Literárny týždenník 7 – 8/2024

Literárny týždenník 7 – 8/2024

Literárny týždenník 7 – 8 zo 7. marca 2024 prináša:

ÚVODNÍK

* Eva Fordinálová: Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš!

ESEJ

* Pavol Dinka: O vnútornom hlase alebo O vojne a... mieri

DISKUSIA/LITERATÚRA/KULTÚRA/POLEMIKA

* SIGNATÁRI VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia (menoslov) – FORMULÁR SIGNATÁRA

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník (abonentský odber)

* Zoznam predajn ých miest v SR

DARY A INZERCIA

* DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenn íku; Cenník inzercie v LT

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 29. 2. 2024)

OZNAM PRE ČLENOV SSS

* Členské príspevky SSS 2024

GLOSY

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Strata slobody ako nedostatok plurality v spoločnosti

RECENZIA

* Dalimír Hajko: Vážiť si a chrániť schopnosť poézie (MIŠÁK, Peter: Barbara. Ilustrácie Jaroslava Uhel. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2023, 1. vyd., 63 s., ISBN 978-80-8202-219-6)

KRAJANSKÍ SLOVÁCI/OSOBNOSTI/FILATELIA

* Ľubomíra Fallerová: Živé cyrilo-metodské dedičstvo v Budapešti

GLOSA

* Margita Ivaničková: Inteligencia umelá, podvod pravý

OPERA

* Vladimír Blaho: Premiéra opery Carmen v banskobystrickej Štátnej opere: Režijná koncepcia blízka Zolovmu naturalizmu

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/GALÉRIA/MAĽBA/SOCHA

* Dušan Mikolaj: BAZOVSKÉHO si našli tvoriví nasledovníci

* Mária Kovalčíková: Devínske východiská i návraty PETRA ŽANONYHO

* Dagmar Jordová: Na 60. ročníku Biennale arte 2024 v Benátkach bude vystavovať aj slovenský umelec: Významná prezentácia slovenského umenia

ESEJ/UMENIE /DEJINY

* Miroslav Pius: Sladký čas Veľkej Bohyne

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZI A

* Štefan Cifra: Bože, ukonči tú nezmyselnú vojnu; Za sestrou (Zuzana Hralová, rod. Cifrová, * 7. 1. 1964 – † 7. 9. 2022); Stmievanie; Leo

* Redakcia: Medailón ŠTEFANA CIFRU

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Milan Kenda: Humoresky: Škriatok zvaný Monika; Jazykové cítenie; Väčšina pozostalých

bola v čiernom

* Redakcia: Medailón MILANA KENDU

* Alexander Scholz: Na knižnom regáli; Chcem byť úspešný; Recenzia

* Redakcia: Medailón ALEXANDRA SCHOLZA

RECENZIE

* Ján Maršálek: Kľukaté cesty poézie (TOLLAROVIČ, Peter: Pavol Gašparovič Hlbina a slovenská katolícka moderna. Bratislava: Post Scriptum, 2023, 1. vyd., 184 s., ISBN 978-80-8218-049-0)

* Lenka Mihová: Úspech mendikantov v akcelerácii ,pastorálnej revolúcie‘ (HUNČAGA, Gabriel – HUŤKA, Miroslav: Žobravé rehole a stredoveké mestá: Pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 1. vyd., 332 s., ISBN 978-80-561-0933-5)

* Lenka Mihová: Kniha s globálnym historickým prehľadom (ŠAFIN, Ján: Chazarský Golem I. Banská Belá: Vydavateľstvo: Info Vojna, o. z., 2023, 1. vyd., 326 s., ISBN: 978-80-973890-8-6)

* Ružena Šípková: K šťastiu stačí tak veľa... (BÚRAN, Miroslav: Katkine dobrodružstvá 2. Ilustrácie Ivana Vargončíková. Banská Bystrica: Signis, 2023, 1. vyd., 86 s., ISBN 978-80-99936-51-6)

* Mária Bátorová: Riešenia univerzálnych problémov možností existencie alebo zániku (PODMANICKÝ, Ján: Epitaf krásnej cárice. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2023, 1. vyd. 204 s., ISBN 978-80-8202-228-8)

RECENZIE/DVA POHĽADY NA JEDNU KNIHY

* Margita Ivaničková: Klenot svetovej stredovekej kultúry: Slovo o moci básne (Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos. Z ruského originálu Slovo o polku Igoreve, vydavateľstvo Belyj gorod, podľa prekladu V. A. Žukovského zo staroruštiny do slovenčiny preložil, prebásnil a úvodné slovo napísal Jaroslav Rezník. Ilustrácie Milina Zimková. Bratislava: Vydavateľstvo Nitrava, s. r. o. v spolupráci s EFSPK 2023, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-89869-32-9, viaz.)

* Leopold Moravčík: Aktuálne Slovo o pluku Igorovom (Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos. Z ruského originálu Slovo o polku Igoreve, vydavateľstvo Belyj gorod, podľa prekladu V. A. Žukovského zo staroruštiny do slovenčiny preložil, prebásnil a úvodné slovo napísal Jaroslav Rezník. Ilustrácie Milina Zimková. Bratislava: Vydavateľstvo Nitrava, s. r. o. v spolupráci s EFSPK 2023, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-89869-32-9, viaz.)

* Dušan Mikolaj: Obohatenie regionálnej literatúry o významné dielo: Aktualizované návraty v plynutí času (LIŠČAK, Marián – JUDÁK, Viliam: Bystrická dolina v dobe Karola Brančíka. Predhovor Ján Podmanický. Stará Bystrica: Obec Stará Bystrica, 2023, 1. vyd., 349 s., ISSN: 978-80–570-5446-7)

* Štefan Debnár: Kysucký klenot do našich knižníc (LIŠČAK, Marián – JUDÁK, Viliam: Bystrická dolina v dobe Karola Brančíka. Predhovor Ján Podmanický. Stará Bystrica: Obec Stará Bystrica, 2023, 1. vyd., 349 s., ISSN: 978-80–570-5446-7)

RECENZIA/PÔVODNÁ TORBA/POÉZIA/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Zdenka Valentová-Belićová: Na margo poézie slovenského vojvodinského básnika LADISLAVA ČÁNIHO: Poézia už umrela? Nestalo sa! (ČÁNI, Ladislav: Nestalo sa. Báčsky Petrovec /Srbsko/: Ladislav Čáni, 2023, 95 s.)

* Martin Prebudila: Privítanie novej básnickej zbierky LADISLAV ČÁNIHO Nestalo sa: Ako sa zrodil básnik

SERVIS/SÚŤAŽE

* Margita Ivaničková: Laureáti 31. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne: Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2023

* Literárna súťaž Villa Zerna 2024 (Uzávierka súťaže: 22. marec 2024)

SERVIS/VÝSTAVY

* Lukáš Perný: Slovenskí výtvarníci a spisovatelia v Štrasburgu

* Hana Košková: Štvrťstoročie vydavateľstva Daxe

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Miroslav Majerník: POSLEDNÝ AUTOBUS DO VIEDNE. Vydavateľstvo SSS – Vydavateľstvo Miroslav Majerník. Rozmery: 130 mm x 208 mm, počet strán: 208, pevná väzba, ISBN 978-80-8202-209-7. Cena: 11,90 €

* Zinajda Nikolajevna Gippiusová: DENNÍKY Z TEMNÝCH ČIAS. Rozmery: 150 mm x 245 mm, počet strán: 341, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-235-6. Cena: 14,90 €

* P. P. Porada: Talores: NÁVRAT TEMNOTY. Rozmery: 137 mm x 205 mm, počet strán: 382, pevná väzba, ISBN 978-80-8202-222-6. Cena: 14,90 €

LiTERÁRIUM 2024

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kenda: Futurologické postrehy

* Ján Benko: Mobiliáda

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Emil Poláčik: Balady: Základná; Bežecká; Vyšetrovateľská; Hráčsko-výsledková; Folková – inverzná

* Ján Grešák: Satirikon; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kupecký: Z nechránenej dielne aforistu

* Milan Lechan: Na margo Milana Rúfusa

* Alexander Scholz: Reflexie

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Ide jar; Nie som zásadový; Vyfarbil sa

* Tomáš Turner: Aforizmy: Nôž z raja; Šľak trafí ma; Tma je problém

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Milan Kupecký: Budujeme vyspelú Európu (Fejtónovým perom)

 

Kresby: Ľubomír Kotrha