Z čitateľského prieskumu o Literárnom týždenníku

KTORÝM TÉMAM BY SME MALI VENOVAŤ?

Vyvolať diskusiu o vízii smerovania slovenskej spoločnosti

31.10.2014 00:17
„Navrhujem vyvolať diskusiu o vízii ďalšieho smerovania slovenskej spoločnosti po skúsenostiach, ktoré naša spoločnosť nadobudla za posledné štvrťstoročie. Literárny týždenník by sa mal dostať na stredné školy (hlavne gymnáziá), doteraz s vďakou spomínam na svojho profesora slovenčiny, keď...

Dať priestor podujatiam mimo Bratislavy

31.10.2014 00:16
„V Literárnom týždenníku treba rozšíriť odborné kritiky a recenzie v jednotlivých druhoch umenia. Dať priestor aj významným podujatiam mimo Bratislavy, pretože, našťastie, sú tu hodnotné umelecké počiny.“ SILVIA FECSKOVÁ, Bardejov

Prineste reportáž o ne/využívaní pôdy a farmároch

31.10.2014 00:15
„Vzťah nevyužitá pôda a nezamestnanosť – predsa vždy platilo, že kto má pôdu, tak tá ho uživí... a už to neplatí? Vidiek je lenivý, nevie sa o seba postarať ako kedysi... Prineste reportáž o farmároch, ktorí sa sami vedia uživiť tam, kde iní hovoria, že sa nedá.“ JURAJ TEVEC, Bratislava

Problematika starých Slovákov a šírenia kresťanstva...

31.10.2014 00:14
„Témy: problematika „starých Slovákov“, šírenia kresťanstva na Slovensku (Vata a pohanské povstanie a pod.)..., ale aj témy o SNP. A návrhy na zlepšenie situácie na Slovensku. Rozhovor napríklad s ministrom kultúry, aby osvetlil súčasnú kultúrnu politiku vlády. Týždenník by potreboval aj...

Ísť do knižníc

31.10.2014 00:13
„Aj naďalej sa treba venovať témam identity..., prinášať recenzie umeleckých podujatí, fotografických výstav, reportáže aj o fotografoch... a vôbec reportáže. Pod hlavičkou LT treba ísť aj do knižníc, s prednáškou, aj s autormi, napr. na tému recenzie kníh – a doniesť (ak nejaká existuje) remitendu...

Literárny týždenník by som zamerala viac na súčasnosť...

31.10.2014 00:12
„Zamerala by som LT viac na súčasnosť. Redakcia by mohla vždy v jednotlivých číslach priblížiť predstaviteľov súčasnej slovenskej literatúry a ich tvorbu napr. formou medailónika na dvojstrane (rozhovor, ukážky z diela a pod.). A ďalej podporovať kvalitnú literárnu kritiku.“ MARTA HLUŠÍKOVÁ,...

Chýbajú polemiky

31.10.2014 00:11
„Prekáža mi, ako si razí cestu vulgárna tvorba. Chýba mi polemika na túto tému.“ DANIELA PŘÍHODOVÁ

Pozornosť výchove mládeže

31.10.2014 00:10
„Treba sa venovať problematike výchovy mládeže, pedagogike a vzdelávaniu vôbec. Naše deti ledabolo až škaredo píšu, pomohlo by písmo Comenia script? Aké sú české skúsenosti? Ja som svoje prečítané číslo nechával (už nepracujem) v čakárni ambulancie, čítali sa a občas aj ‚ostalo nohy‘, tomu som sa...

ZDROJ:

Z čitateľského prieskumu o Literárnom týždenníku: Ktorým témam by sme mali venovať? [online]. [Citované 30. 10. 2014]. Internet: Literárny týždenník, č. 33 – 34, roč. XXVII., 2014, ISSN 0862-5999, s. 2.