Daniela Suchá – OZ CYRILOMETODIADA

Vážený pán šéfredaktor,

prijmite, prosím, naše najúprimnejšie želanie, ktoré je uvedené v prílohe.

S úctou

Daniela Suchá
predsedníčka OZ CYRILOMETODIADA