Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria
Vážení priatelia, priaznivci umenia, 
ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v roku 2021. 

Prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších.

V nasledujúcom roku veľa zdravia, šťastia, pohody a stretnutí s umením. 

Praje celý tím Stredoslovenskej galérie.

Mgr. Zuzana Chlebničanová
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

PR Manažér