LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Vznik a prínos časopisu

Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12
Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka. Redakcia...

Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku

05.06.2015 23:05
Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu...

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK PRINÁŠA

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, umenia, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * kultúrnohistorické a literárne reportáže * slovenskú pôvodnú a prekladovú prozaickú a básnickú tvorbu * literárnu vedu a kritiku, recenzie knižných publikácií * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, televízie, rozhlasu * kritiku elektronických a internetových médií * informácie zo sveta literatúry a kultúry * pohľady na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby slovenských aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...