Dušan Piršel – Krásny čas adventu a krásny Mikuláš (2022)

Dušan Piršel – Krásny čas adventu a krásny Mikuláš (2022)

Vianoce sú nielen čarovným slovom vyvolávajúcim a symbolizujúcim pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody, ale aj vítanou príležitosťou, pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku nastávajúcom.
Želám všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov, príjemné vianočné sviatky v kruhu rodiny a úspešný nový rok!
S pozdravom

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
 

Dobrý deň,

želám Vám krásny čas adventu plný meditácii, krásy a šťastia. Zároveň držím Vám palce, aby Vám vytrvala snaha meniť ľudí, prinášať im svetlo, nádej a múdre presvedčenia – je to naša úloha, povinnosť, sen aj naplnenie zmyslu i významu... preto žijeme...

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 

 

Krásneho Mikuláša želám Vám a celej redakcii. Keď tak rozmýšľam, primárne je oživenie, propagácia a osveta reálnych hodnôt, ktoré naformujú človeka dneška späť k prirodzenosti. V realite bez dotknutia iných, keď sa tak obzriem po tom našom svete a jeho stave vidím v tomto smere dôležitú rolu Slovanstva. Renesancia hodnôt je nevyhnutnosťou.

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 

 

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím