Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Ľubomír Feldek (22. 12. 2018)

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019 želajú  Feldekovci   Vám a Vašim...

LECA production & občianske združenie LECA (22. 12. 2018)

Krásne Vianoce želá LECA production & občianske združenie LECA

Pavol Prikryl (21. 12. 2018)

Vianočný pozdrav. Pavol Prikryl Mobil: 0915 793 811 Staňte sa členom Klubu časopisu VOX Viac TU

Milan Vároš (21. 12. 2018)

Šťastlivé  Vianoce a v nastávajúcom roku najmä pevné  zdravie, kusisko šťastia,...

Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (21. 12. 2018)

Milé kolegyne a kolegovia, želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a do...

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (21. 12. 2019)

PF 2019 Ďakujeme za vašu priazeň a radi Vás znova uvidíme v roku 2019. Želáme Vám pokojné sviatky a...

Fond na podporu umenia (21. 12. 2018)

Kancelária Fondu na podporu umenia Vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov. Mgr. Petra...

Milan Senko s rodinou a firma SEMISOFT (21. 12. 2018)

Veselé Vianoce a šťastný nový rok praje Milan Senko s rodinou a firma SEMISOFT  

Poľský inštitút v Bratislave (21. 12. 2018)

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 želá Poľský...

Ján Dudáš (21. 12. 2018)

Vážení, prajem Vám príjemne prežitie Vianoc a všetko najlepšie v novom roku. Ján Dudáš

Rudo Haspra (20. 12. 2018)

Radostné a šťastné prežitie vianočných sviatkov a nasledujúci nový rok 2019 nech je v každodennej...

Viktor Timura s manželkou (20. 12. 2018)

Vážení priatelia, príjemné sviatky. Viktor Timura s manželkou

Zväz slovenských fotografov (11. 20. 2018)

Veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia a dobrého sveta v novom roku 2019 želá Zväz...

Jana Štefánia Kuzmová (20. 12. 2018)

Želám pokojné vianočné sviatky a šťastlivý krok do budúceho roka 2019. S úctou a vďačnosťou Jana...

Jana Judinyová (20. 12. 2018)

Vážení a milí priatelia! Prajem Vám pekné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2019, v ňom najmä...

Mária a Radislav Kenderovci (19. 12. 2018ň

Vianoce 2018 „Pozri na to Dieťa v jasliach – díva sa na Teba. Prináša nám zrnká lásky – zlatý...

Miloš Zverina, Slavica (19. 12. 2018)

Príjemné prežitie zimných sviatkov Vinšujem vám títo nastávajíce sviatky, v hojnom božskom...

Juraj Kerekeš (19. 12. 2018)

Krásne vianočné sviatky, zdravie, šťastie, lásku, pohodu a do nového roku všetko najlepšie...

Ingrid Lukáčová s rodinou (19.12. 2018)

Radostiplné Vianoce a šťastlivý nový rok 2019 želá Ingrid Lukáčová s rodinou   Ajhľa,...

Ivaničkovci (18. 12. 2018)

Radostná zvesť z Nového zákona nech Vás opatruje po celý ďalší rok. Ivaničkovci

Vladímír Blaho (18. 12. 2018)

Vážený pán Dinka, Vám i celej redakcii prajem  veľa síl do záslužnej práce, ktorú...

Ľubomír Kotrha (18. 12. 2018)

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prajem. Ľubomír Kotrha Kresby: autor  

Gabriela Mikulčíková (18. 12. 2018)

Veľa dobrých kníh a inšpirácií v novom roku 2019 Ing. Gabriela Mikulčíková BIBIANA, Centrum...

Martin Vlado (18. 12. 2018)

Želám pokojné a krásne Vianoce a v novom roku všetko dobré. Srdečne Martin Vlado

Hana Košková (18. 12. 2018)

Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám  prežitie vianočných sviatkov ...

Július Lomenčík (17. 12. 2018)

Vážená redakcia Literárneho týždenníka.   Vinšujen Ván tótot Kračún, abe sťe v Dohvézne...

Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade a kolektív pracovníkov (17. 12. 2018)

Milí priatelia umenia a Tatranskej galérie v Poprade, ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a...

Anna Sláviková (17. 12. 2018)

príjemné a požehnané sviatky vianočné a pokoj do celého roka 2019 želá Anna Sláviková

Peter Gossányi (17. 12. 2018)

Želám Vám krásne Vianoce a šťastný nadchádzajúci rok. Peter Gossányi

Ľubomír Schmida (17. 12. 2018)

Krásne Vianoce. Ľubomír Schmida

Dušan Čaplovič (16. 12. 2018)

Milostiplné Vianoce 2018, krásny a zdravý rok 1019 želá Dušan Čaplovič

Miroslav Pius (16. 12. 2018)

Krásne a spokojné Vianoce, veľa šťastia v roku 2019 a poďakovanie za spoluprácu v roku starom,...

Pavel Fábry (16. 12. 2018)

Moji milí a obdivovaní literárnotýždenníci, skladám hold Vášmu úsiliu a schopnostiam držať pri...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Šťastný nový rok 2023,
veľa zdravia, lásky
a porozumenia

želá redakcia
Literárneho týždenníka

Radostné      a pokojné vianočné sviatky,    veľa zdravia a šťastia želá redakcia Literárneho týždenníka