Literárny týždenník 25 – 26/2021

Literárny týždenník 25 – 26/2021

Literárny týždenník 25 – 26 zo 7. júla 2021 prináša:

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

* Fotografia na 1. strane: Unikátna budova Slovenského rozhlasu RTVS v tvare obrátenej pyramídy je nositeľom titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby. V jej priestoroch vo veľkom koncertnom štúdiu sa 15. júla t. r. uskutoční riadne Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov. Foto: Stavba roka

ÚVODNÍK

* Miroslav Bielik: Spolok na ceste k svojej storočnici

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SSS

* Kandidátka Predstavenstva SSS na Členské zhromaždenie 15. júla 2021 v Bratislave

* Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov

SPISOVATELIA/PÔVODNÁ LITERÁRNA TVORBA/ZO ŽIVOTA SSS

* Boris Brendza: Slovenskí spisovatelia a časopisy v rozhlase

MÉDIÁ

* Štefan Cifra: Literárny týždenník v období 2017 – 2021: Platforma slovenských spisovateľov, vedcov, umelcov a celej našej kultúrnej verejnosti

JUBILEUM/HUDBA/LITERATÚRA/OSOBNOSŤ

* Vincent Šabík: BOB DYLAN sa dožil 80 rokov

ESEJ

* Pavol Tomašovič: Mať komu rozprávať

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZBIERKA

* Nová ZBIERKA NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky

ODBER/PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

NADÁCIE/OCENENIA

* Anton Hrnko: Vznikla NADÁCIA PRO PATRIA: Ideme do zápasu o dušu Slovenska

* Pavol Dinka: Nadácia Pro Patria ocenila významné osobnosti slovenského národného života: Miluj a spievaj v rodnom jazyku

VÝROČIE/AKTUALITY

* V Komjaticiach odhalili pomník Trianonu

DEJINY/SLOVENSKÍ KRAJANIA

* Marián Servátka: Reakcie na uznesenie poškodzujúce slovenských krajanov: Bratia Poliaci, takto nie, prosím!

ROZHOVOR

* Hovoríme s ETELOU FARKAŠOVOU pri príležitosti nového vydania jej knihy Záchrana sveta podľa G.: Človek neprestane snívať o možnosti pretvoriť svet na lepší (zhovára sa L. Perný)

ARCHITEKTÚRA/SOCHÁRSTVO/MALIARSTVO

* Dušan Mikolaj: K storočnici architekta MAJUNKEHO

* Travertínové sochárske klenoty

* Galéria Katonu v budove banky

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ESEJ/HUMOR

* Štefan Luby: Algoritmy vedeckého humoru

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Balada o jednom vrátnikovi

DIVADLO/PREZENTÁCIE

* Katarína Koláriková: Nová inscenácia Divadla Aréna: Kultivované a profesionálne spracovanie

* Pavol Dinka: O zápase medzi slávou a charakterom: Prezentácia knihy JOZEFA LEIKERTA Mňačko a Izrael

GLOSA

* Jozef Banáš: Mám rád futbal – pre zábavu

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

POZDRAVY/ZO ŽIVOTA SSS

* Peter Jaroš, prozaik, čestný predseda SSS: Pozdrav členskému zhromaždeniu Spolku slovenských spisovateľov

* Radomir Andrić, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska: Členskému zhromaždeniu SSS a predsedovi Miroslavovi Bielikovi

* Tomáš Magnusek, predseda, Lydie Romanská, podpredsedníčka, Obec spisovateľov Českej republiky: Ctený pán predseda, vážené Členské zhromaždenie SSS!

* Štefan Cifra: Zasadali krajské odbočky SSS: Trnava, Trenčín, Banská Bystrica. Prešov, Žilina

OCENENIA

* Cenu Literárneho fondu získal Kvet medzi priepasťami od BYSTRÍKA ŠIKULU

PÔVODNÁ TVORBA/REPORTÁŽ

* Lenka Mihová: Milovaná ruža Ríma

ESEJISTICKÁ PRÓZA

* Miroslav Pius: Múzeum pamäti

* Hana Košková: Mamuška a mama

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

* Ján Greš: Slnečnice

POÉZIA

* Ján Nagajda: Z nových básní: O duši a tele; Netrhaj, dievča, vlčie maky; Jesenné prelúdium; Maľujem s láskou

RECENZIE

* Jozef Špaček: Chvála kontinuity (DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka: Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce, Vrádište: Voľné pokračovanie knihy Skalické búdy. Skalica: Vydal Pavol Dinka v súčinnosti s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, s. r. o., 2021, 1. vyd., 693 s., ISBN 978-80-570-2791-1)

* Jaroslav Rezník: Nová filozofia dejín (TIMURA, Viktor: Neznáme dejiny. Nitra: Slavica, s. r. o., 2021, 1. vyd., 344 s., ISBN 978-80-89869-27-5, viaz.)

* Igor Válek: Román o hľadaní človečenského východiska (CHOVAN, Igor Milan: Lotor. Ilustrácie Marek Rakučák. Žilina: GEORG, 2021, 1. vyd., 343 s., ISBN 978-80-8154-304-3)

* Eva Čulenová: Víly, Tutajka, vodník a brvnišťské hory (JÓNÁSOVÁ, Anna: Povesti z horného konca Brvnišťa. Galanta – Banská Bystrica: Galanta literárna, o. z. – Signis, 2021, 1. vyd., 124 s., ISBN 978-80-99936-09-7)

* Ľubica Hroncová: Melancholické zápisky z exotickej krajiny (SIENKIEWICZ, Henryk: Listy z Afriky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 239 s., ISBN 978-80-8194-106-1)

* Emil Borčin: Lovec úsmevov (RUŠIN, Vojtech: Čaro úsmevu/Beauty of smile. Poprad: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s. r. o., Poprad, 2021, 1. vyd., 218 s. ISBN 978-80-89613-02-1)

ZO SVETA LITERATÚRY/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Katarína Pucovská: Literárne snemovanie vojvodinských Slovákov

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Igor Mirović: Návrat do Logosa. Rozmery: 140 x 215 mm, počet strán: 72, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-140-5. Cena: 8,90 €

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Zuzana Cigánová: Dosť dobrý dom. Rozmery: 140 x 190 mm, 176 s., tvrdá väzba, ISBN 97-80-8202-152-6. Cena: 10,90 €

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS

August 2021

* 1. 8. 1951 – Milka Zimková 70

* 7. 8. 1931 – Ladislav Čutrík 90

* 14. 8. 1946 – Peter Guldan 75

* 15. 8. 1971 – Natália Korina 50

* 15. 8. 1961 – Róbert Müller 60

* 24. 8. 1961 – Marta Franeková 60

* 24. 8. 1966 – Stanislav Háber 55

* 30. 8. 1976 – Ivan Albert Petranský 45

September 2021

* 1. 9. 1936 – Jozef Kot 85

* 3. 9. 1976 – Eva Hudecová Copeland 45

* 12. 9. 1931 – Július Binder 90

* 18. 9. 1946 – Dušan Čaplovič 75

* 20. 9. 1956 – Bystrík Šikula 65

Srdečne blahoželáme!

Medailóny jubilantov sú uverejnené na internetovej stránke Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

OSOBNOSŤ/LITERATÚRA/VÝROČIE/PAMIATKY

* Jana Borguľová: Smútočná reč na pietnom spomienkovom obrade pri príležitosti nedožitých 80. narodenín LADISLAVA BALLEKA: S neutíchajúcim vzťahom k  mestu pod Urpínom

* Daša Korytárová Lofajová: Martina Kukučína si uctili v Martine

FOLKLÓR

* Milan Zelinka: Púpavienky znova rozkvitli

LiTERÁRIUM

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Milan Kupecký: Úplatky, protekcia, korupcia

* Emil Poláčik: Balady: Svetová; Volebná; Ó, tempora; Cirkevná

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Benko: Dôvera

* Zuzana Brnoliaková: Želanie

* Ján Grešák: Satirikon: Povaľ(ov)ačská tragédia; O spoločenskom vývoji

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Tomáš Turner: Život po živote; Vášnivý Valentín

* Eva Jarábková-Chabadová: Bližšia košeľa ako kabát

* Ján Kopina: Zo skončeného školského roka

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Miroslav Polák: Kde sa berie tá necitlivosť?

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír KotrhaViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-25-26-2021/

Literárny týždenník 25 – 26 zo 7. júla 2021 prináša:

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

* Fotografia na 1. strane: Unikátna budova Slovenského rozhlasu RTVS v tvare obrátenej pyramídy je nositeľom titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby. V jej priestoroch vo veľkom koncertnom štúdiu sa 15. júla 2021 uskutoční riadne Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov. Foto: Stavba roka

ÚVODNÍK

* Miroslav Bielik: Spolok na ceste k svojej storočnici

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SSS

* Kandidátka Predstavenstva SSS na Členské zhromaždenie 15. júla 2021 v Bratislave

* Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov

SPISOVATELIA/PÔVODNÁ LITERÁRNA TVORBA/ZO ŽIVOTA SSS

* Boris Brendza: Slovenskí spisovatelia a časopisy v rozhlase

MÉDIÁ

* Štefan Cifra: Literárny týždenník v období 2017 – 2021: Platforma slovenských spisovateľov, vedcov, umelcov a celej našej kultúrnej verejnosti

JUBILEUM/HUDBA/LITERATÚRA/OSOBNOSŤ

* Vincent Šabík: BOB DYLAN sa dožil 80 rokov

ESEJ

* Pavol Tomašovič: Mať komu rozprávať

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZBIERKA

* Nová ZBIERKA NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky

ODBER/PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

NADÁCIE/OCENENIA

* Anton Hrnko: Vznikla NADÁCIA PRO PATRIA: Ideme do zápasu o dušu Slovenska

* Pavol Dinka: Nadácia Pro Patria ocenila významné osobnosti slovenského národného života: Miluj a spievaj v rodnom jazyku

VÝROČIE/AKTUALITY

* V Komjaticiach odhalili pomník Trianonu

DEJINY/SLOVENSKÍ KRAJANIA

* Marián Servátka: Reakcie na uznesenie poškodzujúce slovenských krajanov: Bratia Poliaci, takto nie, prosím!

ROZHOVOR

* Hovoríme s ETELOU FARKAŠOVOU pri príležitosti nového vydania jej knihy Záchrana sveta podľa G.: Človek neprestane snívať o možnosti pretvoriť svet na lepší (zhovára sa L. Perný)

ARCHITEKTÚRA/SOCHÁRSTVO/MALIARSTVO

* Dušan Mikolaj: K storočnici architekta MAJUNKEHO

* Travertínové sochárske klenoty

* Galéria Katonu v budove banky

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ESEJ/HUMOR

* Štefan Luby: Algoritmy vedeckého humoru

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Balada o jednom vrátnikovi

DIVADLO/PREZENTÁCIE

* Katarína Koláriková: Nová inscenácia Divadla Aréna: Kultivované a profesionálne spracovanie

* Pavol Dinka: O zápase medzi slávou a charakterom: Prezentácia knihy JOZEFA LEIKERTA Mňačko a Izrael

GLOSA

* Jozef Banáš: Mám rád futbal – pre zábavu

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

POZDRAVY/ZO ŽIVOTA SSS

* Peter Jaroš, prozaik, čestný predseda SSS: Pozdrav členskému zhromaždeniu Spolku slovenských spisovateľov

* Radomir Andrić, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska: Členskému zhromaždeniu SSS a predsedovi Miroslavovi Bielikovi

* Tomáš Magnusek, predseda, Lydie Romanská, podpredsedníčka, Obec spisovateľov Českej republiky: Ctený pán predseda, vážené Členské zhromaždenie SSS!

* Štefan Cifra: Zasadali krajské odbočky SSS: Trnava, Trenčín, Banská Bystrica. Prešov, Žilina

OCENENIA

* Cenu Literárneho fondu získal Kvet medzi priepasťami od BYSTRÍKA ŠIKULU

PÔVODNÁ TVORBA/REPORTÁŽ

* Lenka Mihová: Milovaná ruža Ríma

ESEJISTICKÁ PRÓZA

* Miroslav Pius: Múzeum pamäti

* Hana Košková: Mamuška a mama

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

* Ján Greš: Slnečnice

POÉZIA

* Ján Nagajda: Z nových básní: O duši a tele; Netrhaj, dievča, vlčie maky; Jesenné prelúdium; Maľujem s láskou

RECENZIE

* Jozef Špaček: Chvála kontinuity (DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka: Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce, Vrádište: Voľné pokračovanie knihy Skalické búdy. Skalica: Vydal Pavol Dinka v súčinnosti s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, s. r. o., 2021, 1. vyd., 693 s., ISBN 978-80-570-2791-1)

* Jaroslav Rezník: Nová filozofia dejín (TIMURA, Viktor: Neznáme dejiny. Nitra: Slavica, s. r. o., 2021, 1. vyd., 344 s., ISBN 978-80-89869-27-5, viaz.)

* Igor Válek: Román o hľadaní človečenského východiska (CHOVAN, Igor Milan: Lotor. Ilustrácie Marek Rakučák. Žilina: GEORG, 2021, 1. vyd., 343 s., ISBN 978-80-8154-304-3)

* Eva Čulenová: Víly, Tutajka, vodník a brvnišťské hory (JÓNÁSOVÁ, Anna: Povesti z horného konca Brvnišťa. Galanta – Banská Bystrica: Galanta literárna, o. z. – Signis, 2021, 1. vyd., 124 s., ISBN 978-80-99936-09-7)

* Ľubica Hroncová: Melancholické zápisky z exotickej krajiny (SIENKIEWICZ, Henryk: Listy z Afriky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 239 s., ISBN 978-80-8194-106-1)

* Emil Borčin: Lovec úsmevov (RUŠIN, Vojtech: Čaro úsmevu/Beauty of smile. Poprad: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., Poprad, 2021, 1. vyd., 218 s. ISBN 978-80-89613-02-1)

ZO SVETA LITERATÚRY/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Katarína Pucovská: Literárne snemovanie vojvodinských Slovákov

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Igor Mirović: Návrat do Logosa. Rozmery: 140 x 215 mm, počet strán: 72, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-140-5. Cena: 8,90 €

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Zuzana Cigánová: Dosť dobrý dom. Rozmery: 140 x 190 mm, 176 s., tvrdá väzba, ISBN 97-80-8202-152-6. Cena: 10,90 €

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS

August 2021

* 1. 8. 1951 – Milka Zimková 70

* 7. 8. 1931 – Ladislav Čutrík 90

* 14. 8. 1946 – Peter Guldan 75

* 15. 8. 1971 – Natália Korina 50

* 15. 8. 1961 – Róbert Müller 60

* 24. 8. 1961 – Marta Franeková 60

* 24. 8. 1966 – Stanislav Háber 55

* 30. 8. 1976 – Ivan Albert Petranský 45

September 2021

* 1. 9. 1936 – Jozef Kot 85

* 3. 9. 1976 – Eva Hudecová Copeland 45

* 12. 9. 1931 – Július Binder 90

* 18. 9. 1946 – Dušan Čaplovič 75

* 20. 9. 1956 – Bystrík Šikula 65

Srdečne blahoželáme!

Medailóny jubilantov sú uverejnené na internetovej stránke Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

OSOBNOSŤ/LITERATÚRA/VÝROČIE/PAMIATKY

* Jana Borguľová: Smútočná reč na pietnom spomienkovom obrade pri príležitosti nedožitých 80. narodenín LADISLAVA BALLEKA: S neutíchajúcim vzťahom k  mestu pod Urpínom

* Daša Korytárová Lofajová: Martina Kukučína si uctili v Martine

FOLKLÓR

* Milan Zelinka: Púpavienky znova rozkvitli

LiTERÁRIUM

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Milan Kupecký: Úplatky, protekcia, korupcia

* Emil Poláčik: Balady: Svetová; Volebná; Ó, tempora; Cirkevná

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Benko: Dôvera

* Zuzana Brnoliaková: Želanie

* Ján Grešák: Satirikon: Povaľ(ov)ačská tragédia; O spoločenskom vývoji

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Tomáš Turner: Život po živote; Vášnivý Valentín

* Eva Jarábková-Chabadová: Bližšia košeľa ako kabát

* Ján Kopina: Zo skončeného školského roka

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Miroslav Polák: Kde sa berie tá necitlivosť?

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha