Pavol Ondrík

Pavol Ondrík

 

Pokoj, radosť a Božie požehnanie Vám z úprimného srdca vinšujem...

Milostiplné Sviatky Božieho Narodenia!

 

Božie Narodenie – Vianoce 2021                                                                                         Paľo Ondrík, likavský farár