Milan Stano

Milan Stano

POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

A ŠŤASTNÝ VESELÝ NOVÝ ROK 2022

veľa lásky, zdravia, šťastia, optimizmu, humoru a guráže želá

MILAN STANO