Štefan Švec

Príjemné a najmä zdravé prežitie vianočných sviatkov
a do Nového roku všetko najlepšie želá
Štefan Švec