Viera Ristvejová – Knižnica pre mládež mesta Košice

Viera Ristvejová – Knižnica pre mládež mesta Košice

Dobrý deň,

zo srdca prajem všetko dobré, pohodičku s blízkymi a najmä po celý rok v
zdraví...

S pozdravom

Viera Ristvejová
marketing,
Knižnica pre mládež mesta Košice