LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Vznik a prínos časopisu

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Sviatky pokoja v časoch nepokoja

09.12.2020 07:52
Vážení čitatelia, priaznivci Literárneho týždenníka, milí priatelia, dovoľte mi poďakovať sa za celoročnú intenzívnu podporu nášho/ vášho časopisu, a to tak čitateľom, ako aj prispievateľom. Rok 2020 sa všetkým dozaista vryje do pamäti najmä pre koronavírus, ktorý nepríjemne poznačil naše...

Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Nové výzvy

31.01.2019 08:00
 Nový ročník Literárneho týždenníka sa aj naďalej nesie v znamení významného 30. výročia vzniku časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo 21. 9. 1988. Odkazom  jubilea pre dnešnú redakciu sú výzvy prehlbovať časopis obsahovo, zatraktívniť ho výtvarne či graficky, ako aj rozšíriť jeho čitateľský...

Igor Válek: Spúšťame online verziu Literárneho týždenníka

31.01.2019 08:00
 Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka (LT), spúšťa dňom 1. februára t. r. online verziu LT (ďalej OV LT) na webovej adrese https://literarnytyzdennik.sk/. Zámerom jej spustenia je vytvoriť moderný webový portál, nadväzujúci na doterajšie webové stránky...

Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12
Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka. Redakcia...

Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku

05.06.2015 23:05
Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu...

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK PRINÁŠA

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, umenia, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * kultúrnohistorické a literárne reportáže * slovenskú pôvodnú a prekladovú prozaickú a básnickú tvorbu * literárnu vedu a kritiku, recenzie knižných publikácií * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, televízie, rozhlasu * kritiku elektronických a internetových médií * informácie zo sveta literatúry a kultúry * pohľady na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby slovenských aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...