Svetozár Krno

Svetozár Krno

Veselé Vianoce a veľa nápadov, optimizmu a stretnutí so zaujímavými ľuďmi
a v celom novom roku
želá
Svetozár Krno