Jozef Zavraský

Jozef Zavraský

Milostiplné Vianoce 2020
a požehnaný rok 2021
želá
Jozef Zavraský

 

Obrázok (averz karty): Salvátor Dalí: Mária s Dieťaťom

 

Obrázok (reverz karty)