Hana Košková

Hana Košková
Pekné vianočné sviatky celému kolektívu a v novom roku zdravie, veľa podnetov pri práci aby Literárny týždenník prinášal zaujímavosti a aktuality tak ako aj doteraz 
 
želá Hana Košková