Stanislav Hvozdík – Vianoce 2021

Vážená redakcia Literárneho týždenník. Pán redaktor Pavol, Dinka. Dovoľte mi zaželať vám požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov. V novom roku 2022, dobre zdravie, radosť z tvorivej práce. Aby nový rok priniesol  lepšie podmienky pre kultúru. Ďakujem za príležitosť publikovať v Literárnom týždenníku.  S úctou S. Hvozdík