Mária + Radislav Kenderovci

Mária + Radislav Kenderovci

Požehnané, pokojné a milostiplné Vianočné sviatky 2020 želajú

Mária + Radislav Kenderovci