Redakcia: Dobročinná aukcia na podporu Literárneho týždenníka: Kúpte si obraz – podporíte Literárny týždenník!: Vyvolávacia cena 700 eur – termín do 5. mája 2021

29.04.2021 07:30

V Literárnom týždenníku 11 – 12 z 31. marca 2021 na strane 8 v článku Sami sebe – umenie pomáhať sme s reprodukciami dvoch obrazov publikovali aj takúto ponuku akademického maliara Andreja Smoláka: „Keď ich niekto kúpi, peniaze venujem na konto časopisu.“ Takto chce umelec a galerista konať prostredníctvom nadácie ART.EAST.

Galerijná cena obrazu Miroslava Buchera je 1 200 eur, Andreja Smoláka 1 150 eur.

Pre Literárny týždenník je pre ne spoločná vyvolávacia cena, teda každý obraz sa „vydražuje“ za 700 eur.

Ponuku na kúpu diela treba zaslať na e-mailovú adresu redakcie: literarny.tyzdennik@gmail.com najneskôr do 5. mája 2021.

O aukcii budeme informujeme aj na webových stránkach Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

Redakcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Smolák: Jeseň na Morskom oku, olej, 50 x 60 cm, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Bucher: Políčka, olej 60 x 80 cm, 2018