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Smerovníky

PÔVODNÁ LITERATÚRA/PRÁVO/RECENZIA

* Štefan Cifra: Zbierka poviedok významných slovenských prozaikov o advokátoch a spravodlivosti: Spisovatelia na strane spravodlivosti (Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Autori: Janko Jesenský, Tido J. Gašpar, Milo Uraban, Ján Čajak, Jozef Gregor Tajovský, Ladislav Nádaši-Jége, Albert Martiš, Gustáv Maršall-Petrovský, Peter Jilemnický, Ján Poničan, Ivan Horváth. Výber zostavili a doslov napísali Jana Kuzmíková a Peter Kerecman. Predhovor: Viliam Karas, Pavok Holländer. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2021, 1. vyd., 336 s., ISBN 978-80-99913-06-7)

ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Literárny týždenník vychádza iba vďaka Vám!: Podporte ho v zbierke do soboty 14. mája 2022: ZBIE RKA na vydávanie a tvorbu LT sa končí –  Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka

* Ďakujeme za dary do zbierky – POMÁHATE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Dve percentá z daní pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZVÁNKA

* Prezentácia knihy Brigity Šimonovej Bibliografia dňa 25. mája 2022 o 16.30 hod. vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča – pobočka Fončorda, Jilemnického 1710/48 v Banskej Bystrici

ZAMYSLENIE/FILOZOFIA

* Etela Farkašová: Rozhovor ako civilizačná paradigma pre budúcnosť: „Spoluhovor“ a „spolubytie“ v súčasnom svete

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: História – učiteľka života

PODPORA LITERATÚRY

* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!

GLOSA

* Vladimír Blaho: Úvaha na zamyslenie: O západných či euroatlantických hodnotách

ÚVAHA

* Jana Šimulčíková: Právo na život

ČRTA

* Dušan Mikolaj: Kto si namiesto mieru vyberá vojnu

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Rekreačný poukaz

ČRTA

* Pavol Dinka: Divný Janko – JANKO KRÁĽ: (200. výročie narodenia veľkého básnika si pripomína aj UNESCO)

JAZYKOVEDA/POLEMIKA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Je koncepcia čistoty slovenského jazyka naozaj prekonaná?

VIZUÁLNE UMENIE/MÚZEJNÍCTVO/GALÉRIJNÍCTVO/FOTOGRAFIA/MAĽBA

* Adam Vlček: Pestrá noc v sninskej galérii

* Jakub Král: Smerujúc k vytúženej budúcnosti

ROZHOVOR

* Hovoríme s FERENCOM ARDAMICOM, spisovateľom, publicistom, prekladateľom:

Spoveď bez rozhrešenia (Zhovára sa Hana Košková)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Juraj Ďúran: Gašpar

PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA

* Stepan Vasyľčenko: Dážď (Z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin)

* Ivan Jackanin: O autorovi Stepanovi Vasyľčenkovi

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/VÝROČIE

* Jana Borguľová: Po krížnych cestách poetky (K stému výročiu narodenia)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Zlata Solivajsová: Anjeli v nedeľu spievajú po slovensky (Pocta slovenčine); Zmerané; Perspektíva; Balada o slovenskom putovaní

LITERATÚRA/KULTÚRNA HISTÓRIA/OSOBNOSŤ/POLEMIKA

* Peter Mišák: Život zvoniaci činom: (K prvému výročiu úmrtia TOMÁŠA WINKLERA)

* Hedviga Kubišová: Dramatický oblúk života a tvorby TOMÁŠA WINKLERA

REPORTÁŽ/SLOVENSKÝ VIDIEK/REMESLO

* Dušan Mikolaj: Nielen literárna Klára z Utekáča: Po stopách sklární so sklárskymi majstrami

OSOBNOSŤ/KRESŤANSKÁ KULTÚRA

* Jozef Mikloško: Vydavateľ a spisovateľ JAROSLAV KNITTL by mal 100 rokov: Viedol ľudí k samostatnému kritickému uvažovaniu

SERVIS/PODUJATIA

* Zlata Matláková: JOHN MINAHANE hosťom Trnavskej poetiky

* Igor Válek: Blíži sa 56. ročník Slovesnej jari v Martine (6. – 9. 6. 2022)

LiTERÁRIUM 2022

* Milan Kenda: Ekologizmy

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Lechan: Nechýbajú vám v májovej knižnici?: Zo ženskej literatúry

* Ján Kopina: Politické kvázisynonymá

* Ján Grešák: Satirikon: Sústavne ústavne; Covid a biznismeni; Covid a ľudské práva

* Emil Poláčik: Balady: Jazyková; Pseudovedecká

* Milan Hodál: Epigramiáda: Boj so zdražovaním; Táraniny

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Marcela Bagínová: Ľudskosť

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno Je To Tak: Májová čerešňa; A je to...; Nájsť to správne miesto

* Zuzana Brnoliaková: Na Posúdenie: Prakticky a pragmaticky; Opatrenia vlády proti zdražovaniu; Nepravidelné stupňovanie núdznych; O troch grošoch?

* Alexander Scholz: Reflexie; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Tumáš Turner: Správne riešenia: Topenie po stranách; Žijeme internetom; Nedočkám sa odpovede; Neskoro, prineskoro

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Ako je to s ekonomickým systémom sveta?

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha