Jana Judinyová

Jana Judinyová

Vážení a milí priatelia,

 

prajem Vám a Vašim rodinkám požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nastávajúci rok 2022, najmä pevné zdravie a pokoj v duši aj naokolo.

 

Ďakujem Vám za Vašu pomoc, priazeň a priateľstvo.

 

S úctou,

 

Jana Judinyová