Simona Nôtová – SFÚ

Simona Nôtová – SFÚ

Milé kolegyne a milí kolegovia, 

 

v prvom rade mi dovoľte poďakovať sa Vám za spoluprácu a priazeň aj počas náročného roka 2021. Za záujem, ktorý ste venovali našim aktivitám, a ústretovosť pri podpore slovenskej kinematografie.

 

Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, pokojné Vianoce v zdraví a v kruhu najbližších. A do nového roka predovšetkým veľa pozitívnych správ a radosti.

 

Teším sa na spoluprácu s Vami aj v roku 2022. 

 

Srdečne, 

Simona Nôtová