Literárny týždenník 37 – 38/2020

Literárny týždenník 37 – 38/2020

Literárny týždenník 37 – 38 z 28. októbra 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Ľubomír Pajtinka: Mozog

SLOVENSKÝ VIDIEK/POĽNOHOSPODÁRSTVO/TURISTIKA

* František Mach, riaditeľ NORVT v Modre – Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Výsledky ankety Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre a redakcie Literárneho týždenníka: O rozvoji vidieka a potravinovej bezpečnosti

* Súbor respondentov, ktorí do obdobia uzávierky odpovedali na anketové otázky (v abecednom poradí): Ing. Peter Baco, PhD., bývalý minister pôdohospodárstva SR (1992 – 1998) a poslanec Európskeho parlamentu (2004 – 2009); Ing. Mária Behanovská, riaditeľka Vidieckeho parlamentu (VIPA); doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., sociológ vidieka a agrárny ekonóm, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP, 1999 – 2008); PhDr. Stanislav Buchta, PhD., sociológ vidieka a agrárny ekonóm;Ing. Róbert Dohál, Poľnohospodárske družstvo Krakovany; Dr. h. c. doc. Mária Kadlečíková, CSc., podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu (2001 – 2002), stála predstaviteľka SR pri FAO a podpredsedníčka Výkonného výboru pre poľnohospodárstvo Európskej kancelárie FAO (1993 – 1997), prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (1985 – 1990); Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Dagmar Matošková, PhD. – analytici Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva; Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (SES-NEZES); Ing. František Mach, CSc., riaditeľ Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky, Modra; Ing. Silvia Matúšová, bývalá pracovníčka Úradu vlády SR, VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava; prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV); Arpád Matejka, diplomovaný technik, OZ Za obrodu národa; prof. Ing. Peter Patúš, PhD., riaditeľ Švajčiarsko-slovenského združenia cestovného ruchu, Banská Bystrica; PhDr., Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., podnikateľ, Potravinársky komplex Nielen ovocie, Podkylava

AKTUALITY/POZNÁMKA

* Štefan Cifra: Zvíťazí zdravý rozum?

ODBER A PREDPLATNÉ

* Ing. Igor Ormandy, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Mediaprint – Kapa pressegrosso, a. s., Bratislava, v. r.: Oznam distribútora periodickej tlače vydavateľom: Predpokladané problémy s predajom časopisov

* Podporte Literárny týždenník abonentským odberom domov!: Predplaťte si Literárny týždenník

ZBIERKA

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Vincent Šabík: Kríza ako nástroj moci (2) – Ekonomizácia všetkého: Globálna moc vírusu

ROZHLAS/LITERATÚRA

* Janka Martincová: Zázračný Oriešok 2020: Festival rozhlasovej rozprávky

DEJINY/UDALOSTI

* Ladislav Moravík: Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Česko-Slovenska

DEJINY/UDALOSTI/VÝROČIE

* Ján Bobák: K 30. výročiu zápasov za prijatie slovenčiny ako štátneho jazyka: Na počiatku boli Šurany

UMENIE/DIVADLO

* Milan Polák: Storočnica Slovenského národného divadla a jeho výnimočné tvorivé osobnosti: Ľudská a umelecká múdrosť GUSTÁVA VALACHA

* Matej Mindár: Film Ržev o osudoch obyčajných sovietskych vojakov a dôstojníkov: Moderné filmové spracovanie

NEKROLÓG

* Anna Sláviková: Navždy nás opustil kameraman, dramaturg a básnik MARIÁN MINÁRIK ČASTOVSKÝ, člen SSS: Poznali sme ho ako optimistu z Častej

OSOBNOSŤ/HUDBA

* Zlata Troligová: Účasť literátky HANY GREGOROVEJ na protivojnovej aktivite

VIZUÁLNE UMENIE/SKLO/ARCHITEKTÚRA/MAĽBA

* Slovenské sklo utajené až v Normandii

AKTUÁLNE

* Prepojenie architektúry a umenia

* Bukovčanovej územia ticha

(Výtvarnú stranu pripravil Dušan Mikolaj)

UMENIE/HUDBA

* Silvia Fecsková: XXVIII. ročník – Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA/FEJTÓN

* Katarína Mikolášová: Zázračná priadza + Medailón členky SSS

* Milan Zelinka: Politika jeho ženy

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Elena Šimkaninová: Nad Tatrami tancuje dážď: No a čo; Neistota; Nemanželská;  Káva; Drevorubačka; Jazyk; SMS;  Želanie II.;  Inzerát; Zachránená; Zaplatil; Otázka II.

* Ingrid Lukáčová: Slovo dýcha

RECENZIE/TRAJA RECENZENTI O JEDNEJ KNIHE

* Peter Mišák: Kniha, na ktorú sa oplatilo čakať (ŠIKULA, Bystrík: Kvet medzi priepasťami. Bratislava: Perfekt, a. s., 2020, 1. vyd., 384 s., ISBN 978-80-8046-978-8, viaz.)

* Miroslava Čierna: Uzatváranie oblúka (ŠIKULA, Bystrík: Kvet medzi priepasťami)

* Hana Košková: Meandre v rieke života (ŠIKULA, Bystrík: Kvet medzi priepasťami)

RECENZIE

* R. A. Ružomberský: Naplnený sen generácií (KOZOVÁ, Mária, a kol.: Formujeme mysle a srdcia: Pamätnica k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2020). Ružomberok: Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku – Verbum, 2020, 1. vyd., 336 s., ISBN 978-80-561-0765-2)

* Jaroslav Chovanec: Osobnosti v procese formovania slovenského národa (GBÚROVÁ, Marcela: Politické myslenie slovenských národovcov v 19. storočí: Vybrané osobnosti. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Equilibria 2018, 1 vyd., 244 s. ISBN 978-80-8152-654-1)

* Etela Farkašová: Utvárať a ochraňovať územie vlastnej existencie  (KOŠKOVÁ, Hana: Chránené územie. Doslov Dagmar Mária Anoca. Ilustrácie a obálka Ladislav Maria Wagner, Lučenec: Lux libris, 2020, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80973677-0-1, viaz.)

SVET LITERATÚRY/RECENZIE

* Lukáš Perný: Kus práce pre slovenské literárne a kultúrne dejiny. (HAJKO, Dalimír: Noc hľadania, dni radosti: Nad dolnozemskou literatúrou. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2019)

* Milan Kenda: Kniha so silným posolstvom (HSIAO, Mei-Shi: Kto dostane prvú cenu. Preklad Chen Liang Podstavek. Bratislava: DAXE, 2020, 1. vyd., 48 s., ISBN 978-80-89429-88-2)

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV/ANOTÁCIA

Charles Dickens: Americké poznámky. Rozmery: 172 x 247 mm, počet strán: 345,  tvrdá väzba s prebalom. ISBN 978-80-8194-107-8. Vydavateľstvo SSS, 2020. Cena: 18,90 €

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS/ JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS V NOVEMBRI 2020

* Erika Matonoková – 4. 11. 1940 (80)
* Danuša Lišková – 9. 11. 1945 (75)
* Mária Pomajbová – 10. 11. 1950 (70)
* Jozef Zavarský – 12. 11. 1940 (80)
* Miroslav Holečko – 19. 11. 1950 (70)
* Valér Peťko – 19. 11. 1930 (90)
* Emília Hubočanová – 23. 11. 1955 (65)
* Zuzana Kuglerová – 23. 11. 1955 (65)

AKTUALITY

* Jana Burguľová: Tri schôdzky s Marínou

* Margita Kániková: Pamätná tabuľa ANDREJOVI ŽARNOVOVI v Trnave

JUBILEUM

* Čestná pocta SSS MARTINOVI VLADIKOVI

NEKROLÓGY

* Redakcia: Zomrel spisovateľ literatúry pre deti JOZEF PAVLOVIČ, člen SSS

* Ľubica Kepštová: Zomrela spisovateľka literatúry pre deti DAGMAR WAGNEROVÁ, členka SSS

ZBIERKA

* Tatiana Blichová: Zbierka na obnovu rodného domu A. H. ŠKULTÉTYHO

LITERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Lechan: Fíha kniha!

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kenda: Vízie bvez provízie

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom: O garancii; Duchovný referent; Tlupič; Hlupič I; Hlupič II

*Mikuláš Jarábek: (Ne)slušnosť

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Zuzana Brnoliaková: Tajomstvá vzťahov: Generačná obmena; Dozrievanie; Po rokoch

* Alexander Scholz: Reflexie

* Emil Poláčik: Balady: Zarathrustrovská; Z učebnice fyziky

* Ľubica Ďuržová: Postrehy

* Jozef Páleník: Nuž som si pomyslel

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Benko: Mlčanie jahniat

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha