LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Vznik a prínos časopisu

VÝZVA NA PODPORU: Literárny týždenník vo vážnom ohrození!

02.05.2023 11:08
Vážení čitatelia, Literárny týždenník 11 – 12 vychádza až mesiac po vydaní LT 9 – 10. Dôvodom je mimoriadne zložitá finančná situácia, v ktorej sa časopis ocitá najmä preto, že mu Fond na podporu umenia (FPU) už druhý rok – ani na rok 2022, ani na rok 2023 – neposkytol nijakú dotáciu. Ďakujeme...

Transparentné využívanie vašich darov a výnosov z inzercie: Zachráňme Literárny týždenník!

02.05.2023 10:22
Vážení priaznivci a podporovatelia Literárneho týždenníka, v tomto roku si pripomíname 35. výročie vzniku Literárneho týždenníka (LT), ktorý sa už onedlho po svojom vzniku (1988) stal mienkotvorným médiom s významným hodnotovým vplyvom na širokú slovenskú kultúrnu verejnosť. Dnešný Literárny...

Bojujeme za záchranu Literárneho týždenníka!

06.04.2023 09:35
  Vážení čitatelia, ako sme vás  už informovali v LT, Fond na podporu umenia (FPU) NEPRIDELIL Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), NA ROK 2023 – tak ako v roku 2022 – NIJAKÚ DOTÁCIU, teda ani jedno euro na podporu jeho tvorby a vydávania! FPU takisto...

Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Ďakujeme za vašu podporu

25.01.2023 15:21
Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Ďakujeme za vašu podporu. Redakcia   Fond na podporu umenia (FPU)...

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Sviatky pokoja v časoch nepokoja

09.12.2020 07:52
Vážení čitatelia, priaznivci Literárneho týždenníka, milí priatelia, dovoľte mi poďakovať sa za celoročnú intenzívnu podporu nášho/ vášho časopisu, a to tak čitateľom, ako aj prispievateľom. Rok 2020 sa všetkým dozaista vryje do pamäti najmä pre koronavírus, ktorý nepríjemne poznačil naše...

Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Nové výzvy

31.01.2019 08:00
 Nový ročník Literárneho týždenníka sa aj naďalej nesie v znamení významného 30. výročia vzniku časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo 21. 9. 1988. Odkazom  jubilea pre dnešnú redakciu sú výzvy prehlbovať časopis obsahovo, zatraktívniť ho výtvarne či graficky, ako aj rozšíriť jeho čitateľský...

Igor Válek: Spúšťame online verziu Literárneho týždenníka

31.01.2019 08:00
 Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka (LT), spúšťa dňom 1. februára t. r. online verziu LT (ďalej OV LT) na webovej adrese https://literarnytyzdennik.sk/. Zámerom jej spustenia je vytvoriť moderný webový portál, nadväzujúci na doterajšie webové stránky...

Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12
Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka. Redakcia...

Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku

05.06.2015 23:05
Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu...

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK PRINÁŠA

 

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, umenia, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * kultúrnohistorické a literárne reportáže * slovenskú pôvodnú a prekladovú prozaickú a básnickú tvorbu * literárnu vedu a kritiku, recenzie knižných publikácií * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, televízie, rozhlasu * kritiku elektronických a internetových médií * informácie zo sveta literatúry a kultúry * pohľady na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby slovenských aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...